Zempléni Református Egyházmegye

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Postacím: 3718 Megyaszó Iskola u. 6.
Telefonszám: (+36 30) 381 0703
Egyházmegye weboldala

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017

esperes

Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság, Számvizsgáló Bizottság
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10)

Bajusz János

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021

egyházmegyei gondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület
Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség, missziói főgondnok
egyházmegyei főgondnok
Missziói Bizottság
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (Józs 24,15)

Az egyházmegye gyülekezetei