Közegyházi intézmények

MRE Bethesda Gyermekkórház
Igazgató:  Dr. Velkey György
Cím:  1146 Budapest, Bethesda utca 3.
Telefon:  (+36 1) 364 90 20
Fax:  (+36 1) 364 90 70
E-mail:  bethesda@bethesda.hu
Honlap:  http://www.bethesda.hu/
Református Missziói Központ (RMK)
Igazgató:  Magyarné Balogh Erzsébet
Cím:  1151 Budapest, Alag u. 3.
Telefon:  (+36 1) 271 0498; 271 0499
Fax:  (+36 1) 271 0498; 271 0499
E-mail:  iroda@rmk.hu
Honlap:  http://www.rmk.hu/
Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSz)
Kuratóriumi elnök:  Oláh István
Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 200. 
Telefon:  (+36 1) 460 0747
Fax:  (+36 1) 460 0747
E-mail:  mrsz@jobbadni.hu
Honlap:  http://www.jobbadni.hu/
Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
Igazgató:  dr. Galsi Árpád
Cím:  1113 Budapest, Bocskai út 35.
Telefon:  (+36 1) 386 8267; 386 8277; (+36-1) 30 276 7343
Fax:  (+36 1) 466 9392
E-mail:  kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
Honlap:  http://www.kalvinkiado.hu/
Reformátusok Lapja
Felelős szerkesztő:  T. Németh László
Cím:  1113 Budapest, Tas vezér u. 13.
Telefon:  (+36 1) 217 6809; 217 6259
Fax:  (+36 1) 217 8386
E-mail:  szerk@reflap.hu
Honlap:  http://www.reflap.hu/
Református Pedagógiai Intézet (RPI)
Igazgató:  dr. Szontagh Pál
Cím:  1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Telefon:  1/351-9842
Fax:  
E-mail:  szontagh.pal@reformatus.hu
Honlap:  http://rpi.reformatus.hu/
MRE Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztő nevelő-oktatást végző Általános iskola, Óvoda, Kollégium, Utazó  Gyógypedagógusi Hálózat és Pedagógiai Szakszolgálat
Megbízott igazgató:  Kissné Bori Judit
Cím:  2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17.
Telefon:  (+36 77) 423-130
Központi mobil:
 (+36 30) 322-3960
E-mail:  bori.judit@reformatusegymi.hu
Honlap:  https://reformatus.hu/
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Rektor:  Dr. Balla Péter
Cím:  1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefon:  (+36 1) 455 90 60
Fax:  (+36 1) 455 90 62
E-mail:  rektori.hivatal@kre.hu
Honlap:  http://www.kre.hu/
Református Lelkészi Nyugdíjintézet
Igazgató:  Szabó Gergely
Cím:  1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Telefon:  (+36 1) 460 0755
Fax:  (+36 1) 460 0756
E-mail:  nyugdijintezet@reformatus.hu
Honlap:  http://www.reformatus.hu/
Számlaszám: 11784009-20606550
Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom)
Szakmai vezető: Káli-Horváth Kálmán
Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Telephely: 1107 Budapest, Belényes u. 9.
Honlap: http://www.reforom.hu/
Wáli István Református Cigány Szakkollégium
Igazgató:  Mózes Áron
Cím:  4024 Debrecen, Blaháné u. 15.
Telefon:  (+36 52) 614 651
Fax:  
E-mail: wisz@reformatus.hu
Honlap: www.wisz.hu

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Törvények, határozatok, közlöny

Az alábbi linkekre kattintva megtalálhatja egyházunk alkotmányát, a szolgálati területek működését meghatározó legfontosabb törvényeket, a Zsinat és a Zsinati Tanács határozatait letölthető formátumban. 

Egyházfőhatósági igazolás

2019-ben megváltozott az egyházi belső jogi személyek jogi személyiségének igazolására szolgáló dokumentum és kérelmezésének rendje. 

Díjlevelek és nyugdíjjárulék

2015-ben új, egységes díjlevelek létrehozásáról döntött a Zsinat, ehhez kapcsolódóan a Zsinati Tanács elrendelte, hogy 2016. január 1-től a lelkipásztori javadalmak utáni tagsági és fenntartói járulékot egyesítve fizesse be az állásfenntartó a Református Lelkészi Nyugdíjintézethez.

Adat- és igénylőlapok

Adatlapletöltés az egyház által szervezett rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási programban részt venni kívánok számára.

 

Az öregségi, özvegyi nyugdíj-kiegészítés megállapításhoz, illetve a gyermek után igényelt szociális segélykérelemhez szükséges igénylőlapok letöltése.