Köszönet a szolidaritás lelkületéért!

Najla Kassab a Református Egyházak Világközösségének (REV) elnökeként és egyben közel-keleti lelkészként személyes hangvételű nyilvános levelében méltatta és köszönte meg Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat leköszönő lelkészi elnöke szolgálatát és barátságát, ami „reménységet adott az egyháznak a Közel-Keleten a keresztyénség szerepét és jelenlétét érintő küzdelem és kihívások közepette”. Kérésére magyarul is megjelentetjük a REV tagjainak nevében közölt üzenetet.

980x520-Najla.jpg

Najla Kassab a REV 2017. évi nagygyűlésén frissen megválasztott elnökként

Fotó: wcrc.ch

Kedves Püspök Úr!

Üdvözletemet küldöm a megváltó Krisztus nevében.

A Református Egyházak Világközösségének elnökeként, a világszerte több mint 100 millió keresztyén hívőt képviselő 235 tagegyház nevében írok. Egyben közel-keleti lelkészként, az egyházaink között sok kihívás közepette született partneri kapcsolat jelentőségének tudatában, és végül barátként és testvérként a Krisztusban.

A Református Egyházak Világközössége nevében szeretném kifejezni köszönetemet azért a határozott vezetésért, amivel nagyban hozzájárultál az ökumenikus kapcsolatok fenntartásához és elmélyítéséhez az egyházad és a magyar szórványegyházak között éppúgy, valamint a szélesebb Közösségünkben.

Igazságosságra elhívott Közösségként hálát adunk Istennek a bátorságodért és elkötelezettségedért a határokon átívelő kapcsolatok építésében, a Krisztusban testvérek támogatásában a növekvő nacionalizmus és a világjárvány napjaiban is. A szeretet cselekedetei voltak ezek, amelyek Krisztus parancsát szemléltették, hogy szeressük felebarátainkat mint magunkat – még úgy is, hogy ha ezek a felebarátok éppenséggel a világ másik szegletében élnek.

Elismerjük a nemzetközi küldöttségek fogadásában, fontos kérdések megvitatására egybehívott konzultációk kezdeményezésében, külföldi látogatásaidban és testvéregyházi megállapodások megkötésében testet öltő jelentős erőfeszítéseidet, ami Magyarországon kívül élő testvérekkel való kommunikáció egyszerű tényében is megnyilvánult, és nagy áldást jelentett számunkra, valamint még erősebb Közösségre ösztönzött minket.

najla1.jpg.500x500_q85.jpg

Najla Kassab a REV Európa ülésén a zsinati tanácsteremben

Fotó: reformatus.hu

Közösség a migráció az üldöztetés mérlegén

Najla Kassab több alkalommal látogatott Magyarországra az elmúlt években. 2018 áprilisában a Református Egyházak Világközössége európai egyházainak 2006 után ismét Budapesten tanácskozó ülésének vendégeként hangsúlyozta, hogy a közel-keleti egyházak elsődleges törekvése a keresztyének helyben tartása. Komoly veszély fenyegeti ugyanis a Közel-Keletet, ahonnan akár el is tűnhetnek a keresztyén közösségek. „Nem akarjuk, hogy azok, akik a jövőben ellátogatnak a térségbe, csak emlékekkel és kövekkel találkozzanak, ahogy Palesztínában. Élő kövekre van szükség” – hangsúlyozta. Ennek feltétele, hogy akár háborús körülmények között is olyan támogatást nyújtsunk a szíriai közösségeknek, amelyek a helyben maradást, illetve a már menekülni kényszerült emberek visszatérését szolgálják. Ebben kiemelt szerepet játszik a helyi együttműködésre nyitott keresztyén közösségek közvetlen támogatása és elsősorban az oktatási intézmények megerősítése. Az elnöknő ezzel kapcsolatban méltatta mind a Magyarországi Református Egyház, mind a magyar kormány erőfeszítéseit.

Közel-keleti lelkészként különösen hálás vagyok a Magyarországi Református Egyház elkötelezettségéért, amellyel egyházamat, a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinatot (NESSL) támogatta. „Az együttműködésünk magába foglalja, többek között, az erőforrásaink és szakértelmünk kölcsönös megosztását a humanitárius segítségnyújtás, a diakóniai szolgálat, a közösségépítés területén; a kölcsönös egyházvezetői látogatásokat és csereprogramokat lelkészek, szakértők és fiatal önkéntesek között” – a testvéregyházi megállapodásunkban rögzített elkötelezettség reménységet ad az egyháznak a Közel-Keleten a keresztyénség szerepét és jelenlétét érintő küzdelem és kihívások közepette.

harmathy_286.jpg.500x500_q85.jpg

Jospeh Kassab főtitkárral a testvéregyházi megállapodás aláírását követően

Fotó: Harmathy András

Krisztus a jövő – Együtt követjük őt

Az idők jeleit olvasva különös aggodalommal tekintünk arra a súlyos emberi szenvedésre és a politikai nehézségekre, amellyel közösségünk a Közel-Kelet országaiban szembesülni kényszerül. Rendkívül nyugtalanítónak tartjuk az erőszakos összetűzéseket, amelyeknek ártatlan civilek és egész közösségek, elsősorban is a keresztyének esnek áldozatul. „Krisztus követeiként”, a béke és megbékélés szószólóiként határozottan szembe szállunk és elítéljük a vallási diszkrimináció, elnyomás és üldöztetés minden formáját. Együttműködésünkben ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy a keresztyén közösségeket abban támogassuk, hogy szülőföldjükön maradva szolgálhassák Istent és tanúskodjanak Krisztus evangéliumáról, és másokat is arra hívunk és bátorítunk, hogy közös küldetésünket támogassák. (Részlet a testvéregyházi megállapodás szövegéből.)

A személyes találkozásainkból mindig erőt merítettem az egyházi szolgálathoz. Vendégszereteted és derűs lelkületed bizalmat teremtett és annak a bizonyosságát mélyítette el, hogy Jézus Krisztus egy testének tagjaiként közösen nézünk szembe a jövő kihívásaival. Eltökélt odaszánásod lehetővé tette, hogy az egyházaink közötti partneri kapcsolat gyorsan növekedjen az elmúlt években, és a formális egyházvezetői találkozástól gyorsan jussunk el a felismerésre, hogy igaz testvérünk vagy Krisztusban. Látogatásod Libanonban és Szíriában az egyházunkat felkereső küldöttség élén megerősítette számunkra a készséget, hogy jelenléteddel, áldozatvállalásoddal és a szolidaritás őszinte lelkületével fejezd ki szeretetedet irántunk.

IMG_0092.JPG

A református egység napján Debrecenben 2019-ben

Visszatér az élet Szíriába

„Nem tudjuk újjáépíteni Szíriát, ahhoz nincs elég erőnk, de közvetlenül támogatjuk a helyi keresztyén közösségek szolgálatát, mert náluk mások is otthonra találnak" – 2019. március végén népes magyar református küldöttség látogatta meg a libanoni és szíriai református gyülekezeteket, együttműködési megállapodásokat írtak alá vezetőikkel. Az utazás résztvevőit a Közel-Keleten látottakról, a helyi keresztyének helyzetéről, valamint az együttműködés jelentőségéről és további lehetőségeiről kérdeztük Bogárdi Szabó István püspököt.

Bárcsak jelen lehetnék és személyesen is köszönetet mondhatnék most, hogy püspökként visszavonulsz és megkezded életed egy új fejezetét. Reméljük, hogy a kapcsolatunk és együttműködésünk továbbra is gyümölcsöző marad elnök utódoddal és a Magyarországi Református Egyházzal, hogy folytathassuk a megkezdett munkát, különösen az ökumenikus kapcsolatok terén. Ismerve téged bizonyosak vagyunk afelől, hogy személyes partneri kapcsolatunk folytatódik, és a jobb jövő álmát nem adod fel. Reméljük, hogy lesz még alkalmunk a találkozásra.

Fogadd megbecsülésünket és áldáskívánásunkat az egész Közösség (REV) nevében, abban a bizonyosságban, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, „elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Fil. 1,6).

Bejrút, 2021. február 12.

Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének elnöke