Jogegységi és alapelvi ajánlás

A Magyar Református Egyház Közös Zsinata 2017. június 24-i, Debrecenben tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a jogegységi és alapelvi ajánlásról szóló előterjesztést.

A Zsinat a dokumentumot ajánlás formájában fogadja el, figyelembe véve azt, hogy a Kárpát-medencei reformátusság igényli és érzi az egység szükségességét és erejét, tiszteletben tartva ugyanakkor, hogy vannak területek, melyekben a részegyházak ragaszkodnak a több száz éves hagyományaikhoz.

A Zsinat jó szívvel ajánlja a Magyar Református Egyház tagjainak az ajánlás tanulmányozását, melyben a megfogalmazott alapelvek olyan vezérlő, irányt mutató, eligazító gondolatok, amelyek meghatározzák elsősorban a református egyházi jogalkotó számára az adott jogviszonyok szabályozásának tartalmát, illetve olyan módon segítik a jogalkalmazót, hogy akár szabályozás hiányában is támpontokat nyújtanak, adott helyzetek, vagy éppen jogviták megoldásában.

Istent keresem

Zsid 9,1–14

„... „...aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →