A közösség egyszerre ajándék és feladat

A Református Egyházak Világközössége (REV) évtizedek óta koordinálja a teológiai párbeszédet más felekezetekkel, köztük a katolikus, ortodox, pünkösdi és anglikán egyházakkal is. A református-anglikán párbeszéd aktuális körének témája a közösség, azaz a koinónia közös értelmezése volt. A napokban jelent meg a 2015 és 2019 között zajló teológiai eszmecsere záródokumentuma, amelyhez hasonló legutóbb 36 évvel ezelőtt született.

980x520-KoinoniaCover.jpg

A református-anglikán teológiai párbeszéd eddigi eredményét összegző dokumentum az egyházi közösség teológiai alapvetését járja körbe, illetve a kérdést, hogyan értelmezzük az egyháztant a közösség, a „koinónia” fényében, és az milyen üzenetet hordoz a mindennapi életünkre a krízisben, valamint a missziói elkötelezettségünkre nézve. A jelentés felhívás formájában összegezte a párbeszéd pillanatnyi eredményét: „arra bátorítjuk a két világközösséget, hogy nyilvánosan és tudatosan kötelezzék el magukat annak az egységnek a megerősítésében, amiben már eleve osztozunk a teremtésben gyökerező és Krisztusban egyetlenszerűen megújított közösségünknél fogva”.

„A jelentés értékes információval és forrásokkal szolgál a koinónia fogalmának teológiai alapvetéséhez, arra ösztönzi az egyházat, hogy újult erővel szánja el magát a fogalomban rejlő kihívásokra, valamint útmutatással is szolgál arra nézve, hogy ezt miként teheti meg az egyház életében és missziójában” – fogalmazott a kiadvány bemutatásakor Dirk Smit református teológiai professzor, a Princetoni Szeminárium tanára.

„A koronavírus-járvány napjaiban szabadító és üdvös üzenetet hordoz, ha megértjük, hogyan köt össze az egész teremtett világgal a közösségre szóló elhívásunk” – tette hozzá Wes Granberg-Michaelson, az Amerikai Református Egyház korábbi főtitkára. „A református-anglikán párbeszédről szóló jelentés üzenete gondviselésszerűen aktuális, olyannyira, hogy minden református lelkész és presbiter, vagy anglikán pap könyvespolcán ott kellene lennie. Hiszen ők azok, akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy a közösséget gyakorolják és összetartsák, és Isten missziójában való részvételünket és az igazságért való küzdelmünket ebben a világban ébren tartsák.”

„A szövegben hangsúlyosan megjelenik az a tény, hogy az egyház maga is megosztott és sebeket hordoz, azaz komoly kihívással kénytelen szembenézni akkor, amikor a koinóniát hirdeti és közöségre buzdít a megsebzett világban” – mutatott rá Smit. „Ugyanakkor a hitvallásos meggyőződést is világosan megfogalmazza, miszerint a koinóniának, Isten ajándékaként, hatalma van arra, hogy átformálja a konfliktust, és ezzel a szembenállás megosztó erejét megtörje.”

„Meggyőződésem, hogy a többéves teológiai eszmecserét a közösségről, arról, hogy a két világközösség hogyan részesedik a Szentháromság Isten ajándékában, és miként éli azt meg Isten világában, jelentős hozzájárulásként fogadják az egyházaink” – adott hangot reménységének Elizabeth Welch, a brit Egyesült Református Egyház korábbi moderátora, a 2015 és 2019 között húsz református és anglikán teológiai professzor részvételével zajló teológiai párbeszédsorozat református társelnöke.

„Az a reménységem, hogy a párbeszéd zárójelentését pozitívan és aktívan fogadja a két felekezet, és az előmozdítja a közösség megélését éppúgy, mint a koinónia melletti tanúságtételünket” – mondta Howard Gregory, a munkacsoport anglikán társelnöke.

A felekezetközi párbeszéd jelenlegi körében a REV és az Anglikán Világközösség kiemelkedő teológusai vettek részt szerte a világból. A jelentés történelmi jelentőségét mutatja, hogy 1984 óta ez az első hivatalos református-anglikán közös dokumentum. A két felekezet közötti teológia párbeszéd 36 évvel ezelőtt kiadott dokumentuma az „Isten országa és az egységünk” címet viselte.

Koinónia: Isten ajándéka és elhívása című kiadvány az interneten megvásárolható, valamint a REV honlapjáról is letölthető.

Forrás:

www.wcrc.ch