„Őrizd a várat!”

2017. május 21., címkék: magyar református egység napja, bogárdi szabó istván, nagyvárad, fekete vince, református egység napja, egység napja

Ez volt az igei mottója a Magyar Református Egyház ez évi egységünnepének, amelyet május 20-án rendeztek meg Nagyváradon, a nemrégiben felújított erődben. A Kárpát-medence egészéből összegyűlt több ezer fő részvételével zajló esemény igehirdetője és szónokai rámutattak: a magyar reformátusság megmaradásának záloga, ha megőrzi a rá bízott várat, Isten Igéjét, Krisztus igazságát.

Gondolatok a református egység napja elé

2017. május 21., címkék: magyar református egység napja, egység napja, csűry istván, református egység napja

2009. május 22-én a debreceni református Nagytemplomban kimondtuk a Kárpát-medencei magyar református egyházak alkotmányjogi egységét, létrejött a Magyar Református Egyház. Csűry István gondolatai a református egység napja elé.

Létezhet-e valódi református egység az individualizáció korában?

2016. május 29., címkék: egység napja, interjú, nagy károly zsolt

A történelmi okok folytán szétesett egységet állították helyre a Kárpát-medencei református egyháztestek 2009. május 22-én, majd a következő évtől az egység tudatosítása és megerősítése érdekében évente megünnepelték a Református Egység Napját, idén éppen Kolozsváron. A református egység mibenlétéről, lehetőségeiről beszélgettünk Nagy Károly Zsolt református teológus és kulturális antropológussal, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének munkatársával, a Sárospataki Református Teológia oktatójával.

Kolozsváron jártunk

2016. május 26., címkék: egység napja, kolozsvár, reformátusok lapja

Hogy érezte magát a találkozón? Mi ragadta meg legjobban a nap folyamán? – kérdeztük a május 22-i kolozsvári programok résztvevőitől.

Zenétől és énekszótól zengett a kincses város

2016. május 26., címkék: reformátusok lapja, kolozsvár, egység napja

Koncertekkel, kórustalálkozóval és református szervezetek, intézmények, könyvkiadók bemutatkozásával folytatódott a református egység napjának kolozsvári programja az ünnepi istentisztelet után. A május 22-i találkozó kulturális kínálatának a Farkas utcai templom és a vele szomszédos Gaál Gábor utca, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum udvara és a Kétágú templom adott helyet.

Magyar református egység napi nyilatkozat

2016. május 23., címkék: egység napja, nyilatkozat

A Magyar Református Egyház tagjai, akik 2016. május 22-én Isten nevében Kolozsváron gyűltek egybe a Kárpát-medence 65 egyházmegyéjéből, a következő Nyilatkozatot tették embertársaik és Isten előtt a Farkas utcai templomban:

Örökségünk újra és újra jelentsen erőforrást

2016. május 22., címkék: egység napja, orbán viktor

A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója küszöbén érdemes felidéznünk, hogy a vallási megújulás ügye, a magyar nyelv megőrzése és a magyar mivoltunk megerősítése milyen szorosan kapcsolódott össze az elmúlt évszázadokban – írta Orbán Viktor miniszterelnök a magyar református egység napját ünneplő gyülekezeteknek.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink