Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Simeon Jézust tartja a kezében - Andrej Siskin orosz festő műve

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Hisszük, hogy Isten a mostani karácsonyi ünnepünket is betölti a nekünk szerzett üdvösség szent erejével. Jézus születése napján láthatóvá válik az, hogy Isten nem mond le rólunk, és mindig hűséges marad ígéreteihez.” A Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége karácsonyi körlevélben kéri Isten áldását református hittestvéreinkre.

Tovább a cikkhez

További hírek

Magyar Örökség díjat kapott Gudor Kund Botond erdélyi esperes

Az elismerés azoknak a magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. A szombaton átadott Magyar Örökség díjak idei kitüntetettjei között van Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese: közösségvédelmező szolgálatát ismerték el.

Visszatért a nagyenyedi Bethlen-kastély

Erdély kis Debrecenje – így nevezi Benkő József történetíró, teológus Nagyenyedet, mert innen „sugároztak szerteszét az egyházi tanok Erdély más részeibe is.” A városban a református múlt egyik legfontosabb épülete a Bethlen-kastély, amelyet nemrég kapott vissza az egyház a román államtól. Gudor Kond Botond, a a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperesének cikke a Reformátusok Lapjából.

Újra a református egyházé lehet a zilahi Wesselényi Kollégium

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek – sok jogi csűrés-csavarás után – lehetősége adódott polgári peres úton visszaszerezni a zilahi Wesselényi Kollégium épületeit. A Kolozsvári Táblabíróság kedvező ítéletet hozott: visszaszolgáltatta az egyháznak a jelenleg egy román líceumnak otthont adó épületegyüttest.

Idén a Királyhágómelléki reformátusokért imádkozhatunk

A Királyhágómelléki Református Nőszövetség összeállításában készült az idei Kárpát-medencei imanap menetrendje, bemutatófüzete. A kezdeményezéshez bármely közösség csatlakozhat: a teendője annyi, hogy december 5-én a liturgiafüzet vezetése alapján imádkozik, most a királyhágómelléki reformátusokért.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

Magyar Református Egyház címer

A Magyar Református Egyház Generális Konventjének Nyilatkozata

Egyedül a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházat ismeri el legitimnek Horvátország területén a Generális Konvent, a Kárpát-medencei Református Egyházak közös képviseleti testülete – ezt erősítette meg nyilatkozatában Balog Zoltán, a konvent elnöke.

Kopács Generális Konvent elnöksége ülés - 2021.06.15-16

Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

pünkösd

Tündököljék az evangélium!

A Generális Konvent elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

B1024955.jpg

Amikor Isten Ausztráliába küld

Mi indít egy fiatal nőt arra, hogy előbb Kijevbe, onnan Budapestre, később pedig a világ másik felére, Melbourne-be utazzon? Hogyan lesz eszközzé egy magyar lány világi hivatása az Isten Igéjének hirdetésében a déli féltekén? Ismerjék meg Marafejeva Nellit, a Kőrösi Csoma Sándor Program önkéntesét.

Tovább a cikkhez

Isten megtartó kegyelmében bízva

Jubileumi közgyűlést és konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A svájci Männedorfban tartott összejövetelen új vezetőséget is választottak.

Mégse lehet pályázni a diaszpórába

A korábbi tervekkel ellentétben mégis későbbi időpontra halasztja a Miniszterelnökség a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program következő szakaszának meghirdetését.

Új-Zélandról jöttem, Sárospatakon érettségizem

Fordított peregrinációt hirdetett a Sárospataki Református Kollégium. Míg évszázadokkal ezelőtt Magyarországról mentek külföldre tanulni a diákok, most a pataki kollégium hívja haza a diaszpórába szakadt magyarok érettségi előtt álló generációját. A különleges programtól a diákok magyar identitásának megerősödése mellett a kapcsolatépítést is remélik.

Elhunyt Demeter Andor

Életének 91. évében elhunyt Demeter Andor, az Amerikai Magyar Református Egyház nyugalmazott püspöke, a Phoenixi Magyar Református Egyház hűségesen szolgáló, templomépítő lelkipásztora.

További tartalmak

Videók és galériák

Visk

Visk

Az elmúlt harminc év egyik legjelentősebb leletének tartják a Kárpát-medencében a viski református templomban talált középkori falfestményeket.

Tovább a cikkhez

Események a Kárpát-medencéből

Református énekek

térkép no