MRE Kommunikációs Szolgálat

Egyházunk Kommunikációs Szolgálata foglalkozik többek között az országos elektornikus, online és print református média tartalmával és formájával, illetve az országos kommunikációs kampányokkal (például adó egyszázalék). Feladata emellett az egyházi és világi médiumokkal való kapcsolattartás, valamint ezek adminisztrációja és a Magyarországi Református Egyház hivatalos arculatának gondozása is. Támogatja a Zsinati Hivatal többi osztályának rendezvényeit és projektjeit előkészítési, lebonyolítási és utólagos kommunikációs szakaszokban is.

Sajtóközleményeink

Szóljon a harang!

Május 22-én, pénteken, illetve június 4-én, csütörtökön szólaltassák meg templomaik harangját a Kárpát-medence összes református gyülekezetében – kéri Zsinatunk Elnökségi Tanácsa.

Vigyázzunk egymásra továbbra is!

Továbbra se menjenek templomba és ne tartsanak istentiszteleteket a gyülekezeti közösség részvételével – ezt kéri a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa a gyülekezetektől és lelkipásztoroktól.

Nem vagytok egyedül!

Levélben köszönte meg a református diakóniai intézmények munkatársainak helytállását egyházunk Zsinatának Elnöksége.

Úrvacsorázzunk közösen húsvétkor!

Húsvétvasárnap reggel 9 órakor – Erdélyben és Királyhágómelléken a romániai időszámítás szerint 10 órakor – kapcsolódjunk be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe és terítsük meg otthonainkban az úrasztalát, vegyük együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte.

Döntések veszélyhelyzetben

Elhalasztják az áprilisi zsinati ülésszakot, a Zsinati Tanács májusi ülését, valamint az egységes lelkészképesítő vizsgát, továbbra is zavartalan a lelkészi nyugdíjkiegészítések és a hittanpénzek folyósítása.

További tartalmak

Kampányaink

Református egyszázalék

Református egyszázalék

Minden fontos az adóbevallás elkészítéséről és az adó egyszázalék nyilatkozatok kitöltéséről. Egyszerűen, közérthetően.

Videóink

Letölthető arculati elemek

Egyházunk új arculata 2018-ban készült el. Felhasználásának szabályairól a kézikönyvben olvashatnak, az egyház hivatalos címerét és logóit az alábbi linkekre kattintva tölthetik le.