Lelkészt vagy hitoktatót keresnek Vértesacsára

Lelkipásztort vagy hitoktatót keres a Vértesaljai Református Egyházmegye kebelébe tartozó Vértesacsai Református Missziói Egyházközség. A lelkipásztori/hitoktatói munka elsődleges célterülete az egyházközség területén lévő, de nem annak fenntartásában működő 1–8. évfolyamos református általános iskola és óvoda. Hitoktató esetében ez iskolai alkalmazást jelent. Az egyházközség felújított, háromszobás parókiával várja lelkész vagy hitoktató munkatársát.

További információ a Vértesaljai Református Egyházmegye hivatalos elérhetőségein kérhető, email: vertesaljai.em@reformatus.hu, telefon: 06-30-532-9540.