Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Imaéjjel

Imaéjjel 2022 (videó)

Kárpát-medence-szerte a békéért imádkoztak református fiatalok a már hagyományosnak számító imaéjjelen. A központi, budapesti eseményt a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Ifjúsági Osztálya szervezte. Az áhítattal, csoportos beszélgetésekkel, közös énekléssel töltött estén stábunk is ott járt.

Tovább a cikkhez

További hírek

Az egyházzene estéje

Négy felekezet egy színpadon, egy egyházzenei koncerten az advent, a hanuka, illetve a téli napforduló ünnepének jegyében. A november 30-án megvalósult Fények ünnepei című zenés estén elképesztően sokoldalú, választékos koncertprogramot hallhattunk az Uránia Nemzeti Filmszínház nagytermében. Az egyházzene kimeríthetetlen értéktárába és a vallásos művészet távlataiba is betekintést nyújtott az egyedülálló koncert. Élménybeszámoló.

Valódi összefogás advent idején

Immár tizenhét éve gazdagítja a székesfehérvári adventi programok sorát az ökumenikus Adventi Jótékonysági Est, amelynek bevételével minden évben egy katolikus és egy református gyülekezetet vagy intézményt támogatnak. – Advent idején nagyobb odaadással fordulunk a rászorulók felé. Olyan jó lenne, ha ez egész évben is így maradna! – mondja Prekrit Judit, az est szervezője.

A kárpátaljai reformátusoknál járt az államfő

Itt van velem lélekben tizenötmillió magyar ember – mondta Novák Katalin köztársasági elnök a beregszászi református templomban tartott adventi ünnepi istentiszteleten, melyen Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdetett igét. Az államfő együtt imádkozott a beregszászi gyülekezet tagjaival.

Támogatás Kárpátaljának, segédanyag az óvodáknak

Kárpátalja megsegítése, a megépült óvodák református neveléssel való megtöltése és a nyugati testvérekhez való közeledés: többek között ezek a témák is szóba kerültek november 16-án Budapesten, a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnökségi ülésén.

Szolgálat szívtől szívig

Bogdán Szabolcs Jánost választották meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspökének, beiktatására december elején kerül sor. Az új püspök a Krónikának adott interjúban elmondta, hogy hatéves mandátumában a lélekmentést tekinti fő feladatának. Szolgálata során úgy érzi, szívtől szívig kell haladni, hogy a távolabb sodródók is megérezzék, Isten szereti őket, és nagyon fontosak a gyülekezet, valamint a közösség számára is.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

Pünkösd, galamb, pexels fotó

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

„A pünkösd története egyszerre beteljesedés és új kezdet. Elvégeztetett Jézus Krisztus megváltó munkája, szabadító és üdvösségszerző műve. A tanítványok számára a Szentlélek kitöltetése tette ezt valóságossá” – áll a Generális Konvent vezetősége által jegyzett pünkösdi körlevélben.

Generális konvent 2022

Hála és számvetés

„Az egység egyszerre ajándék és feladat” — áll a gyulafehérvári Generális Konventen elfogadott, a Közös Kárpát-medencei magyar református missziói stratégiáról szóló vitairatban. A testület május 20-án, a Református Egység Napja előtt ülésezett az erdélyi városban. Az ülésén sok szó esett a kárpátaljai testvérek megsegítéséről nehéz helyzetükben, a világ magyar reformátusainak tagságáról a Közös Zsinatban, amelyet össze is hívtak 2023-ra.

Algyógy, Református Egység Napja, egységnap, Jákób Lóri fotója

A Generális Konvent 2022. évi plenáris ülésének zárónyilatkozata

Május 20-án a Magyar Református Egység Napja rendezvénysorozatának keretében ült össze Gyulafehérváron a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete. Az ülés végén megfogalmazott zárónyilatkozatukat teljes egészében közöljük.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

95 éves a Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház 2022. november 6. Párizs

A közösségben megélt hit ereje – 95 éves a párizsi magyar református gyülekezet

A Bibliában nagyon ritka a „te”, általában azt olvashatjuk, hogy „ti”, mert az egész Isten népéhez, az egész gyülekezethez szól – mondta Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke Párizsban, ahol november 6-án, a 95 éves Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház ünnepi istentiszteletén hirdetett igét az együtt megélt hit fontosságáról.

Tovább a cikkhez

Bátorság az újrakezdéshez

Református templomot avatott a kanadai Torontóban Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az istentiszteleten és az Első Magyar Református Egyház új templomának és közösségi központjának megnyitóján részt vett a magyar köztársasági elnök is. Novák Katalin hangsúlyozta: a diaszpórában élők és az anyaország összetartozása felelősség is mindkét fél számára.

„Az amerikai magyar reformátusok Magyarország szabadságáért”

Az 1956-os forradalom híre bejárta a világot, mindenütt a magyar szabadságharcosok tettitől zengett a sajtó, azonban katonai segítség nem érkezett a nyugati világtól. A november 4-ével kezdődő szovjet offenzíva részeként az orosz csapatok megpróbálták lezárni a határokat, de így is közel 200 ezren vándoroltak ki véglegesen Magyarországról. Őket Ausztriában tárt karokkal fogadták, azonban a legtöbben tovább vándoroltak a szomszédos országból. Így kötött ki számos magyar menekült Amerikában, a már ott tartózkodó magyarok pedig – köztük a reformátusok is – a segítségükre siettek.

Evangélium és nemzet: magyar reformátusként Ausztráliában

Az első generáció nem tud elfelejteni magyarul, de nem is igazán tanul meg angolul, míg a harmadik generációnál már kivételes siker, ha tudnak magyarul – mondta a diaszpóralétről Dézsi Csaba, az Ausztráliai Magyar Református Egyház lelkipásztor elnöke, akit szeptemberben avattak doktorrá Debreceni Hittudományi Egyetemen.

Rendeződő kapcsolatok

Hét ország magyar diaszpóragyülekezeteinek több mint ötven küldötte részvételével tartották szeptember 1–4. között a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége éves közgyűlését. A találkozó házigazdája idén a szövetséghez három éve csatlakozott Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet volt.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből

térkép no