Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Debrecen 2009. május 22. -1

A magyar református egység napja

Mi, emberek magunktól nem tudunk eggyé forrni, közösséggé lenni. Segítségre szorulunk. Szükségünk van arra, hogy Isten kezébe vegye az életünket, és ő illesszen egymáshoz bennünket. Bogdán Szabolcs János írása a Reformátusok Lapjából.

Tovább a cikkhez

További hírek

Nemzeti összetartozás szövetségben

A nemzeti összetartozás napja alkalmából Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja fejtette ki lapunknak, hogyan épült fel az eredetileg a Felvidékről kitelepítettek érdekvédelmére létrehozott szervezet munkája mára a Kárpát-medencei határokon átívelő, sokrétű nemzetépítő tevékenységgé, amelyben református fiatalok is közösséget alakíthatnak.

A református egység napjára emlékezünk

2009. május 22-én mondták ki a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét. Azóta minden évben a dátumhoz legközelebb eső vasárnap erre emlékezünk.

A szír földrengés károsultjainak gyűjtött Királyhágómellék

Összesen 22 millió forintot gyűjtöttek össze a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezetei a szír földrengés áldozatainak támogatására. Az adományt a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Hungary Helps – Magyarország segít eljuttatni a református testvéreknek.

Mit csinál hétköznap egy vidéki lelkész?

Nagyban eltér egy vidéki és egy nagyvárosi lelkész feladatköre, éppúgy, mint egy határon inneni és túli lelkipásztoré. Vidéken végzett szolgálatáról Halász Dánielt, a szerbiai Maradék, Nyékinca és Újvidék magyar református lelkipásztorát kérdeztem.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

Rembrandt: Jézus megjelenik a tanítványoknak f: wikimedia.org

„Azokért imádkozom, akiket nekem adtál”

„A Feltámadott Krisztus számára fontos, hogy a hittel élt élet hitre hívjon másokat is. Ez a mi húsvéti feladatunk: továbbadni az örömhírt és reménységre hangolni másokat is a háborútól, válságtól és megélhetési krízistől sújtott világunkban.” Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

karácsony kereszt Fotó: Unsplash/Gavin Tyte

„Nem hagyja magára a világot”

„Nem kerekedhet felül rajtunk sem háború, sem üldöztetés, sem támadás, sem rombolás. Isten legyőzi a sötétséget, a gyűlöletet, mert van ehhez hatalma és akarata.” Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Generális konvent elnökség, 2022. november BP, Ráday Ház. Fotó: Facebook/Balog Zoltán

Támogatás Kárpátaljának, segédanyag az óvodáknak

Kárpátalja megsegítése, a megépült óvodák református neveléssel való megtöltése és a nyugati testvérekhez való közeledés: többek között ezek a témák is szóba kerültek november 16-án Budapesten, a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnökségi ülésén.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

Somogyból Kanadába

– Én, a hadaró, a beszédhibás, lehetek az Isten eszköze, aki Kanadában hirdeti az Igét már lassan huszonnégy éve – vallja Szigeti Miklós, a Vancouveri Első Magyar Református Egyház lelkésze, akivel a kanadai magyar reformátusok helyzetéről beszélgettünk.

A közösségben megélt hit ereje – 95 éves a párizsi magyar református gyülekezet

A Bibliában nagyon ritka a „te”, általában azt olvashatjuk, hogy „ti”, mert az egész Isten népéhez, az egész gyülekezethez szól – mondta Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke Párizsban, ahol november 6-án, a 95 éves Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház ünnepi istentiszteletén hirdetett igét az együtt megélt hit fontosságáról.

Bátorság az újrakezdéshez

Református templomot avatott a kanadai Torontóban Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az istentiszteleten és az Első Magyar Református Egyház új templomának és közösségi központjának megnyitóján részt vett a magyar köztársasági elnök is. Novák Katalin hangsúlyozta: a diaszpórában élők és az anyaország összetartozása felelősség is mindkét fél számára.

„Az amerikai magyar reformátusok Magyarország szabadságáért”

Az 1956-os forradalom híre bejárta a világot, mindenütt a magyar szabadságharcosok tettitől zengett a sajtó, azonban katonai segítség nem érkezett a nyugati világtól. A november 4-ével kezdődő szovjet offenzíva részeként az orosz csapatok megpróbálták lezárni a határokat, de így is közel 200 ezren vándoroltak ki véglegesen Magyarországról. Őket Ausztriában tárt karokkal fogadták, azonban a legtöbben tovább vándoroltak a szomszédos országból. Így kötött ki számos magyar menekült Amerikában, a már ott tartózkodó magyarok pedig – köztük a reformátusok is – a segítségükre siettek.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből