Óvodapedagógust keres az Ófehértói Kastélykert Református Óvoda és Családi Bölcsőde

Pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakörre az Ófehértói Kastélykert Református Óvoda és Családi Bölcsőde.

óvónő_pexels

Fotó: pexels

Pályázati feltételek:
- a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség;
- magyar állampolgárság;
- keresztyén világnézet, hivatástudat;
- erkölcsös életvitel, rendezett magánélet;
- büntetlen előélet.

Előnyt jelent:
- református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság;
- legalább két év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- fényképes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevél másolata;
- egy hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról;
- szakmai gyakorlat idejét igazoló okirat;
- református egyháztagság esetén lelkészi ajánlás;
- hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához.

A foglalkoztatás jellege: munkaviszony (2024. január 1. után: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony), teljes munkaidő.

Munkahely: az intézmény székhelye, 4558 Ófehértó, Szent István utca 2.

Illetmény és juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet (2024. január 1. után a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény is) szerint.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton az Ófehértói Kastélykert Református Óvoda és Családi Bölcsőde címére (4558 Ófehértó, Szent István utca 2.) kell megküldeni, Tölgyfa Lászlóné intézményvezetőnek címezve.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Óvodapedagógusi pályázat”.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. augusztus 15.

A pályázat elbírálási határideje: 2023. augusztus 22.

A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni:

Tölgyfa Lászlóné intézményvezető
telefon: +36-20-491-3158, e-mail: tolgyfa.laszlone65@gmail.com

Dócs Norbert lelkipásztor
telefon: +36-30-336-6083, e-mail: docsnorbert@gmail.com