Határontúli intézmények pályázhatnak az Oktatási Alaphoz

2015. július 01., szerda

A Kárpát-medencei Református Közoktatási Alapból idén 26 millió forinttal tudják támogatni a határontúli református oktatási intézmények alapítását és működtetését. A Generális Konvent elnökségének döntése szerint 14 milliót egyházkerületenként egy-egy előre meghatározott projektre költenek, a maradék 12 millióra pedig az intézmények pályázhatnak.

A Magyar Református Egyház Generális Konventje 2009-ben hozta létre a Kárpátmedencei Református Közoktatási Alapot. Az alap célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson nehéz helyzetben lévő, Magyarország határain kívül működő református oktatási/nevelési intézményeknek, illetve segítse ilyen intézmények elindítását. 

Az alap a Kárpát-medencében lévő református oktatási intézmények diákjainak és tanárainak évenkénti adománygyűjtésével és a Magyar Református Egyház hozzájárulásával tölthető fel. Az alap felhasználását, azaz a gyűjtési célokat évenként az egyházkerületek oktatási szakértőinek javaslatára a Generális Konvent elnöksége határozza meg. 

2014-ben több mint 100 intézmény csatlakozott az adománygyűjtéshez, és összesen 15 216 870 forint adományt gyűjtöttek. A Magyar Református Egyház 2015. évi költségvetéséből ezt 11 000 000 forinttal egészítette ki. A Generális Konvent elnökségének döntése szerint 14 milliót egyházkerületenként egy-egy előre meghatározott projektre költenek, a maradék összegre pedig az intézmények pályázhatnak.

A Generális Konvent elnöksége pályázatot hirdet az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Kárpátaljai Református Egyház, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén működő református egyházi jogi személyek, és ezek által fenntartott magyar református óvodák, általános iskolák és középiskolák számára az alábbi támogatás igénybevételére:

  • Óvodaindítás és általános iskola indítás támogatása (Végvár program)
  • Működő oktatási intézmény működési támogatása (Megmaradási program)

Pályázni a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, és szolgálati úton, az egyházkerületi elnökségeknek határidőre történő megküldésével lehet. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 15. Az elbírálás időpontja: 2015. július 25. A szerződéskötés és támogatás várható átutalása: 2015. augusztus 15.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink