Országos református szakértői névjegyzék

Országos református szakértői névjegyzék 2018/2019

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodája a református köznevelési törvény (1995. évi I. tv.) 14. § (5) bekezdése alapján – a Zsinat Oktatásügyi Bizottságával (OB-8/2015. (V.27.) határozat] egyeztetve – gondoskodott az Országos szakértői névjegyzék összeállításáról, melynek nyilvánosságát a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján (www.reformatus.hu) biztosítja. A református köznevelési törvény 70. §-a alapján a szakértők foglalkoztatásával kapcsolatos normák a következők:

„70.§   (1) A köznevelési intézmény szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel a Zsinati Oktatási Iroda által vezetett Országos református szakértői névjegyzékben.

(2) Az Országos református szakértői névjegyzékbe felvehető pályázattal vagy meghívással öt évre (amely meghosszabbítható) az, aki

feladatának ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és

szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik,

szakterületének elismert képviselője.

(3) A névjegyzékbe való felvételre javaslatot tehet bármelyik természetes személy vagy református egyházi jogi személy.

(4) A szakértők szakvéleményt adhatnak az intézményvezető, a fenntartó vagy az illetékes egyházi szerv (egyházközségi és egyházmegyei fenntartású intézmény esetén az egyházkerületi oktatási iroda, egyházkerületi fenntartású intézmény esetén pedig az egyházkerületi illetve a zsinati oktatási iroda) írásbeli kérésére. Amennyiben a fenntartó kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíti az intézmény vezetőjét. Amennyiben az illetékes egyházi szerv kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíteni kell a fenntartót és az intézmény vezetőjét is.

(5) A szakértői szakvélemény költségeit a kezdeményező viseli.”

Az Országos református szakértői névjegyzék további bővítésére a Zsinati Oktatási Iroda 2019 februárjában nyilvános pályázatot ír ki.

Budapest, 2018. szeptember 1.

Zsinati Oktatási Iroda

Istent keresem

Jak 1,9–18

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →