Északpesti Református Egyházmegye

Dunamelléki Református Egyházkerület

Postacím: 2013 Pomáz, Hősök tere 1.
Egyházmegye weboldala

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015

esperes

Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)

P. Tóth Zoltán dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015

egyházmegyei gondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácstag
Gödöllői Református Egyházközség, presbiter
egyházmegyei főgondnok
"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." (Zsid 13,14)
Dr. P. Tóth Zoltán 1944-ben született Dunaalmáson. Közlekedésmérnöki diplomát 1967-ben, Gazdasági Mérnöki oklevelet 1973-ban, egyetemi doktori fokozatot 1984-ben szerzett. Aktív éveiben a közúti járművek üzemeltetésével, karbantartásával, gyártásával foglalkozó nagyvállalatoknál dolgozott; többnyire vezető beosztásokban. 2006 óta nyugállományban van. Üzemgazdász feleségével 51. éve él kiegyensúlyozott házasságban; életüket két gyermekkel és négy unokával áldotta meg az Úr. A gödöllői gyülekezetben harmadik presbiteri ciklusát tölti, vezeti annak jogi bizottságát és tagja a Gödöllői Református Líceum Igazgatótanácsának. Az Északpesti Református Egyházmegyében 2009-től tanácsosi, 2015-től főgondnoki, egyházkerületében tanácsosi tisztet tölt be. A Zsinatnak 2015-től jegyzője, 2021-től rendes tagja. Jézus Krisztust személyes megváltójának tartja és hálás neki élete minden ajándékáért. Bármilyen eddigi, vagy elkövetkező szolgálatára úgy tekint, mint amit az Úr előtt végez, és amelyért elsősorban neki tartozik felelősséggel és elszámolással. Életének - szüleitől örökölt - alapigéje: „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” (Zsid 13:14)

Az egyházmegye gyülekezetei