Lelkészképzés

Krisztus embereket hív arra, hogy szolgálatuk által evangéliuma terjedjen, egyháza épüljön. A lelkipásztorok legfontosabb feladata a Magyarországi Református Egyházban az igehirdetés, a sákramentumok kiszolgáltatása, hitéleti alkalmak megtartása, a konfirmáció, az esketés és a temetés, egyházi anyakönyvek vezetése, tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és egyházi igazgatási tevékenységek végzése.


Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, értelmiségi műhelyei, a lelkipásztorképzés színterei a teológiák. Magyarországon négy helyszínen – Dunamelléken Budapesten, Dunántúlon Pápán, Tiszáninnenen Sárospatakon, Tiszántúlon pedig Debrecenben – folyik református lelkészképzés.Egységes lelkészképesítő vizsga

A hatéves osztatlan képzés elvégzése és a diploma megszerzése után a jelölteknek még számot kell adniuk alkalmasságukról, a lelkészi szolgálat ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteikről és készségeikről is az egyházkerületek vezetőiből és a teológiák képviselőiből álló Egységes Lelkészképesítő Bizottság előtt.

Felhívás

1D2A5888_kicsi.jpg

Szeptemberben kerül sor az egységes lelkészképesítő vizsgára

Július 31-ig lehet jelentkezni az őszi egységes lelkészképesítő, honosító, különbözeti vizsgára, lelkészi képesítés hatályban tartására. Szeptember 12-én, 13-án a Zsinati Székházba várják azokat, akik valamely teológián oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek. Ez a megmérettetés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyház kötelékében lelkészként szolgáljon.

Tovább a cikkhez

Híreink a lelkészképzésről

Egységes lelkészképesítő vizsgák szeptemberben

Július 31-ig lehet jelentkezni az őszi egységes lelkészképesítő, honosító, illetve különbözeti vizsgára. Szeptember 15-én és 16-án várják azok jelentkezését, akik református lelkipásztori oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek. Ez a megmérettetés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyház kötelékében lelkészként szolgáljon.

Mérföldkő a lelkészi szolgálatban

„Volt, amikor kevésnek éreztük teljesítményünket, de Isten mindig megáldotta az elhatározásunkat, tovább haladhattunk és végül eljuthattunk idáig" – fogalmazott sikeres lelkészképesítő vizsgája után Szemere Judit. Leendő lelkipásztorainkat a megmérettetéssel és tanulmányaikkal kapcsolatos tapasztalataikról kérdeztük.

Egységes lelkészképesítő vizsgát tartottak

Szeptember 12-én és 13-án került sor az idei egységes lelkészképesítő vizsgára a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában. A két nap során összesen harminckilenc jelentkező vette sikerrel a lelkésszé váláshoz szükséges utolsó megmérettetést.

További tartalmak

Azok, akik sikeresen teljesítették az egységes lelkészképesítő vizsgát, az egyházkerületükben kérhetik lelkésszé szentelésüket.Lelkésztovábbképzések

Gyakorlati teológia az interneten

Tudományos igényű válaszok a gyakorlati teológia szempontjából releváns kérdésekre és problémákra.