Gyógyító szembesülés

2019. november 01., címkék: halottak napja

Halottak napján vegyük ajándékul, hogy Isten szeretete legyőzi bennünk a halál félelmét, és feloldja az ezzel kapcsolatos szorongásainkat” – Csűry István királyhágómelléki református püspök gondolatai halottak napjára, hogy a reformáció ünnepe után megújult szívvel gondolhassunk szeretteinkre, akik már nincsenek közöttünk.

„Nincs már szívem félelmére…”

2018. november 07., címkék: halottak napja

Megállni a sírhalomnál, támasztékot keresni a kőben, a fában és az égre függeszteni a tekintetet. Mert akik vagyunk, az a lent és a fent egyenletéből bontakozhat ki – Szalay László Pál gondolatai halottak napja után.

Hazát találtak az örökkévalóságban

2018. november 01., címkék: halottak napja

Ma, amikor kegyelettel emlékezünk az elesett katonákra, kérjük arra Istent, hogy újra éljen szívünkben a bizonyosság: van élet az élet után – halottak napja alkalmából a Veszprém városi temetőkben lévő katonasíroknál rótták le tiszteletüket a helyőrségben települt alakulatok vezetői és állománya. Az alkalmon Szabó György alezredes, református tábori lelkész hirdette az igét.

Kell-e a halottakért imádkoznunk?

2016. november 03., címkék: halottak napja

Vladár Gábor, a Pápai Reforfmátus Teológiai Akadémia rektorának teológiai érvelése.

Az Ige és a Gyászóda vigasztalása

2015. november 02., címkék: egyházzene, halottak napja, liszt ferenc

Liszt az eredetileg zenekarra készült kompozíciót Dániel fia emlékére írta, aki 1860-ban huszonkét évesen hunyt el. Méhes Balázs gondolatai Liszt Ferenc Gyászódájáról.

Félelem és remény

2015. november 01., címkék: halottak napja

„Van rendszer abban, ahogyan oltogatja és gyújtogatja az életek csillagait? Keresem az emberi logikámmal. De az értelmemnek adott válasz helyett érzések jönnek. Félelem és remény." Sebestyén Katalin írása.

Közös a cél: az emberi méltóság szolgálata

2014. október 31., címkék: halottak napja

Nagy érdeklődés mellett a temetkezési szakma reprezentatív képviselői tanácskoztak október 16-17-én Esztergomban, a Szent Adalbert Központban az „Állam, Egyház, Temetkezés" című konferencián. A rendezvényen az öt magyarországi szakmai szervezet mintegy 160 képviselője mellett a nemzetközi temetkezési világszervezet, a FIAT-IFTA alelnöke és több egyházi vezető is részt vett.

Kripta a templom alatt

2014. október 30., címkék: mindenszentek, halottak napja

Nemrégiben még ha a sekrestye teakonyhájának padlóján nyíló vasajtón keresztül valaki leszállt a Kálvin téri templom kriptájába, kis túlzással az Indiana Jones-filmek földalatti világában találta magát. A templom felújításával párhuzamosan azonban a második világháború idején széntárolónak és óvóhelynek használt nyughelyet is rendbe hozták: mentesítették a vizesedéstől, újraépítették a koporsófülkéket, újrafestették a falakat, felújították a márvány- és mészkőlapok feliratait és a lépcsős, kovácsoltvas kapus bejáratot is újra megnyitották. A kripta év eleje óta újra látogatható, idén nyáron pedig a kormány történelmi emlékhellyé nyilvánította, így fejezve ki az itt nyugvók életművének jelentőségét.

Farkasrét reformátusai

2013. október 30., címkék: reformátusok lapja, halottak napja, farkasrét

Halottak napja november másodika. A budai hegyek között megbújó Farkasréti temetőbe látogattunk ki. Kalauzunk, Millisits Máté művelődéstörténész segítségével az ott nyugvó jelentősebb református személyiségeket kerestük fel és emlékeztünk meg sírjaik mellett életükről és – sajnos nem minden esetben egyértelműen pozitív – tetteikről pár mondat erejéig.

A mulandóság reformátusai

2012. október 30., címkék: halottak napja, reformátusok lapja

Halottak napjára emlékezve idén is egy fontos nemzeti emlékhelyre, a Fiumei úti Sírkertbe látogattunk, hogy a sírokat kutatva a százhuszonöt éve elhunyt neves református sírkőgyárosra, Gerenday Antalra és az általa készített emlékhelyek gazdáira, köztük református püspökökre és teológusokra emlékezzünk. A magyar történelem és kultúra számos nagyjának nyughelyéül szolgáló ötvenhat hektáros temetőben Millisits Máté művelődéstörténész kalauzolt bennünket.

Istent keresem

Lk 20,41–47

„Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink