Oktatási intézmények - Felsőoktatás

 • Dunamelléki Egyházkerület

  Károli Gáspár Református Egyetem - Rektori Hivatal
  Rektor:  Prof. Dr. Balla Péter
  Fenntartó:  Dunamelléki Református Egyházkerület
  Cím:  1091 Budapest,  Kálvin tér 9.
  Telefon:  (+36 1) 455 9060     
  Fax:  (+36 1) 455 9062
  E-mail:  rektori.hivatal@kre.hu
  Honlap:  www.kre.hu
  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Rektor:  Prof. Dr. Balla Péter
  Dékán:  Dr. Törő Csaba Attila
  Fenntartó:  A Magyarországi Református Egyház Zsinata
  Cím:  1042 Budapest,  Viola u. 2-4.
  Telefon:  (+36 1)370 8601/110
  Fax:  (+36 1) 231 6026
  E-mail:  dekanihiv.ajk@kre.hu
  Honlap:  www.kre.hu/ajk
  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
  Rektor:  Prof. Dr. Balla Péter
  Dékán:  Dr. Sepsi Enikő
  Fenntartó:  A Magyarországi Református Egyház Zsinata
  Cím:  1088 Budapest,  Reviczky u. 4.
  Telefon:  (+36 30) 719 6129
  Fax:  (+36 1) 483 2905
  E-mail:  dekan.btk@kre.hu
  Honlap:  www.kre.hu/btk
  Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
  Rektor:  Prof. Dr. Balla Péter
  Dékán:  Dr. Zsengellér József
  Fenntartó:  A Magyarországi Református Egyház Zsinata
  Cím:  1092 Budapest,  Ráday u. 28.
  Tel/Fax:  (+36 1) 217 2403     
  E-mail:  zsengeller.jozsef@kre.hu
  Honlap:  www.kre.hu/htk
  Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar
  Rektor:  Prof. Dr. Balla Péter
  Dékán:  Dr. Szenczi Árpád
  Fenntartó:  A Magyarországi Református Egyház Zsinata
  Cím:  2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
  Telefon:  (+36 53) 350 885
  Fax:  (+36 53) 351 393
  E-mail:  tfk.tanoszt@kre.hu
  Honlap:  www.kre.hu/tfk

 • Dunántúli Egyházkerület

  Pápai Református Teológiai Akadémia
  Rektor:  Dr. Vladár Gábor
  Fenntartó:  Dunántúli Református Egyházkerület
  Cím:  8500 Pápa,  Március 15. tér 13-14.
  Telefon:  (+36 89) 312 331
  Fax:  (+36 89) 510 974
  E-mail:  rektori@prta.hu
  Honlap:  www.prta.hu
   

 • Tiszáninneni Egyházkerület

  Sárospataki Református Teológiai Akadémia  - Zrínyi Internátus
  Cím:  3950 Sárospatak,  Rákóczi út  1.
  Telefon:  (+36 47) 312 947  
  Fax:  (+36 47) 312 947  
  E-mail:  srta@tirek.hu
  Honlap:  www.srta.hu
  Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája
  Rektor:  Dr. Füsti-Molnár Szilveszter
  Fenntartó:  Tiszáninneni Református Egyházkerület
  Cím:  3950 Sárospatak,  Rákóczi u. 1.
  Tel/Fax:  (+36 47) 312 947    
  E-mail:  srta@tirek.hu
  Honlap:  www.srta.hu
  Sárospataki Református Teológiai Akadémia  - Bethlen Internátus
  Fenntartó:  Tiszáninneni Református Egyházkerület
  Cím:  3950 Sárospatak, Kazinczy út 9/a
  Telefon:  (+36 47) 312 947
  Fax:  (+36 47) 312 947
  E-mail:  srta@tirek.hu
  Honlap:  www.srta.hu

 • Tiszántúli Egyházkerület

  Debreceni Református Hittudományi Egyetem
  Rektor:  Dr. Bölcskei Gusztáv
  Fenntartó:  Tiszántúli Református Egyházkerület
  Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
  Telefon:  (+36 52) 518 555
  Fax:  (+36 52) 516 822
  E-mail:  info@drhe.hu; rektori@drhe.hu
  Honlap:  www.drhe.hu
  Debreceni Református Hittudományi Egyetem Martóthi György Kollégium - Wáli István Református Cigány Szakkollégium
  Fenntartó:  Tiszántúli Református Egyházkerület
  Cím:  4024 Debrecen, Blaháné u. 15.
  Telefon:  (+36 52) 410 166
  E-mail:  wisz@reformatus.hu
  Honlap:  www.wisz.hu

Istent keresem

1Krón 26

„Amikor... felkeresték őket, és találtak köztük kiváló vitézeket...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink