Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Sipos József lelkész KEGYES Alapítvány, Kalocsai Ricsi fotó

Kegyesek és rászorulók Kárpátalján

A segítségnyújtás példaértékű formája mutatkozott meg az elmúlt időszakban Ukrajnában: a segítő kezek egy emberként törekednek támaszt nyújtani a háború miatt sokat nélkülözők számára. Vannak szervezetek, amelyek a hadiállapot előtt és után is azon fáradoztak, fáradoznak, hogy jobb életet teremtsenek a nehezebb sorban élőknek. Ilyen a több mint négy éve működő Kegyes (Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése) Jótékonysági Alapítvány.

Tovább a cikkhez

További hírek

Önmutogatás helyett a közösség oltárára helyezett áldozat

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben köszöntötték 65. születésnapja alkalmából Buzogány Dezső egyetemi professzort. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatójának tiszteletére összeállított, csaknem 700 oldalas tanulmánykötetet mutattak be a június 23-án rendezett ünnepségen.

A megújulás ígérete

Megújíthatja-e egyházunkat éneklésében, erősítheti-e hitében az új énekeskönyv? – Bódiss Tamás református egyházzenei vezető gondolatai a XIX. Református Énekek nevű koncertről, amelyet az elmúlt hétvégén rendeztek meg a MÜPÁ-ban.

Fogadj örökbe egy nagymamát!

A keresztyén indíttatású ukrajnai Dorcas Jótékonysági Alapítvány a háborús konfliktus idején sem feledkezik meg az idősekről. A Fogadj örökbe egy nagymamát! nevű programjuk több mint harminc településen működik Kárpátalja-szerte. Céljuk az egyedül és nehéz körülmények között élők támogatása.

Töretlen hit és szívós kitartás

Kós Károly építészből lett író, de az író is építész maradt. Minden idegszálával otthont akart építeni népének: történelméhez, hagyományához és természetéhez illőt. Ezermesterként, nemzetépítőként ezáltal válhatott az elméleti és gyakorlati mindentudás, a hűség és helytállás jelképévé. Nemrég felavatták első, egész alakos szobrát Kolozsvárott.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

Pünkösd, galamb, pexels fotó

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

„A pünkösd története egyszerre beteljesedés és új kezdet. Elvégeztetett Jézus Krisztus megváltó munkája, szabadító és üdvösségszerző műve. A tanítványok számára a Szentlélek kitöltetése tette ezt valóságossá” – áll a Generális Konvent vezetősége által jegyzett pünkösdi körlevélben.

Generális konvent 2022

Hála és számvetés

„Az egység egyszerre ajándék és feladat” — áll a gyulafehérvári Generális Konventen elfogadott, a Közös Kárpát-medencei magyar református missziói stratégiáról szóló vitairatban. A testület május 20-án, a Református Egység Napja előtt ülésezett az erdélyi városban. Az ülésén sok szó esett a kárpátaljai testvérek megsegítéséről nehéz helyzetükben, a világ magyar reformátusainak tagságáról a Közös Zsinatban, amelyet össze is hívtak 2023-ra.

Algyógy, Református Egység Napja, egységnap, Jákób Lóri fotója

A Generális Konvent 2022. évi plenáris ülésének zárónyilatkozata

Május 20-án a Magyar Református Egység Napja rendezvénysorozatának keretében ült össze Gyulafehérváron a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete. Az ülés végén megfogalmazott zárónyilatkozatukat teljes egészében közöljük.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

argentín reformátusok

Magyar vagyok, magyarnak születtem

Szüleim magyar légkörben neveltek Argentínában is, így az egész életemet magyar környezetben éltem le – mondja Benedek-Micsinay Mária, az Argentínai Magyar Református Egyház főgondnoka, a Nyelvcsiszoló Tanfolyam megálmodójával beszélgettünk családról, identitásról, közösségről és a gyülekezeti életről.

Tovább a cikkhez

Magyar reformátusok Hollandiában

A Magyarországi Református Egyház képviselete az elmúlt napokban a hollandiai diaszpórában járt, hogy megerősítsék a magyarországi és az ottani reformátusok kapcsolatát. A hollandiai reformátusok mindennapjairól, az ukrajnai helyzet közös kezeléséről, és a közösség megéléséről írtunk az utat bemutató írásunkban.

Isten megtartó kegyelmében bízva

Jubileumi közgyűlést és konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A svájci Männedorfban tartott összejövetelen új vezetőséget is választottak.

Mégse lehet pályázni a diaszpórába

A korábbi tervekkel ellentétben mégis későbbi időpontra halasztja a Miniszterelnökség a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program következő szakaszának meghirdetését.

Új-Zélandról jöttem, Sárospatakon érettségizem

Fordított peregrinációt hirdetett a Sárospataki Református Kollégium. Míg évszázadokkal ezelőtt Magyarországról mentek külföldre tanulni a diákok, most a pataki kollégium hívja haza a diaszpórába szakadt magyarok érettségi előtt álló generációját. A különleges programtól a diákok magyar identitásának megerősödése mellett a kapcsolatépítést is remélik.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből

térkép no