Kézikönyv a cigánymisszióhoz

Hiánypótló, gyakorlati kézikönyvet jelentetett meg a Cigány Módszertani Kutatóközpont. A kiadvány olvasmányos, közérthető formában kíván azok segítségére lenni, akik cigányok között végzett szolgálatukhoz további ismeretekre szorulnak, vagy most kezdenének cigánymissziós szolgálatba.
A július elsején a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának székházában bemutatott kézikönyv kitér a cigánymisszió létjogosultságára, tisztázza a teológiai alapokat, majd olyan gyakorlati kérdéseket tárgyal egy-egy fejezetben, mint az egészségügyi nehézségek a mélyszegénységben, gyerekek motiválása a tanulásra, vagy épp a cigány- vagy vegyes gyülekezetek kérdése.

A könyvbemutatón az öt felekezet cigánymissziójának képviseletében részt vett Bakay Péter evangélikus, Dani Eszter református, Durkó Albert pünkösdi, Kovács Bálint baptista és Kurdi Zoltán metodista lelkész, valamennyien saját egyházuk cigánymissziós vezetői, a kötet szerzői, valamint a kötet – Bakay Péterrel közös – szerkesztője, Patkás Rita is.

kép

„Rendkívüli időket érünk, nagy áttörést várhatunk a magyar cigányság területén. Isten különösen lehajol a cigányokhoz, az evangélium ereje radikálisan átformálja a társadalmat, és ez nem csak a cigányokra van hatással. Ezért segítjük egymás munkáját, ezért fogunk össze, ezért jelentettük meg a mostani kézikönyvet is" – mondta bevezetőjében Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának vezetője. A lelkész hangsúlyozta az ökumenikus összefogás súlyát, amely bár több évtizedes múltra néz vissza, az öt felekezet közös munkája csak 2010-ben öntött hivatalos formát a Protestáns Cigánymissziós Fórum keretében, amely rendszeresen szervez ökumenikus találkozókat, konferenciákat, szakmai fórumokat. A legközelebbi a szeptemberben sorra kerülő nemzetközi konferencia lesz Békésen, ahol az összes európai ország cigánymissziója képviselteti majd magát.

kép

Bakay Péter, az Evangélikus Cigánymisszió vezetője, a kötet egyik szerkesztője szerint arra törekedtek, hogy gyakorlatban használható könyvet hozzanak létre, ezért használták a kérdés-felelet formát: azokra a kérdésekre kerestek választ, amelyek a missziós munkában rendszeresen felmerülnek. A szerzők arra törekedtek, hogy mellőzzék a szemérmeskedést, a tabutémák elfedését, elkendőzését, sőt, egy külön fejezet szól az úgynevezett tabukérdésekről. Különösen fontos, hogy a könyvbe cigány szerzők is írnak, és hogy a fejezetek nem az íróasztal mellett születtek: minden szerző komoly gyakorlati tapasztalattal bír a területen.

kép

„Jézus azt bízta ránk, amit ő elkezdett. Ahogy őt elküldte az Atya, úgy küldi el ő az egyházat." – mondta Dani Eszter, a Református Missziói Iroda vezetője. Ha megnézzük Jézus szolgálatát, látjuk, hogy nagyon sokat volt a peremen élők közösségében. Közöttük hirdette Isten országának evangéliumát jelekkel és erővel. Ez a mai egyház elhívása is, ehhez pedig szükséges, hogy minél több gyülekezet megszólítsa a közöttünk élő cigányokat, hogy együtt legyünk Isten Országának polgárai.

Ennek akadálya nagyon sokszor nem a szándék, hanem az ismerethiány az akadálya. Ha a szándék meg is van, bizonytalan az indulás, vagy azért indulunk rosszul, mert nincsen ismeretünk a közösségről, akit megszólítunk. Ezért nagy eredmény, hogy van egy kiadvány, amit odaadhatunk az érdeklődőknek, akik most kezdenék el ezt a szolgálatot, vagy akár már benne vannak, de úgy érzik, szükségük lenne további tudásra.

kép

„Mi, akik itt vagyunk, mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy aki megtér, annak a teljes élete megváltozik. Megújult gondolkodása nyomán más lesz a munkához, tanuláshoz, családhoz való viszonya" – mondta Kovács Bálint. A baptista lelkész hozzáfűzte: számára az ebben lelt öröm a szolgálat alapvető élménye. Leszögezte: a cigánymissziós szolgálat nem lehajolás a cigányokhoz, hanem melléjük állás, hiszen a misszióban az ember csak azt adja tovább, mit ő is Istentől kapott.

kép

Kurdi Zoltán metodista lelkész ismertette a protestáns összefogás további sajtótermékeit: a Tükör nevű negyedéves kiadványt, amely az öt felekezeti lap közös mellékleteként széles olvasóközönséget tudhat magáénak, valamint a Módszertani Füzetek első köteteként megjelent Találkozások című kötetet, amelyben az öt cigánymissziós vezető saját elhívásának történetét osztja meg.

kép

A bemutató végén Patkás Rita azt is elárulta, hogy már zajlanak a sorozat harmadik kötetének előkészületei is. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának kommunikációs vezetője elmondta: a következő kiadvány még szélesebb közönséget szólít majd meg, az össztársadalomnak nyújt szakmai segítséget keresztyén missziói szemmel.

A Kézikönyvet a Cigány Módszertani és Kutató Központ elsősorban a protestáns felekezetek cigánymisszióin keresztül terjeszti, de bárki megrendelheti az info@cimok.hu emailcímen.

Molnár Illés, fotó: Vargosz
forrás: Református Cigánymisszió