Tanítványként a világban

Spiritualitás és misszió az egyházban tanfolyam

Dátum
2021. május 31.
+ Naptárhoz adom

A „Tanítványként a világban” tanfolyam a Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében nyújt segítséget a Szentírás útmutatásainak és a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében.

fejlec.jpg

Célja, hogy a résztvevőket egy teológiailag reflektált spiritualitás elsajátítására és gyakorlására segítse. Képzésünk által a résztvevők tanítványságértelmezése és megélése fog formálódni, mind a gyülekezet közösségében, mind a mindennapi életben.

Arra hívjuk a jelentkezőket, hogy miközben rátekintünk a spiritualitás kétezer éves gazdagságára, találjuk meg új módon protestáns hagyományunkat, és eresszünk gyökeret benne, és ezek során Krisztushoz legyünk hasonlóbbak. Mindezt a tanfolyamon résztvevők közösségében tesszük. Arra keressük a választ, hogy a keresztyén hit hitelesen és mélységében hogyan élhető meg a 21. század mindennapjaiban, úgy, hogy alternatív életformánkkal Istenre mutató jellé váljunk környezetünkben.

Horgony

A tanfolyam elvégzését elismervény tanúsítja. Kiállításának feltétele a tanfolyam kontaktóráin való aktív részvétel (a megengedett hiányzás 10%), a folyamatot lezáró egyéni projektmunka/záródolgozat elkészítése és benyújtása.

A tanfolyamot hitéleti végzettséggel nem rendelkező gyülekezeti tagoknak ajánljuk. A hitéleti előképzettséggel rendelkezőket, lelkészeket, hittanoktatókat, diakónusokat, stb., a KRE Hittudományi Kara által szervezett Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzésre hívjuk. Jelen tanfolyam és a szakirányú továbbképzés szombati kurzusai és tervezett lelki hétvégéi együtt történnek.

A tanfolyam időtartama és helyszíne:

 • 4 félév: a képzés félévente 5 szombatot, egy csütörtöktől vasárnapig tartó hosszú hétvégét, és kéthetente egy esti online lelki alkalmat vesz igénybe.
 • Az oktatás színhelye a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának ideiglenes épülete, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.

A tanfolyam kurzusai:

 • Bibliai és teológiai alapok
 • Mozgalmak és egyének
 • Szövegolvasás
 • Művészetek és spiritualitás
 • Munka, család és közélet
 • Az imádság
 • Misszió és spiritualitás
 • Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet
 • Tanítványként a világban
 • Egyéni folyamat
 • Lelki kísérés (fakultatív 20 óra, az 1. félév pénteki napjain)

A jelentkezés feltételei:

 • protestáns egyháztagság
 • legalább 2 éves konfirmáció /bemerítkezés
 • aktív hitélet
 • lelkészi/pásztori ajánlás
 • felvételi elbeszélgetés

Felvételi elbeszélgetés:

 • június 11., péntek, 14.00-17.00, Református Zsinat Missziói Iroda, 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
 • Témája:
  • személyes motiváció
  • gyülekezeti szolgálat
  • keresztyén hitismeretben való jártasság – amihez kérjük az alábbi két könyv elolvasását: Sheldrake, Philip: A spiritualitás rövid története (Kálvin Kiadó); Craig G. Bartholomew - Michael W. Goheen: A ​nagy történet (Kálvin Kiadó)

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. május 31.

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: … Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Missziói Irodába. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

Csatolandó dokumentumok:

– lelkészi ajánlás

– önéletrajz

– motivációs levél (Lásd: Szempontok az önéletrajzhoz és a motivációs levélhez)

A tanfolyam időtartama és helyszíne

 • 4 félév: a képzés félévente 5 szombatot, egy csütörtöktől vasárnapig tartó hosszú hétvégét és kéthetente egy esti online lelki alkalmat vesz igénybe.
 • Az első félév időpontjai:
  2021. szeptember 16-19. (intenzív hétvége); október 9.; november 6.; november 27.; december 11.; 2022. január 8.
 • A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának ideiglenes épülete: 1022 Budapest, Csopaki utca 6.

Ajánló videó

A képzés díja:

60.000 Ft/félév

Kapcsolat:

Dani Eszter református lelkész, missziói irodavezető

misszioi.iroda@reformatus.hu

+36304566984