Újrafogalmazza küldetésnyilatkozatát a CCME

Június 25. és 29. között Svédországban, Sigtunastiftelsen városában tarja rendes éves közgyűlését az Európai Egyházak Menekültügyi Bizottsága (CCME). A találkozón Kanizsai Dóra, a Menekültmisszió vezetője képviseli egyházunkat.

A Magyarországi Református Egyház két szavazattal bír az európai egyházak migrációval, a menekültek emberi jogával, kisebbségi jogokkal és emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó szakmai szervezetében, amelynek közgyűlésén az egyházi delegáltak a nemrég megjelent éves beszámoló alapján határozzák meg jövőbeli munkatervüket és fogalmazzák újra a szervezet küldetésnyilatkozatát.

A közgyűlésen az egyházak menekültügyi tevékenységét és az egyes országok helyzetét összegző európai jelentés első változatát is megvitatják, amely a tagegyházak szolgálatának átfogó feltérképezése nyomán született meg a napokban. 2009 óta ez az első alkalom arra, hogy a gyülekezetek nyitottságáról, a migráns közösségek integrációjának állapotáról és egyáltalán az egyházak szakmai, diakóniai és politikai aktivitásáról aktuális látlelet készüljön.

A CCME éves jelentésében ad számot küldetéséről, mandátumáról és azokról a konkrét ügyekről, amelyben tagegyházaival és társszervezeteivel – köztük az MRE menekültmissziójával – közösen felemelte hangját. A CCME szeretne részt venni a migrációs, menekült- és kisebbségpolitika nemzeti és európai szintű előmozdításában, bevonva a különböző tagszervezeteit is az anglikán, ortodox és protestáns egyházakból. A szervezet együttműködik az Egyházak Világtanácsával és az Európai Egyházak Konferenciájával, valamint más európai intézményekkel is a migránsok, menekültek és kisebbségek jogainak és érdekeinek képviseletében, s hathatósan támogatja az integrációt és a diszkrimináció leküzdését.

A CCME célkitűzései közé tartozik többek között az egyházak informálása az európai és nemzeti szintű bevándorlás és menekültügy szabályozásáról, valamint a diszkrimináció-ellenes politikákról; a menekültekkel kapcsolatos emberi jogok és nemzetközi kötelezettségvállalások érvényesítése európai intézményekben; a migránsok egyházba való integrációjának ösztönzése és támogatása, illetve a békés együttélés előmozdítása. Mindezt konferenciák, szemináriumok, tanulmányok, műhelyek és munkacsoportok segítségével végzi, továbbá tematikus és ad hoc találkozókkal.

A kiadott éves jelentés kitér a kíséret nélküli kiskorúak menedékjogának kérdéseire, a jobb letelepedési körülmények előmozdítására EU-s tagállamokban, az emberi méltóság megőrzésének előmozdítására a munkaerő-kereskedelem területén. Egyik legfőbb célkitűzése a rabszolgaság modern formáinak felszámolása, kiváltképp az emberkereskedelem elleni küzdelem, illetve a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (CEAS) működtetése és a menekültek EU-ba történő áttelepítésének megkönnyítése. Számos közös kezdeményezésben vett részt a szervezet, mint például a munkaerő-kereskedelemmel kapcsolatos „FINE TUNE" („Finomhangolás") program, vagy a „Fogadd el a pluralizmust" („Acceptpluralism") kezdeményezés, melynek témája a tolerancia és az elfogadás az európai társadalmakban.

A CCME a roma integráció kapcsán szervezett eseményeken is részt vett, ilyen volt például a hamburgi Kirchentag, ahol a roma holokauszt témája is előkerült. Ugyancsak a Kirechentag alkalmával Doris Peschke, a szervezet főtitkára az MRE standjának szervezésében cigánymissziós kerekasztalon is részt vett. Az éves jelentés külön is említi, hogy a szervezet ellátogatott Magyarországra is az MRE által szervezett menekültügyi konferenciára.

A 2013-as jelentés óta a menekültkérdés egyre komolyabb problémává lett az Európai Unióban. Az CCME munkája az EU-s menekültügyi és migrációs politika harmonizációs törekvéseivel vált egyre intenzívebbé, a szervezet számos jogalkotási aktusban vett részt és hozzájárult a menekültügyi és migrációs politika fejlesztéséhez.A szervezet vitairatban arra kérte az a Végrehajtó Bizottságát, hogy vizsgálja felül és nézze át a CCME dokumentumok szövegezését, hogy azok megfelelően tükrözik-e az etnikai és kulturális sokszínűségét azoknak az embereknek, akik érdekében a CCME munkáját végzi, illetve kiadta a 2015-2017 periódusra vonatkozó munkaprogramját, melyben újra megfogalmazta mandátumát, feladatait és a 2013-as jelentésben felsorolt prioritásokat is megerősítette.

Az ülés anyagai alapján összeállította: Csobán Nóra

Forrás: www.ccme.be