„Nincs ártatlan emlékezés”

2017. október 13., címkék: reformáció, evangélikus, zsinat

Úrvacsorás istentisztelettel és közös zsinati üléssel ünnepelte a reformáció ötszázadik évfordulóját a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Zsinata október 13-án Budapesten.

Közösen emlékeztek a reformációra a reformátusok és az evangélikusok

2017. október 13., címkék: zsinat, evangélikus

„Jó lenne, ha úgy tudnánk ma délután elbúcsúzni, hogy nem ötszáz év múlva találkozunk újra." Hálaadó istentiszetelettel, úrvacsorai közösséggel és közös zsinati üléssel emlékezik a reformáció 500. jubileumán a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az október 13-i ünnepségek előtt a két egyház vezetői tartottak sajtótájékoztatót.

Áldozatot vállalni

2016. november 16., címkék: áhítat, xiv. zsinati ciklus 6. ülésszak, áhitat, kató béla, ahitat, zsinat

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének áhítatával vette kezdetét a Magyarországi Református Egyház Zsinatának őszi ülésszaka. Az erdélyi püspök az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részének 26-30. versei alapján hirdette az igét.

Ülésezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata

2016. november 07., címkék: szlovákiai református keresztyén egyház, szlovákiai reformátusok (szrke), zsinat

A Rimaszombatban tanácskozó testület kilencedik ülésszakának november 4-i negyedik ülésén többek között elfogadták az egyház gazdálkodásáról szóló törvényt, a Második Helvét Hitvallás új fordítását, valamint bemutatták a „Reformáció 500" elnevezésű programtervezetet.

Zsinati ülés Felvidéken

2016. június 02., címkék: zsinat, szlovákiai reformátusok (szrke)

Május 27-én Rimaszombatban tartotta meg IX. ülésszakának 3. ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata.

Ülésezett a felvidéki zsinat

2015. november 09., címkék: zsinat, lelkészszentelés, szlovákiai reformátusok (szrke)

November 5-én és 6-án tartották a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata IX. ciklusának 2. ülését, melynek nyitó istentiszteletén lelkészszentelésre is sor került.

„A testületi kormányzás híve vagyok”

2015. március 19., címkék: zsinat, szabó istván, interjú, mre

– Zsinatunknak impulzusokat kell adnia, hogy ki-ki mélyebben és alaposabban ismerkedjen meg a református hitelvekkel – hangsúlyozza Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának február 25-én megválasztott új lelkészi elnökével beszélgettünk a magyar reformátusság és a Zsinat előtt álló feladatokról.

Bogárdi Szabó István lett a Zsinat új lelkészi elnöke

2015. február 25., címkék: xiv. zsinati ciklus 1. ülés, xiv. zsinati ciklus, zsinat

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Zsinat lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli főgondnok pedig a Zsinat világi elnöke lesz. A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly tiszántúli püspök, világi alelnöke Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok lett.

Megalakul az új összetételű Zsinat

2015. február 19., címkék: zsinat, xiv. zsinati ciklus 1. ülés, xiv. zsinati ciklus, bölcskei gusztáv

Jövő szerdán, február 25-én tartja alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház Zsinata a XIV. zsinati ciklusban. Az első tanácskozáson a budapesti Abonyi utcai zsinati székházban a testület vezetőit választják meg. A Zsinatnak tizennyolc év után biztosan új lelkészi elnöke lesz, Bölcskei Gusztáv a maximális három püspöki ciklusa után befejezte munkáját az MRE élén.

Lezárul egy korszak

2014. november 09., címkék: előzetes, közvetítés, Közvetítés, bölcskei gusztáv, zsinat, xiii. zsinati ciklus 15. ülés

November 12-13-án tartja utolsó ülését a Magyarországi Református Egyház Zsinata a tizenharmadik zsinati ciklusban. Az MRE legfőbb döntéshozó és intézkedő testülete jelenlegi összetételében befejezi munkáját és ezzel véget ér Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnökének tizennyolc éves egyházkormányzói időszaka is.

A Zsinat külföldi vendégei

2014. november 07., címkék: zsinat, john chalmers, xiii. zsinati ciklus 15. ülés

A 2014. november 12-13-i zsinati ülésen külföldi vendégek is részt vesznek, akik európai, ázsiai és afrikai testvéregyházakat képviselnek.

Csökkenteni a különbségeket

2014. május 28., címkék: lelkészi nyugdíjellátás, zsinati tanács, költségvetés, reformátusok lapja, zsinat

A tavalyi zárszámadásokat elfogadták, az idei költségvetéseket pedig módosították mind az egyház, mind az egyházi intézmények esetében a Zsinati Tanács idei második ülésén, a budapesti Abonyi utcai zsinati székházban. A tanácskozás másik meghatározó témája a lelkészi nyugdíjellátás volt, több szempontból is.

Mérföldkő a múltfeltárás folyamatában

2014. április 30., címkék: zsinat, múltfeltárás, xiii. ciklus 14. ülés

A most zajlott zsinati ülésszakon elhangzott a Tényfeltáró Történész Bizottság (TTB) időszaki beszámolója. Ebből kiderült, a múltfeltárást, a szocialista államrend egyházzal kapcsolatos állambiztonsági tevékenységének a bemutatását célzó kutatások alapja megteremtődött azzal, hogy a hozzáférhető adatok összegyűltek a Zsinati Levéltárban.

Változások a lelkészi nyugdíjellátásban

2014. április 28., címkék: xiii. ciklus 14. ülés, lelkészi nyugdíjellátás, nyugdíjtörvény, zsinat

A Zsinat áprilisi ülésszakán több ponton is változtatott az MRE Lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló többször módosított 2002. évi II. törvényen, röviden a nyugdíjtörvényen. Így változik az éves nyugdíjemelés szabályozása, illetve megszűnik az a passzus, amely a kötelező nyugdíjkorhatár után lehetővé tette a szolgálat meghosszabbítását.

Múlt, jövő, állandóság

2014. április 25., címkék: biblia revízió, állam-egyház kapcsolatok, zsinat, múltfeltárás, biblia, egyházfinanszírozás, bölcskei gusztáv, jövőkép bizottság, bibliatársulat, xiii. ciklus 14. ülés

Bemutatták a Biblia új fordítását, munkálták az egyházi jogszabályokat, és hangsúlyos szerepet kapott a jövőképalkotás, valamint a múltfeltárás ügye – összefoglalónk a XIII. zsinati ciklus 14. ülésszakának 2014. április 23-24-i eseményeiről.

Párbeszédre várva

2014. április 23., címkék: zsinat, xiii. ciklus 14. ülés, bölcskei gusztáv

„Nincs semmi új a nap alatt” – utalt elnöki megnyitója kezdetén Bölcskei Gusztáv a Prédikátor könyvére  a XIII. zsinati ciklus tizennegyedik ülésszakának első napján. A püspök az Egyetemes Konvent száz évvel ezelőtti jegyzőkönyvének tematikáját felidézve arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyházat akkoriban is a maihoz hasonló kérdések foglalkoztatták: Kálvin műveinek fordítása és kiadása, a diaszpóra gyülekezeteinek támogatása, a Gustav Adolf Werk (GAW) német protestáns segélyszervezet segítségnyújtása, a lelkészi nyugdíjintézet és az egyház életét segítő alapítványok ügyei. A Zsinat lelkészi elnöke szerint a múlt és a jövő jegyében telik a testület mostani ülése is, amikor az előbbi „áldott és nem áldott örökségeivel”, valamint az egyházat körülvevő helyzettel és az egyházi jövőképpel foglalkozik.

Leuenberg kiteljesítése

2013. november 11., címkék: évforduló, leuenbergi konkordia, xiii. zsinati ciklus 13. ülés, zsinat

Idén ünnepeljük a Leuenbergi Konkordia 40 éves évfordulóját. Ennek kapcsán a Magyarországi Református Egyház Zsinata április 24-i ülésén úgy döntött, hogy felülvizsgálja egyházi törvényeit abból a szempontból, mennyire teljesítik ki azok a Leuenbergi egyezmény szellemét. A felülvizsgálat megtörtént, a téma visszakerül a Zsinati testület elé.

Nyári szünet után újra ülésezett az Elnökségi Tanács

2013. szeptember 16., címkék: zsinat, egységes lelkészképesítő vizsga, generális konvent elnöksége (gke), elnökségi tanács

A Generális Konvent szeptemberi ülésének, valamint a Zsinat novemberi ülésszakának az előkészítése is szerepelt a testület őszi első tanácskozásának napirendjén.

A média- és hírközlési biztoshoz fordult az MRE Elnöksége

2013. április 30., címkék: zsinat, közlemény

A múlt heti zsinati ülésről született sajtótudósítások, különösen azok címével kapcsolatban vizsgálatot kérve a média- és hírközlési biztoshoz fordult a Magyarországi Református Egyház (MRE) Elnöksége. 

Sem kétségbeesni, sem bagatellizálni

2013. április 24., címkék: bölcskei gusztáv, xiii. zsinat 12. ülés, zsinat

Volt, ahol megtiltották az állami iskolaigazgatók, hogy a lelkipásztor jelen legyen az elsősök beiratkozásán – tájékoztatta a képviselőket április 24-én a zsinati ülést megnyitó beszédében Bölcskei Gusztáv püspök. A Zsinat lelkészi elnöke szerint a hit- és erkölcstan tárgy bevezetése „felemásra sikerült", hisz az intézményvezetők számos helyen önkényesen értelmezték a jogszabályokat. A tiszántúli püspök kitért a márciusban nyilvánosságra került 2011-es népszámlálási adatok értékelésére is.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink