Óvodapedagógust keres a siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda

Pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére a siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda.

Foglalkoztatás jogviszonya: munkaviszony
Időtartama: határozott idejű

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1. napjától

A munkavégzés helye: Siklós, Kálvin utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok törvényi előírás szerint, 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, dif-ferenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi Pedagógiai Program alapján. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység. Részvétel a nevelőtestület munkájában, adminisztratív teendők, egyéb a pedagógiai munkával összefüggő feladatok.

Pályázati feltételek:
•        Főiskola, óvodapedagógia
•        Büntetlen előélet-hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•        fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, referenciák

A pályázat benyújtásának módja:
•          Elektronikus úton: sztarairef@sikosref.hu

Jelentkezés határideje: 2023. 08. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ignáczné Nagy Judit óvodai intézmény-egység-vezető vagy Bütösné Heszberger Andrea (sztarairef@siklosref.hu) igazgató nyújt.