Menny és föld között épülő híd

2018. január 12., címkék: vallásszabadság, kolozsvár, tordai országgyűlés, vallásbéke, unitárius egyház

„Kérem a Fennvalót, hogy a közös ünneplés révén ki-ki a maga hitében erősödhessen meg, emlékezve a múlt kincsére" – mondta Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök a vallás- és lelkiismereti szabadság évfordulójának előestéjén tartott ünnepi koncerten a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközségben.

Az előretolt helyőrségek

2017. október 01., címkék: kolozsvár, reformáció 500.

A cím nem Rejtő Jenő egyik népszerű regényére, hanem a magyar reformátusokra utal. Kétezer protestáns magyar vonult végig zsoltárokat énekelve Kolozsvár utcáin szombaton délben. Teltházas istentisztelet, szoboravatás, a protestáns teológia felújított épületének átadása, múzeummegnyitó – méltó ünnep köszöntötte a reformáció 500. évfordulóját Erdélyben.

A reformációért adtak hálát Kolozsváron

2017. szeptember 30., címkék: orbán viktor, kolozsvár, erdélyi reformátusok

„Ha nem is tudjuk, mi lesz ezután, hogy megtelik-e 500 év múlva is a kolozsvári Farkas utcai templom, de hinni kell, hogy Isten velünk van. És ha ő velünk, kicsoda ellenünk?" – fogalmazott szeptember 30-i ünnepi prédikációjában Kozma Zsolt nyugalmazott kolozsvári teológiaprofesszor. A református lelkész az erdélyi központi reformációi ünnepségen azért könyörgött, hogy az ige hódító útjába se külső ellenség, se a saját bűnünk ne álljon.

Reformációi ünnepség Kolozsváron

2017. szeptember 27., címkék: kolozsvár, kolozsvári teológia, reformáció 500, reformáció

A reformáció 500. évfordulóján ünnepségsorozatot szervez az Erdélyi Református Egyházkerület. A kerek évforduló alkalmából szeptember 30-án Kolozsváron ünnepi istentiszteletet tartanak, valamint múzeumot és szobrot avatnak fel, a közeli Szászfenesen pedig másnap templomszentelésre is sor kerül.

Kolozsváron jártunk

2016. május 26., címkék: egység napja, kolozsvár, reformátusok lapja

Hogy érezte magát a találkozón? Mi ragadta meg legjobban a nap folyamán? – kérdeztük a május 22-i kolozsvári programok résztvevőitől.

Zenétől és énekszótól zengett a kincses város

2016. május 26., címkék: reformátusok lapja, kolozsvár, egység napja

Koncertekkel, kórustalálkozóval és református szervezetek, intézmények, könyvkiadók bemutatkozásával folytatódott a református egység napjának kolozsvári programja az ünnepi istentisztelet után. A május 22-i találkozó kulturális kínálatának a Farkas utcai templom és a vele szomszédos Gaál Gábor utca, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum udvara és a Kétágú templom adott helyet.

Theologiai Szemle Kolozsvárott

2016. május 24., címkék: theologiai szemle, theológiai szemle, kolozsvár, Theologiai Szemle

Kihelyezett ülést tartott Kolozsváron a Theologiai Szemle ökumenikus szerkesztőbizottsága május közepén. A látogatásról Bóna Zoltán főszerkesztő számolt be.

Bogárdi Szabó István püspök kolozsvári köszöntője

2016. május 24., címkék: magyar református egység napja, kolozsvár, bogárdi szabó istván

Bogárdi Szabó István püspök köszöntője a magyar református egység napján.

A magyar református egység napja

2016. május 03., címkék: erdélyi egyházkerület, kolozsvár, magyar református egység napja

Kolozsváron tartják a magyar református egység napi központi úrvacsorás hálaadó istentiszteletet május 22-én. Erdélyben egyúttal ezen a napon kezdődik a 2017. október 31-ig tartó reformációi emlékév is.

Kolozsváron tartják a református egység napjának központi programjait

2016. március 21., címkék: református egység napja, erdélyi egyházkerület, kolozsvár, kató béla

Az egységnapi ünnepi istentiszteletről és az egyházkerület életének egyéb aktuális kérdéseiről is szó esett az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának idei első ülésén.

Fogyatkozik Kossuth regimentje

2016. március 13., címkék: március 15, kolozsvár

Az 1848-as forradalom és szabadságharc egyedülálló esemény a magyar történelemben: napok alatt elterjedt az egész országban, így Erdélyben is, hatása pedig több mint százhatvan év után sem szűnt meg. Kolozsváron sem.

Megújult a Farkas utcai templom Kolozsváron

2015. augusztus 18., címkék: erdélyi egyházkerület, hálaadó istentiszetelet, évforduló, kató béla, kolozsvár, balog zoltán

Hálaadó istentisztelet keretében adták át augusztus 16-án a Farkas utcai református templomot. Kolozsvár egyik szimbólumaként számon tartott épülete az elmúlt másfél évben be volt zárva és jelentős mértékű felújítási munkálatokon esett át.

Ifjúsági imaéjjel Kolozsvárott

2014. november 26., címkék: beszámoló, kolozsvár, imaéjjel 2014, ifi

Október 10., Kolozsvár, Mărginaşa utca 42., este 8 óra. Egy olyan alkalom vette kezdetét, melynek során elcsendesedhettünk, közösségben Isten elé vihettük terheinket, más gyülekezetek kéréseit. Az imaéjjel szót hallván éjszakába nyúló, folyamatos, éber, szívből- lélekből jövő imádkozás jutott eszembe. Ám messze nem(csak) erről volt szó.

„Az Institutio a református egyház alkotmánya”

2014. május 08., címkék: institutio, buzogány dezső, kolozsvár, kálvin jános, kálvin emlékév

„Kálvin legfőbb műve az Institutio. Ez a mű a református egyház alkotmánya" – mondja Buzogány Dezső, aki 2014-ben fejezte be a mű újbóli magyarra fordítását. A kolozsvári teológiai tanár az Erdélyi Református Egyházkerület – Kálvin Emlékévek alkalmából meghirdetett – rendezvénysorozatának részeként tartott előadást a Kétágú templom déli karzatán. Előadásának szerkesztett változatát olvashatják.

Sajtóközpont a visszakapott épületben

2014. január 10., címkék: kolozsvár, erdélyi reformátusok, agnus rádió

Kilencévi pereskedés után hétfőn birtokba vett egy Kolozsvár belvárosában álló ingatlant az Erdélyi Református Egyházkerület.

Bethlen Gábor egészalakos szobrát avatták fel Kolozsváron

2013. október 23., címkék: bethlen gábor, kolozsvár

Az erdélyi fejedelem egészalakos szobrát szerdán avatták fel Kolozsváron, az alsóvárosi református templom kertjében, a fejedelem megválasztásának 400. évfordulóján.

Kolozsváron ülésezett a REV európai vezetőtestülete

2013. szeptember 19., címkék: kolozsvár, református világközösség (rev), európa

Kolozsváron készítette elő a következő regionális ülését a Református Egyházak Világközösségének európai delegációja. Az öttagú küldöttség szeptember 13-14. között a helyi egyházi képviselőkkel is tartózkodott, többek között látogatást tettek Kató Béla püspöknél, de az Apafi Kollégiumban is, valamint a Protestáns Teológiai Intézet épületében is jártak.

Szobrot kaphat Bethlen Kolozsváron

2013. július 15., címkék: erdélyi reformátusok, felhívás, bethlen gábor, kolozsvár

Az idei emlékévben, Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának négyszázadik évfordulóján egészalakos bronz szobor felállítását tervezi a Bethlen Gábor Alapítvány októberben, a kolozsvári kétágú református templom kertjében.

Mégis…

2013. február 01., címkék: erdélyi egyházkerület, püspökválasztás, kolozsvár, kató béla

Beiktatták hivatalába Erdély új református lelki vezetőjét. Az ünnepi istentiszteletre február 1-jén a kolozsvári Farkas utcai templomban került sor, ahol a tavaly év végi általános tisztújításon hivatalt nyert egyházi tisztségviselők is letették esküjüket. Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület negyvenhatodik püspöke.

Vallásszabadság Erdélyben

2012. június 04., címkék: vallásszabadság, Történelem, kolozsvár, történelem, évfordulók

A tordai országgyűlés 448 éve, 1564.június 4-én iktatta törvénybe a „kolosvári reformált eklézsiát", azaz a református egyházat.

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 9,9–17

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink