Új szobrot kap a fejdelem Erdélyben

2013. október 05., címkék: egység, kató béla, bethlen gábor

Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából szobrot avatnak október 23-én a Kolozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség templomának kertjében. A közelgő szoborállítás kapcsán Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével Mihály Noémi, az Agnus Rádió munkatársa beszélgetett. A Kétágú templom melletti szobor Péterfy László szobrászművész alkotása.

Különös élmény

2013. július 08., címkék: református énekek, kató béla, imre sándor, körkérdés, gulyás gergely, müpa

A gyülekezeti kórusmunka kicsúcsosodása, ösztönzés az éneklés különös élményének felfedezésére, alkalom az együttlétre. A XII. Református énekek három résztvevőjét, szolgálattevőjét kérdeztük arról, mit jelent számukra a már hagyománnyá vált hangverseny.

Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk

2013. április 17., címkék: kató béla, püspökválasztás, erdélyi egyházkerület

A belátás fontosságát hangsúlyozza a gyermekvállalás, a szórványosodó közösségek, az erdélyi közélet, illetve a lelkészek politikai szerepvállalása kapcsán Erdély új püspöke. Mint mondja: nem szaladhatunk el önmagunk elől, készen kell lennünk az áldozatvállalásra, hiszen a jelen döntéseit rajtunk kérik majd számon utódaink. Kató Bélával az egyház jelenéről és jövőjéről, illetve a székely zászlót kísérő vita hátteréről is beszélgettünk.

Megújuló kommunikáció

2013. február 09., címkék: erdélyi református egyházkerület, agnus rádió, kató béla

Egész napossá tenné rádióadását az Erdélyi Református Egyházkerület - jelentette be a kolozsvári Agnus rádió tizedik születésnapja alkalmából szervezett szombati rendezvényen Kató Béla, az egyházkerület nemrég beiktatott püspöke.

Mégis…

2013. február 01., címkék: erdélyi egyházkerület, püspökválasztás, kolozsvár, kató béla

Beiktatták hivatalába Erdély új református lelki vezetőjét. Az ünnepi istentiszteletre február 1-jén a kolozsvári Farkas utcai templomban került sor, ahol a tavaly év végi általános tisztújításon hivatalt nyert egyházi tisztségviselők is letették esküjüket. Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület negyvenhatodik püspöke.

Pénteken iktatják be Kató Bélát

2013. január 30., címkék: kató béla, püspöki beiktatások, erdélyi egyházkerület

Az Erdélyi Református Egyházkerület új püspökének beiktatása február 1-én 12 órakor lesz a kolozsvári Farkas utcai református templomban.

Kató Bélát választotta püspökévé az erdélyi egyházkerület

2012. december 14., címkék: kató béla, egyházi választások, erdélyi egyházkerület

Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, jelenlegi püspökhelyettest választotta negyvenhatodik püspökévé az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlése.

Az Igazság Napja Sepsiszentgyörgyön

2012. szeptember 01., címkék: romániai magyar demokrata szövetség (rmdsz), kató béla, székely mikó kollégium (sepsiszentgyörgy), pap géza

Szeptember elsején Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese egy kiáltványt olvasott fel, amelyet a jelen lévők három "igen" kiáltással fogadtak el. A demonstrálók tiltakoztak az ellen a bírósági döntés ellen, amely - jogerőre emelése esetén - visszavenné a református egyháztól a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot, az ingatlan tíz évvel ezelőtti visszaszolgáltatását végrehajtó bizottság tagjait pedig börtönbüntetéssel sújtja.

Kató Béla: A visszaszolgáltatási folyamat nem lelassult, hanem megállt

2011. január 26., címkék: sepsiszentgyörgy, visszaszolgáltatás, interjú, kató béla

Az erdélyi püspökhelyettes a Reformátusok Lapjában megjelent interújában kitért a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult helyzetre is.

Tízéves a Sapientia – Egyetemalapítás egyházi segédlettel

2011. január 03., címkék: Határon túl, kató béla, sapientia egyetem

Tízéves a Sapientia – Egyetemalapítás egyházi segédlettel A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet a Bolyai Egyetem visszaállításához fűződő tízéves kudarcsorozatának tanulságait levonva hozta létre a magyar állam a Sapientia Alapítvány közvetítésével. A Háromszék című sepsiszentgyörgyi napilap számvetésre kérte fel a kuratórium mai elnökét, Kató Béla lelkipásztort, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesét, aki hét éve áll a sok viszontagságot megélt alapítvány élén. — Tudok róla, hogy 1919-ben egyszerű hadizsákmányként elkobzott kolozsvári egyetemünket az egyházak próbálták meg bár részben tanárképzővel pótolni. A kísérletet akkor meghiúsította a román állam. 2000-ben egyházi égisz alatt született meg az önálló Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Mivel magyarázható ez? — A nemrég megtartott rektori konferencián is megkérdezték tőlem, miért olyan aktívak Erdélyben az egyházak egyetemi téren. Különbözik helyzetünk sok más európai országétól. Erdélyben az egyházak és az etnikai határok egybeesnek. Emiatt ha az anyanyelvi oktatás joga valamilyen mértékben sérül, az illető felekezet olyan mértékben veszíti el híveit. A nyelvváltás ugyanis automatikusan hozza magával, bár nem minden esetben, a vallásváltást is. Hagyományosan tolerancia uralkodott, tehát nem volt jellemző az egymástól való hódítás, ennek folytán az egyházak egymás mellett autonóm közösségekként léteztek. Igaz, ma az ortodox egyházba házasság útján is be lehet tagolódni. Az újprotestáns egyházakkal mint román nyelvű térítő felekezetekkel nincs alkudni való időnk. Az oktatás tehát számunkra létkérdés. - Ezen túlmenően Kató Béla úgy véli, a polgári társadalom a maga kuruc-labanc mintát követő megosztottsága miatt nem tudott egységesen fellépni az egyetemi ügyben, emiatt amikor a magyar kormány partnert keresett tervéhez, szükségszerűen kérte fel közreműködésre a történelmi egyházakat. — Tonk Sándor mint alapító rektor a református egyház főgondnoka is volt, ő nem félt az egyházatyák alapításától, sőt, úgy érezte, ez a legreprezentatívabb háttér. Ráadásul a protestáns egyházakban választják a tisztségviselőket, nem állítható tehát, hogy mi nem képviselünk senkit. Különbség van viszont a váradi és a kolozsvári alapítás között. A váradi Sulyok István Főiskolát, majd a Partiumi Keresztény Egyetemként újraalapított intézményt az egyház hozta létre, míg a Sapientia esetében az egyházatyák tették ugyanazt, ezért az utóbbinak világi a státusa. Küldetésnyilatkozata szerint a „keresztény és egyetemes emberi" értékek szerint kíván működni. Az elmúlt nyolc évben, az MSZP-kormány idején sokat vitattuk a kérdést, némely magyarországiak azt szerették volna, hogy csak az emberi értékek maradjanak, ezt én sem akartam, az alapító atyák sem, végül benne maradt. - Kezdetben öt protestáns és négy katolikus tagja volt a kuratóriumnak. Az időközben megürült helyek betöltését végül Kató Béla új elnök javaslatára úgy oldották meg, hogy ne a püspökök legyenek közvetlenül kuratóriumi tagok, hanem mindenik delegáljon maga helyett valakit, így ma nyolc egyházi küldött van, s a testület további négy új taggal bővült. — Létezett egy feszültség, hogy melyik egyház befolyása lesz nagyobb. Amikor engem megválasztottak, Szilágyi Pál azért lett rektor, hogy vele mint katolikussal ezt kiegyensúlyozzák. Mire azonban Dávid László rektori megválasztására sor került — ő református —, nekem sikerült ezt annyira levezetnem, hogy csak a kompetencia került szóba. Ma ezt már nem tárgyalja senki, szinte azt sem tudják, ki hova tartozik. forrás: reformatus.ro/Háromszék A teljes interjú az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján olvasható el. Beszélgetés Kató Béla lelkipásztorral, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesével, az egyetemet fenntartó Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnökével.

Istent keresem

Lk 9,28–36

„Ez az én fiam, akit kiválasztottam…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink