Iskolalelkészi állás Pécsen

A Baranyai Református Egyházmegye pályázatot hirdet iskolalelkészi–vallástanári munkakör betöltésére.

Szolgálati hely: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma
(7630 Pécs, Engel János József u. 15.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézményegység hitéletének szervezése, koordinálása, szolgálatok elvégzése
 • hit-és erkölcstan tantárgy oktatása
 • a tanulók és pedagógusok lelkigondozása

Illetmény: Kjt. (pedagógus-bértábla) szerint.

A lakhatásban szükség esetén az egyházmegye segítséget tud nyújtani.

Pályázati feltételek:

 • református lelkészi oklevél,
 • lehetőleg: vallástanári oklevél,
 • büntetlen előélet.

Előny: a területen szerzett gyakorlat, nyelvtudás, szakmai ajánlás.

Benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • oklevelek másolata
 • erkölcsi bizonyítvány (60 napnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.
Elbírálási határidő: 2020. június 30.
Az álláshely betölthető: 2020. augusztus 16-tól.

A pályázatokat benyújthatják postai úton a Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának (7630 Pécs, Engel János József u. 11.) címezve. A borítékon kérjük, tüntessék fel: iskolalelkészi pályázat. A pályázati dokumentációt elektronikusan is kérjük megküldeni Győrfi Bálint esperesnek címezve a baranyai.em@reformatus.hu címre.

További információt e-mailben Kovách Péter intézményi lelkipásztortól lehet kérni (kovach.peter@refipecs.hu).