Egyházak a menekültintegráció frontvonalában

Ezzel a címmel került sor európai ökumenikus szervezetek és egyházi szakértők részvételével az Európai Bizottság szemináriumára, amelyen Kanizsai-Nagy Dóra, egyházunk menekültmissziójának vezetője előadóként vett részt.

Az Európai Bizottság által december 2-ára egybehívott szeminárium szándéka szerint a bevándorlók és menekültek nagy száma miatti akut krízisen túlra akart tekinteni. Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE), az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) által szerte a kontinensről meghívott, nemzetközileg elismert egyházi szakértők és egyházvezetők az integráció működő modelljeiről, az egyes egyházakban meghonosított jó gyakorlatokról, illetve az Európai Unió integrációs erőfeszítéseit megalapozó értékekről egyeztettek.

A migránsok, menedékkérők és menekültek befogadása sürgető kihívást jelent, különösen az EU külső határai mentén fekvő a tagországokban. A helyzet az elmúlt nyár folyamán vált különösen kritikussá és azóta a migrációval összefüggő kérdések az uniós politikai napirend élére kerültek.

A CEC közleménye szerint: örömteli volt látni a hatóságok felkészültségét és számos egyház és vallási közösség nyitottságát és befogadó készségét Európa szerte. Az egyházak jelentősen hozzájárultak az újonnan érkezettek befogadásához. Mindennapi munkájukban éppúgy foglalkoztak a migránsokkal és menekültekkel, mint az őket befogadó társadalmakkal.

Az igazi kihívás ugyanakkor a bevándorlók és menekültek hosszú távú befogadása és integrációja az új otthonukként szolgáló társadalmakba és a munkaerőpiacra. Olyan feladatról van szó, amivel mindannyian szembe kell néznünk az Unión belül az elkövetkező években. Ez a kihívás világos szakpolitikai célokat, összehangolt választ és komoly erőfeszítést tesz szükségessé mind az európai társadalmak, mind a migránsok részéről. A hatóságok, a civil társadalom, egyházak és vallási közösségek együttműködése, minden lehetséges szinten, elősegíti a hatékony válaszokat a krízisre – írják az egyházi szervezet honlapján.

A szeminárium résztvevői számos integrációs modellt bemutattak, nem egy esetben a bevándorlókat és menekülteket befogadó európai egyházak tapasztalatai alapján. Megosztották egymással a társadalmi befogadás sikeres történeteit és elképzeléseiket arról, hogyan mozdíthatnák elő a menekültekkel kapcsolatos pozitívabb közvélekedést Európában.

A résztvevők osztoztak a jelenlegi krízis személyes és emberi vonatkozásai miatti aggodalmukban, és egyöntetűen figyelmeztettek arra, hogy a krízis nem statisztikai adatokról és gazdasági kilátásokról szól, hanem az emberi méltóságról és a közjóról. Az is kiemelték, hogy gyakran az egyházak jelentik az elsődleges és legfontosabb kapcsolatot a bevándorlók és menekültek számára. A befogadó keresztyén közösségekben az újonnan érkezettek megtalálhatják a szükséges támogatást, ami az első lépést jelenti az új viszonyokhoz való alkalmazkodásban. A résztvevők elkötelezték magukat arra, hogy biztosítsák a menekültek és a befogadó társadalom tagjai közötti találkozás alkalmait és azt a közeget, amelyben a befogadó közösség szembenézhet félelmeivel.

A CEC és a CCME meghívására szakértőként a Magyarországi Református Egyház menekültmissziójának vezetője, Kanizsai-Nagy Dóra is részt vett a tanácskozáson. Prezentációjában a lakhatási program sokéves tapasztalata alapján mutatta be a sikeres integráció magyarországi modelljét.

Külügyi Iroda

Forrás: www.ceceurope.org