Doktori képzés a Selyén

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezni 2021. június 30-ig lehet.

PhD témák a 2021/2022-es évre

Ószövetség:

 • Kiválasztás az Ószövetségben

Újszövetség:

 • Az Újszövetség szellemtörténete

Rendszeres teológia:

 • A logika szerepe a rendszeres teológiában
 • Eszkatológia és millenializmus a 19. századi teológiai gondolkodásban

Vallás-és filozófia-történet:

 • Szentek kultusza az iszlámban és a keresztyénségben
 • A szoteriológia kérdése a keresztyénségben és a világvallásokban

Egyháztörténet:

 • Krisztológiai és ekkléziológiai viták a magyar református teológiában
 • Küroszi Theodórétosz „A görög betegségek orvoslása” , mint az óegyházi apologetika utolsó hajtása

Gyakorlati teológia:

 • 20. századi lelkigondozói irányzatok és azok hatása az egyházi életgyakorlatra
 • A református presbitérium helye, szerepe és lehetőségei a gyülekezeti élet összefüggésében

Felvételi időpontja: 2021. augusztus 21.

Bővebb információ kérhető: tanulmanyi.rtk@ujs.sk, tel: 00421-35-3260756

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezni 2021. június 30-ig lehet.

ThDr témák a 2021/2022-es évre

Ószövetség:

 • Idegen istentisztelet a Deuteronomiumi Történeti Műben

Újszövetség:

 • A farizeusok

Rendszeres teológia:

 • Munka, gazdasági erő, pénz és pénzügyi stabilitás – etikai vetületek
 • A donatista kérdés a koreai és magyar modernkori református teológiában

Vallás-és filozófia-történet:

 • Vallás és ember (homo religiosus)

Egyháztörténet:

Gyakorlati teológia:

 • A SZRKE jövője – lehetőségek és buktatók
 • Megújulás mozgalmak és azok hatása a magyar nyelvű reformátuságban

Felvételi időpontja: 2021. augusztus 21.

Bővebb információ kérhető: tanulmanyi.rtk@ujs.sk, tel: 00421-35-3260756