És mikor a pünkösd napja eljött...

2013. május 20., címkék: halász béla, pünkösd 2013, reformátusok lapja

Pünkösd az egyház születésnapja. A keresztyén egyház akkor született meg, „mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának". (ApCsel 2,1) Az igazi keresztyén gyülekezeti közösség nem emberi akaratból, tevékenységből születik, hanem a Szentlélek ajándékaként.

Barnabás és Pál vagy Pál és Barnabás

2013. május 18., címkék: pünkösd 2013, barnabás, herczeg pál

Barnabás nélkül Pál talán el sem indul missziói útjára, Pál hittérítő tevékenysége mégis sokkal köztudottabbá vált. Annak aktualitását, hogy a háttérbe került apostolt közelebbről is megismerjük, az adja, hogy a pünkösdvasárnapra szóló Bibliaolvasó kalauz szerinti igeszakaszban Barnabás külön útra indul. (ApCsel15,36-41)

A pünkösd szakrális politikuma

2013. május 17., címkék: pünkösd, pünkösd 2013

„A Lélek vezetése minden politikai ideológiánál tartósabbnak és hathatósabbnak bizonyul" – Szalay László Pál teológiai eszmefuttatása az ünnepre készülve.

Az EVT pünkösdi üzenete

2013. május 14., címkék: pünkösd, egyházak világtanácsa (evt), pünkösd 2013

Az Egyházak Világtanácsának (World Council of Churches) elnökségének 2013-as pünkösdi üzenete.

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink