Huszonöt éve szolgálnak újra a tábori lelkészek

Nagyszabású rendezvényen emlékeztek meg a Honvédelmi Minisztérium (HM) Tábori Lelkészi Szolgálatának 25 évvel ezelőtti újraalakulásáról a budapesti Honvéd Kulturális Központban.

kép

Egyházi, világi és katonai vezetők jelenlétében tartottak ünnepséget a Tábori Lelkészi Szolgálat (TLSZ) újraalakulásának negyedszázados évfordulóján február 26-án, Budapesten. A Honvéd Kulturális Központban megrendezett esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt, köszöntőjét fő hadsegédje, Szegő László dandártábornok olvasta fel.

A köztársasági elnök szerint magyar honvédségben az egyházi jelenlét ma sem pusztán a vallásos katonák támasza, hanem felekezeten túli lelkigondozás, a sajátos élethelyzethez alkalmazkodó, egyedi pasztoráció. „A tábori lelkész kísér, segít, meghallgat. Pótolhatatlan munkatársak abban, hogy a katonák mentális egészsége megmaradjon” – írta üzenetében Áder János.

kép

Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, hogy a katonai tábori szolgálatot nem parancsszóra alapították újra 1994-ben, hanem azért, mert a vezetők felismerték azt, hogy a katonáknak szükségük van a lelkészek támogatására. „A katonáknak szükségük van a hitre, amely megkönnyíti szolgálatukat, és szükségük van a tábori lelkészekre, akik közéjük viszik a szeretetet és a törődést” – mondta a miniszter.

„Őrhelyemre állok és megállok a bástyán” – kezdte Habakuk próféta szavaival beszédét az ünnepségen Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke. Szerinte messze vagyunk még attól az ézsaiási próféciától, attól az ideális állapottól, amikor majd a népek kardjaikból kapákat, dárdáikból metszőkéseket csinálnak és „nép népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul”. Szerinte a világ és benne Európa jelenlegi értékválsága szükségessé teszi a nemzeti hadsereget.

kép

„Akkor is szükség van rájuk, ha hittel és meggyőződéssel énekeljük: »Bízzál, ügyed az Istené, népét ő el nem ejtené.« Mennyei gazdánk tőlünk is elvárja, hogy az ő segítségét kérve, mi magunk is megtegyünk, elkövessünk minden tőlünk telhetőt önmagunk és értékeink védelmében” – mondta ünnepi beszédében Huszár Pál.

Jákob János protestáns tábori püspökkel a Reformátusok Lapja jövő heti számában olvashatnak interjút.

Hegedűs Bence, fotó: Kalocsai Richárd