Hittan

A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése


Hittan A-Z

Az új Köznevelési Törvény rendelkezik a kötelezően választható erkölcstan és hit- és erkölcstan bevezetéséről. Az alábbiakban bocsájtjuk közre a jelenleg rendelkezésünkre álló információkat az új oktatási feladattal kapcsolatban.

Jövő évtől kötelező lesz a hittan?

Továbbra is délután lesz a hittanóra?

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Hol található a hatályos hit- és erkölcstan tankönyvlista az adott tanévre?

A kísérleti tankönyveket is vissza kell kérni tanév végén a tanulóktól?

Hírek

Milyen tanév van mögöttünk?

Szinte minden diáknak (és tanárnak) a nyári vakáció a tanév leginkább várt időszaka. Mielőtt a tanévzáró ünnepségek után bezáródnának az iskolaajtók, tekintsünk vissza a most befejeződő tanévre, próbáljuk felmérni református iskolarendszerünk eredményeit, örömeit és gondjait!

Iskolaépítő öregdiákok

Öregdiákok segítségéből újult meg a Sárospataki Református Kollégium, támogatásukkal hamarosan elkészül a sportcsarnok, és már tervezik az uszodát is. De más terveik is vannak: a sárospataki refi az emigrációba szakadt magyar családok gyermekeit hazahívná tanulni, ezzel beindítva a fordított peregrinációt.

Díjakat adtak át pedagógusnap alkalmából

A Károli Gáspár Református Egyetem professzora és a dunamelléki egyházkerület volt főgondnoka is kitüntetést vehetett át.

Diákok adományai is fejlesztik a Kárpát-medencei református oktatást

Magyar református óvoda indulhat Szabadkán, új iskola épülhet a partiumi Zilahon és új sportpályája lehet a kárpátaljai Nagybereg református Líceumának. Mindehhez református diákok és tanárok 17 millió forint támogatást gyűjtöttek.

„Isten országának tetten érhetőnek kell lennie az oktatásban”

„Jézus Krisztus váltságáldozata azokra is érvényes, akiktől tartunk, akik oktatását kevésbé tartjuk ígéretesnek” - Inkluzív református általános iskolák címmel szerveztek műhelynapot a Zsinati Hivatalban.

Hittan: létszámjelentés

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2018/19. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

„Elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam…”

A közelmúltban ért véget a Magyar Bibliatársulat bibliaismereti versenyének legújabb fordulója, melynek különdíjasát, Bandor Zoltánt kérdezték a játékról, a Bibliáról, Isten gondviseléséről.

A ,,nemzetek tanítójára” emlékeztek

„Ez az európai gondolat: nem történelmek határozzák meg holnapunkat, hanem annak megtalálása, ami közös és ami összeköt” – fogalmazott Szloboda József, a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium Comenius munkásságát bemutató kiállításának megnyitóján.

Református az év tanárai között

Átadták az Év tanára díjakat szombaton. A kitüntetettek között van a felvidéki Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatónője is.

Oktatásügy a Magyarországi Református Egyházban

Egyházunk az évszázados gyakorlat folytatásaként közoktatási intézményeket tart fenn. A nevelés és az oktatás intézményeinkben - figyelemmel az általános állami, önkormányzati követelményekre - Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.

Az MRE oktatási intézményrendszere

Összesen 175 köznevelési és felsőoktatási intézményünkben közel 63 ezer diák vesz részt oktatásban.

MRE Zsinata Oktatásügyi Bizottsága

A Zsinat szabályozza egyházunk valamennyi közoktatási intézményének működését, az MRE közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. A Zsinat e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán keresztül gyakorolja.

Közegyházi oktatási szervek

Egyházunk oktatási tevékenységének irányítására, kooordinálására, segítésére és a más egyházakkal, államal való kapcsolattartására a Zsinat háttérszervezeteket hozott létre.

Az egyházi oktatásügyhöz kapcsolódó alapítványok, egyesületek

A református oktatásügy különböző területeit zsinati, Kárpát-medencei alapítású alapítványok, és más szerveződések is segítik.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió