Tájékoztatás a teljesítésigazolások benyújtásának rendjéről

A hit- és erkölcstanoktatók teljesítésigazolás nyomtatványát a Zsinati Oktatási Iroda havonta körlevélben juttatja el a hittanoktatók számára, azonban a nyomtatvány excel formátumban a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapjáról is letölthető.

A tanórák vezetése a REKIR-ben is lehetséges, s onnan ugyanilyen kinézetű teljesítésigazolás nyomtatható. Abban az esetben, ha valaki kézzel tölti a nyomtatványt (a megtartott és elmaradt órákat), az összeadást értelemszerűen a kitöltőnek kell elvégeznie.

Szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbiakra:

- csak aláírással, bélyegzővel ellátott (hitelesített) teljesítésigazolást fogadható be, tehát aláíratlan excel dokumentum nem megfelelő;

- az oszlopok fejlécében szereplő HETI ÓRASZÁM rovatokat is kitölteni;

- jelenleg háromféle beküldési lehetőség van:

  1.) szkennelve (vagy jó minőségű fotón) a teljesitesigazolas@reformatus.hu címre küldve;

  2.) faxon a 06-1-4600-711 faxszámra továbbítva;

  3.) postai úton eredetiben eljuttatva.

Amennyiben szkennelve vagy faxon beküldték a nyomtatványt, akkor NEM szükséges megismételni a beküldést postai úton. Elektronikus beküldés esetén az eredeti példányt kérjük megőrizni. Amennyiben több hittanoktatót küldenek egyszerre egy e-mailben, akkor kérjük, hogy egy csatolt fájlban csak egy hittanoktató szerepeljen, hiszen a teljesítésigazolásokat személyenként mentjük.

Zsinati Oktatási Iroda

Az aktuális nyomtatvány letölthető innen.

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink