Magyar reformátusok a világban

Az elmúlt közel százötven évben a több hullámban zajló kivándorlás következtében szinte minden kontinensen létrejöttek magyar református közösségek. A 19. század végétől az első világháború kitöréséig mintegy másfél millióan vándoroltak ki egy jobb élet reményében Észak-Amerikába. Újabb hullámot indított el a huszadik század 30-as éveiben a gazdasági világválság, majd a politikai menekültek száma növekedett meg a kommunista diktatúra idején, különösen az elbukott 1956-os forradalom után hagyták el sokan az országot. Az utóbbi időben – az európai uniós tagság adta lehetőségekkel élve – megnőtt a munkavállalás céljából ideiglenesen Nyugat-Európába költöző fiatalok és szakemberek száma.

Diaszpóra

Alábbi összeállításunkkal a diaszpórában élőket és átmenetileg (pl. tanulási, munkavállalási, turisztikai céllal) külföldön tartózkodókat kívánjuk tájékoztatni a gyülekezetekről, magyar nyelvű istentiszteletekről. Az otthonmaradóknak pedig egy-egy híradás révén a diaszpórában működő közösségek életéről szeretnénk beszámolni, hogy ezzel is erősítsük összetartozásunkat.

Hírek a diaszpórából

„A művészetek valójában az istenkeresésről szólnak”

A kolozsvári születésű Krasznai Tünde-Ilona az Egyesült Államok északkeleti partján, Connecticut államban él. Zongoraművészként bejárta a világot, számos díj és kitüntetés büszke gazdája. Lelkész férje, Király Tibor vezeti a fairfieldi magyar református közösséget, ő pedig alapító-vezetője a Magyar Művészetek Iskolájának és a Református Nőszövetségnek, amelyek szorosan együttműködnek a gyülekezettel.

„A missziós terület más, a nyáj ugyanaz”

Ünnepi mérföldkő, ami bekerül majd az egyháztörténetbe – értékelte Karvansky Mónika a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke a Magyar Református Egyház Közös Zsinata döntését arról, hogy az általa vezetett szervezetet és a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot a tagegyházai közé fogadta. A Bécsben szolgáló lelkipásztor szerint a „hitbeli vérkeringés” eddig is megvolt, mégis jelentős lépés ez azért, hogy a nyugat-európai reformátusok érezzék, Krisztusban összetartoznak a Kárpát-medencei testvérekkel.

A New Brunswick-i református közösség szerencséje a kétnyelvűség

Ötvös Zsolt tizenöt éve az egyesült államokbeli New Brunswick-i Magyar Református Egyház lelkésze. Előzőleg Kanadában, majd Ohio államban is szolgált. Megtapasztalta: azoknál a református gyülekezeteknél, ahol a friss magyar bevándorló és a másodgenerációs közösségek együtt tudnak szolgálni, Isten különös áldását lehet látni. A Magyar Fesztiválon, Észak-Amerika legismertebb magyar eseményén zajló beszélgetésünk alatt behallatszott az udvari vásár és az előadások vidám zaja, néha benyitottak a néptáncgálára készülődő gyerekek és szülők, láthatóan otthonosan mozogva az épületben.

Székely kapu Londonban

London Fulham nevű negyedének egy kis utcájában az itt megszokott vörös téglás angol sorházak között áll egy székely kapu. Nem is akárhova juthat el, aki átlép rajta: olyan imaházba érkezik, ahol magyar nyelven hirdetik az Igét. Ez az épület ugyanis az Angliai Magyar Református Egyház imaháza és központja 1958 óta. Maga a gyülekezet azonban már hetvenöt éve létezik az Egyesült Királyságban.

Hetvenöt év – „Mindeddig megsegített minket az Úr”

Az Angliai Magyar Református Egyház március 12-én ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. A templom teljesen megtelt az emlékező és örvendező gyülekezettel, amely hálát adott az elmúlt évekért és kérte az Úr áldását a jövőre is. Salánki István lelkipásztor beszámolója.

További tartalmak

Dokumentumok:

A 2008-as diaszpóra konferencia ajánlásai az anyaegyházaknak

A számos diaszpórában működő közösség, valamint több református és evangélikus Kárpát-medencei anyaegyház részvételével zajló tanácskozás zárónyilatkozata.

Letöltés

A Magyarországi Református Egyház missziói törvénye a diaszpóráról

Az 1995. évi II. törvény 11. §-a a „világ bármely részén élő magyar reformátusokkal” való kapcsolattartásról

Letöltés

Kőrösi Csoma Sándor Program

A diaszpóra magyarságát segítő állami ösztöndíjprogram 2018 óta lehetőséget biztosít kifejezetten egyházi pályázók – azaz magyar állampolgárságú lelkipásztorok, hitoktatók és teológushallgatók – számára is, hogy valamelyik református diaszpóra közösségben kilenc hónapot eltöltve hitéleti tevékenységet végezzenek. Az egyházi pályázókra speciális előírások is vonatkoznak, esetükben egyebek mellett püspöki ajánlására is szükség van. Öt éven belül a programra legfeljebb három alkalommal nyújtható be pályázat és ugyanazon célország ismételten is megjelölhető.

KCSP.jpg

Segítség az anyanyelvi igehirdetésben

Az egyházi pályázók számára először 2018 februárjában meghirdetett ösztöndíj keretében lelkészek, hitoktatók és teológusok utazhatnak a diaszpórában élő magyar reformátusok közé, hogy biztosítsák az anyanyelvi igehirdetést, hogy erősítsék a gyülekezeteket, látogassák a szórványokat. Az induláskor Gér András, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa nyilatkozott a lehetőségekről.

Tovább a cikkhez