Szeretetszolgálat az egyházban

Szenvedő embertársaink megsegítése, a betegek, fogyatékosok ápolása és gondozása, a magányosok, egyedül élők, idősek, valamint a hátrányos szociális helyzetben levők és a társadalmi hátrányt szenvedők közötti szolgálat elválaszthatatlan az egyháztól. Ez a szeretetszolgálat, más szóval diakónia a hitre jutott ember Isten iránti hálájából fakad.


Gyülekezeti diakónia

oleles.jpg

Egyházunk gazdag, évszázados diakóniai múlttal rendelkezik, ezekből és egyháztagjaink imádságos szeretetéből táplálkozik a református szeretetszolgálat. Református egyházközségeink igyekeznek odafigyelni a közöttük vagy környezetükben élő szükséget szenvedőkre. Egyes gyülekezetekben külön munkatársat, diakónust is alkalmaznak, aki lelkipásztoraink, valamint a diakóniai munkáért felelős presbiterek mellett végzi ezt a szolgálatot.

Kiss Ferenc-díj

Egyházunk Zsinata minden évben kitüntetéssel ismeri el a gyülekezetekben végzett áldozatkész diakóniai szolgálatot. A díjat az a személy kapja, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

Díjazottak

2007

 • Fekete Irén, Szekszárdi Református Egyházközség
 • Laudon László és Laudon Lászlóné, Budapest-Óbudai Református Egyházközség

2008

 • Bálintné Dr. Matyó Csilla, Budapest-Pozsonyi úti Református Egyházközség
 • Szigeti Lászlóné, Budapest-Budai és Solymári Református Egyházközség

2009

 • Galambos Endréné, Győri Református Egyházközség
 • Szlukovinyi Károlyné Papp Irén Kőröshegyi Református Egyházközség

2010

 • Dr. Bodolay Gézáné, Németajkú Református Egyházközség
 • Köles Jánosné, Tiszaföldvári Református Egyházközség

2011

 • Körömi Lászlóné, Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség
 • Dr. Varga Zsigmondné Somogyi Éva, Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

2012

 • Kontha Benőné, Majosházi Református Egyházközség
 • Pincés Julianna, Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség

2013

 • Kóródiné Tátrai Ibolya, Székesfehérvári Református Egyházközség
 • Menyhárt Mátyásné, Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség

2014

 • Csenki Zsuzsanna, Budapest-Budai Református Egyházközség
 • Vágó Sándorné Berényi Ibolya, Hosszúpályi Református Egyházközség

2015

 • Baji Lászlóné, Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség

2016

 • Tóth Tamásné, Tinnye-Piliscsaba Református Egyházközség

2017

 • Bogáth István, Kömlődi Református Egyházközség

2018

 • Bori Gábor és Bori Gáborné, Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközség

2019

 • dr. Boross Gézáné Szappanos Márta, Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség

2020

 • Dobos Pálné, Budapest-Budahegyvidéki Református EgyházközségIntézményi diakónia

szeretetszolgalat_intezmenyi.jpg

Szeretetszolgálatuk hatékonyabb végzése érdekében egyházközségeink, egyházmegyéink, egyházkerületünk és Zsinatunk diakóniai intézményeket hoztak létre és működtetnek. Országszerte foglalkozunk

Bentlakásos intézményeink és átmeneti otthonaink mellett kínálunk házi segítségnyújtást, étkeztetést, családi napközit, támogató- és szakszolgálatokat.

Juhász Zsófia-díj

Egyházunk Zsinata minden évben kitüntetéssel ismeri el a gyülekezetekben végzett áldozatkész diakóniai szolgálatot. A díjat az a személy kapja, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább tizenöt éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

Díjazottak

2007

 • Majoros Katalin, Dunaalmási és Őrbottyáni Szeretetotthon
 • Derencsényi Zsuzsanna, Schweitzer Albert Református Szeretetotthon

2008

 • Bánhidi Tiborné, Idősek Református Szeretetotthona Leányfalu
 • Miskolczi Julianna, Juhász Zsófia Református Szeretetotthon és Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona

2009

 • Patalenszki Irén, Juhász Zsófia Református Szeretetotthon és Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona
 • Kiss Sándorné, Bethesda Gyermekkórház

2010

 • Dr. Nagy Istvánné, Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskola
 • Ungvári Miklósné, Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

2011

 • Babolcsai Istvánné, Dunaalmási Református Szeretetház
 • Juhász Sándor és Juhász Sándorné, Vésztői Református Egyházközség

2012

 • Dr. Szentesi Andrásné, ceglédi Molnár Mária Fogyatékos Otthon
 • Kövér Imre, sajósenyei Fészek Fogyatékos Otthon

2013

 • Feketéné Beke Katalin, Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred
 • Szarka Miklós, Református Missziói Központ

2014

 • Marján Éva, Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona
 • Márkus Gábor, Tiszta Forrás Alapítvány

2015

 • Németi Imréné, Balmazújvárosi Református Egyházközség Idősek Otthona

2016

 • Tatai Zsuzsanna, Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, korábban a Kőszegi Református Gyermekotthon és a Tündérhegyi Református Öregotthon

2017

 • Győri Zsófia, Immanuel Otthon

2018

 • dr. Fruttus István Levente, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Szociális Munka és Diakóniai Intézet

2019

 • Jámbor Julianna, Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény

2020

 • Mészáros Jolán, Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó OtthonaDiakóniai Iroda

Diakóniai Iroda
reformatus-szolgalatfejlesztes_edited.jpg
Beszterczey

A szeretetszolgálati intézményeinkben zajló szerteágazó szolgálatot a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája koordinálja. A zsinati intézmények fenntartása mellett szakmai segítséget nyújt a református szolgálatok működésében az egész országban, támogatja a gyülekezeti diakónia fejlesztését, valamint képviseli egyházunkat az állami intézmények felé. Felnőttképzési intézménye a diakóniai munkatársak szakmai és hitbeli növekedését segíti, önkéntes programjai pedig azt szolgálják, hogy egymás támogatása, a társadalom perifériájára szorultak elfogadása legyen természetes része minél több ember életének.Segélyszervezet

MRSZ
MRSZ

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány egyházunk adománykoordinációval és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete. Az összegyűjtött adományokból egyebek mellett jó minőségű használtruhával, tartós élelmiszerrel, tűzifával, háztartási eszközökkel, gyümölccsel és vetőmaggal támogatja a rászorulókat. Hosszú távú programjaival a hátrányos helyzetű régiókban élőket segíti, valamint rendszeres adományokkal támogatja a Kárpátalján élőket. Emellett lehetőségeihez mérten részt vesz a természeti és humanitárius katasztrófák megelőzésében, enyhítésében is.

MRSZ
MRSZ