Hírek

Tanév végi hírmondóval jelentkeznek a tananyagfejlesztők

Kép: Tanév végi hírmondóval jelentkeznek a tananyagfejlesztők

Elrepült egy újabb izgalmas tanév sok örömmel, kalanddal, küzdelemmel, emlékkel. A legnagyobb öröm számunkra, a Református Tananyagfejlesztő Csoport munkatársai számára az volt, amikor találkozhattunk az intézmények vezetőivel, fenntartóival, pedagógusaival.

Kalandozás a múltban

Kép: Kalandozás a múltban

Idén egy látványos számítógépes kalandjátékkal indítjuk majd a reformáció hónapját. Ősztől a Kárpát-medence bármely református iskolájából nevezhetnek a Peregrin című online versenyre a 7-10. évfolyamos diákokból álló csapatok, akik mentortanáraik közreműködésével játékos formában mélyíthetik el a református iskolák hagyományairól szóló ismereteiket.

Elkötelezetten a gyerekekért

Kép: Elkötelezetten a gyerekekért

Nem egyszerűen tankönyveket, hanem korszerű, személyre szabható digitális tantárgyi segédanyagokat is készít, előremutató kezdeményezéseket hangosít ki a Református Tananyagfejlesztő Csoport. A tanév végéhez közeledve Pompor Zoltán szakmai vezetőt kérdeztük arról, miben látja a református oktatás erősségét.

Valódi olvasóbarátok nyerték a versenyt

Nyolc hónap alatt 382 diák küldött válaszokat a Református Tananyagfejlesztő Csoport olvasópályázatának kreatív feladataira. A legjobb 30 diák és kísérőtanárának jutalma egy négynapos olvasótábori részvétel a nőtincsi Seholsziget élményparkba.

A keresztyén pedagógia esszenciája

Kép:  A keresztyén pedagógia esszenciája

Megjelent a Református Tananyagfejlesztő Csoport legújabb kiadványa: A keresztyén pedagógia esszenciája.

Bibliai történetek képes, interaktív hangoskönyvekben

Kép: Bibliai történetek képes, interaktív hangoskönyvekben

A Református Tananyagfejlesztő Csoport egyik jelenleg is zajló fejlesztése, hogy néhány bibliai történetet interaktív hangoskönyv formájában is elkészítenek. A munka szakmai felelősével, Dr. Szászi Andrea református lelkipásztorral, hittanoktatóval, vallástanárral beszélgettünk.

Online tanulási környezet közösségi fejlesztéssel

Kép: Online tanulási környezet közösségi fejlesztéssel

A Református Tananyagfejlesztő Csoport digitális tananyagfejlesztési folyamatáról és a tesztelési eredményekről Dr. Dringó-Horváth Idával, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docensével beszélgettünk.

Dicséretek gitárkísérettel

Vad Péter debreceni ének-zene tanár az első pillanattól lelkes támogatója a református tananyagfejlesztésnek, közös munkánk gyümölcseként látott napvilágot a Tananyagfejlesztő Csoport első pedagógusoknak szóló kiadványa, az Akkordos Korálkönyv. Arról kérdeztük a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola tanárát, miként hathat az iskolai és gyülekezeti éneklésre, ha ennek a könyvnek a segítségével gitár- és zongorakísérettel hangzanak fel a jól ismert dicséretek, zsoltárok.

Bibliai integráció a természettudományos oktatás gyakorlatában

A tavalyihoz hasonlóan Miskolcon rendezték meg a Református Tananyagfejlesztő Csoport országos konferenciáját és jó gyakorlat börzéjét. A november 16-i és 17-i rendezvény fókuszába idén a természettudományos oktatás került.

Szemléletformálás a vizuális nevelés tanítása során

Hogyan segíti a pedagógusokat a készülő művészettörténeti tanári kézikönyv? Erről és a vizuális nevelésben megjelenő református tartalmakról kérdeztük Molnárné Ötvös Tündét, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanárát, a Református Tananyagfejlesztő Csoport vizuális neveléshez kapcsolódó helyzetelemző munkacsoport vezetőjét.

Tartalomfejlesztés holland református módra

A hollandiai Goudában működik az ország legnagyobb református tanítóképző főiskolája a Driestar Educatief, amely több évtizedes jó kapcsolatot ápol számos magyar iskolával, kiemelten a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karával, ahonnan Erasmus pályázat keretében több hallgató vett már részt a Driestar nemzetközi programjában. Jellemzője az intézménynek, hogy nemcsak a tanítóképzésre fókuszálnak, pedagógiai intézeti és szakszolgálati feladatokat is ellátnak: továbbképzéseket szerveznek, szaktanácsadói rendszert működtetnek, tananyagokat és segédanyagokat fejlesztenek a református iskoláik számára.

Református tananyagfejlesztés

 

 

A projekt bemutatása

A Magyarországi Református Egyház keretén belül 2017. április elején alakult meg a Református Tananyagfejlesztő Csoport azzal a céllal, hogy a református iskolák számára szakmailag magas színvonalú, a keresztyén nevelést támogató tananyagok jöjjenek létre. 

 

A helyzetelemzést és koncepcióalkotást követően tantárgyi munkacsoportok határozzák meg a fejlesztendőtartalmak körét.A javaslatok alapján a papíralapú és a digitális tartalomfejlesztés során tantárgyi és komplex tananyagelemek készülnek. Ezzel párhuzamosan az új Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő református kerettantervet is fejlesztünk, amelyhez kapcsolódóan a projekt második felében tankönyvek és segédanyagok készülnek.

 

Az EGYH-KCP-16-P-0127 számú projekt Magyarország Kormánya 1813/2016 (XII. 20.) határozata alapján 1 milliárd forint támogatást kapott a fenti célok megvalósítására. A Támogatási okiratot az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató nevében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mint Lebonyolító kötötte a Magyarországi Református Egyházzal.

 


Elérhetőségek:

Magyarországi Református Egyház
Református Tananyagfejlesztő Csoport

Budapest 1146
Abonyi utca 21.

e-mail: reftan@reformatus.hu