Erdélyben segített a menekültmisszió

A református menekültmisszió tanárai negyven órás képzést tartottak diakónusoknak és szociális munkásoknak a Kolozs megyei Mérán. A kis erdélyi faluban számos analfabéta, valamint szegény, rászoruló család él. A helyi szociális munkások és önkéntesek – a többi közt – azzal segítenek rajtuk, hogy a gyerekeket korrepetálják, adományokat gyűjtenek, és látogatják a családokat.

A diakónia munkatársai új projektjükben az alacsonyan képzett szülőkre is figyelnek, amihez fontos szakmai útmutatást kaptak a Református Missziói Központ munkatársaitól. A menekültmisszió dolgozói nagy tapasztalattal rendelkeznek a felnőttoktatás és az alfabetizálás témájában.

kép

Az elméleti ismeretek között nyelvészeti (hangtan,helyesírás, szövegtan) és módszertani (diszlexia, diszgráfia,írás-olvasás tanítás alapjai) és nemzetközi tapasztalatokat összegzőelőadások hangzottak el.Az előadók – Fekete Erzsébet, Kanizsai-Nagy Dóra, Megyesi Janka, Ottucsák Melinda Anikó – a gyakorlati ismeretek bővítésére is nagy hangsúlyt fektettek. A képzésen esetbeszámolókat, tankönyvbörzét tartottak, a felnőtt diákok a feladatlap-készítést, a tanítás is kipróbálhatták a tanárok felügyeletével és tanácsadásával.

Református Missziói Központ