Lezajlott a Zsinat tavaszi ülésszaka

2013. április 26., címkék: lelkészek jogállása, cigánymisszió, xiii. zsinat 12. ülés

Hétéves előkészítés után egységes keretbe foglalt egyházi törvény szabályozza a lelkészek szerepét a Magyarországi Református Egyházban. Összefoglaló a kétnapos ülésről.

Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2013. április 25., címkék: xiii. zsinat 12. ülés

Díjak odaítélése, beszámolók egyházunk életéből, a cigányok közötti szolgálat koncepciója, a Magyar Református Egyház alkotmánya módosításának elfogadása, az októberi országos perselypénz odaítélése, az MRE felsőoktatási intézményeiről szóló törvényének módosítása – a Zsinat mai ülésének témái. Olvassa vissza a történéseket percről percre!

Törvények sora

2013. április 24., címkék: xiii. zsinat 12. ülés, ejb

A Leuenbergi Konkordia évfordulójával kapcsolatban arról döntött a Zsinat április 24-i ülésén, hogy felülvizsgálja egyházi törvényeit abból a szempontból, mennyire teljesítik ki azok az egyezmény szellemét. Harmadik olvasatban elfogadták a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló törvényt, második olvasatban tárgyalták az egyházi bíráskodásról szóló törvényt és szó volt a népszámlálásról is.

Sem kétségbeesni, sem bagatellizálni

2013. április 24., címkék: bölcskei gusztáv, xiii. zsinat 12. ülés, zsinat

Volt, ahol megtiltották az állami iskolaigazgatók, hogy a lelkipásztor jelen legyen az elsősök beiratkozásán – tájékoztatta a képviselőket április 24-én a zsinati ülést megnyitó beszédében Bölcskei Gusztáv püspök. A Zsinat lelkészi elnöke szerint a hit- és erkölcstan tárgy bevezetése „felemásra sikerült", hisz az intézményvezetők számos helyen önkényesen értelmezték a jogszabályokat. A tiszántúli püspök kitért a márciusban nyilvánosságra került 2011-es népszámlálási adatok értékelésére is.

Ez történt a Zsinat szerdai ülésén

2013. április 24., címkék: xiii. zsinat 12. ülés, ejb, online közvetítés

A Zsinat szerdai ülésén többek között elfogadták a lelkészek szolgálatáról szóló törvény harmadik olvasatát, az egyházi bíráskodásról szóló törvény módosítását második olvasatban tárgyalták. Olvassa vissza az eseményeket!

Istent keresem

Jel 20,7–15

„Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →