Isztambuli tanácskozás a vallásszabadság munkálásáért

2011. december 21., címkék: vallásszabadság, konferencia, ökumenikus, egyházak világtanácsa (wcc), Nagyvilág

November 28. és december 2. között az Egyházak Világtanácsának (EVT) Nemzetközi Ügyek Bizottsága (WCC - CCIA) szakértők bevonásával tanácskozást szervezett a vallásszabadság, mint alapvető emberi jog témában. Az eseményt a törökországi Isztambulban tartották, a házigazda a konstantinápolyi Ökumenikus Pátriárka volt.

Budapest lesz a helyszíne a CEC következő közgyűlésének

2011. szeptember 30., címkék: budapest, Nagyvilág, európai egyházak konferenciája (cec), bogárdi szabó istván, rajos krisztina

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) szeptember 21-24. között tartotta Központi Bizottsági ülését Prágában, ahol többek között arról is döntés született, hogy a protestáns és ortodox egyházakat tömörítő szervezet következő közgyűlését Budapesten tartja 2013-ban. Az ülésen egyházunkat  Rajos Krisztina képviselte, akit 2009-ben választottak meg a bizottság tagjának.

Az Egyházak Világtanácsa új elektronikus teológiai könyvtárt hozott létre

2011. szeptember 27., címkék: egyházak világtanácsa (evt), Nagyvilág

Szeptember 23-án Genfben az EVT és a Globethics.net egy egyedülálló, internetalapú forrást hozott létre azzal a céllal, hogy világszerte segítse és egyszerűbbé tegye a teológia és a kapcsolódó tudományainak kutatási anyagaihoz való hozzáférést.

Egyházi végváraink nyugaton

2011. szeptember 09., címkék: Nagyvilág, szórvány, nyugat-európa, bécs

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége immár tíz éve próbálja összefogni a különböző helyzetben lévő református és evangélikus szórványgyülekezeteket. A szövetség éves közgyűlését szeptember 3-án, 4-én tartotta meg. A bécsi jubileumi találkozóra Nyugat-Európa különböző országaiból. mintegy hatvan gyülekezeti vezető és presbiter jött el.

Megújult a Református Egyházak Világszövetségnek honlapja

2011. szeptember 07., címkék: Nagyvilág, református világszövetség (rvsz), honlap

A Református Egyházak Világközössége (REV), amely tagjai között számlálja a magyar református egyházakat is, a napokban újította meg internetes honlapját. A portálon lehetővé tették, hogy a különböző régiók híreit és újdonságait is átlátható formában nyomon követhessék az érdeklődők.

Nyugat-Európa magyarajkú közösségeinek jubileumi közgyűlése

2011. szeptember 03., címkék: Nagyvilág, szórvány, nyugat-európa, bécs

Bécsben tartja jubileumi közgyűlését a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége szeptember 2-4. között. 

A pragmatikus karizmatikusok – Néhány szó az Alpháról

2011. június 18., címkék: Nagyvilág, alpha alapítvány

Londonban, a Holy Trinity Brompton templomban tartották a nemzetközi Alpha Kurzus szokásos évi rendezvényét, melyen egyházunkat Köntös László képviselte.

Erősebb református képviselet Európában

2011. június 10., címkék: Nagyvilág, református világközösség (rev)

Márciusi megválasztása óta első ülését tartja a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai vezetőstestülete Utrechtben június 10-11-én.

Megkezdődött a Nemzetközi Imahét az Izraeli-Palesztin megbékélésért

2011. május 31., címkék: ökumené, ökumenikus fórum palesztínáért és izraelért, ökumenikus imahét, Ökumenikus imahét, Ökumené, Nagyvilág, ökumene, egyházak világtanácsa (evt), ima

  Az EVT kezdeményezésére szervezett imahét célja, hogy a palesztin és izraeli népek közötti megbékélésért kűzdő egyéneket és közösségeket összefogásra hívja.

Csatlakoznak a felvidékiek az egységes Magyar Református Egyházhoz

2011. május 16., címkék: Határon túl, Nagyvilág

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinata döntött fenntartással való csatlakozásról, azonban a két szlovák ajkú egyházmegye küldöttei ezt követően elhagyták az ülést.

Sírjanak a papok! – Szabó Imre emlékére

2011. április 20., címkék: In memoriam, in memoriam, Nagyvilág

És sírtak. Sírt Szabó Imre is sírt egyházáért, népéért, a délvidéki magyarokért, sírt a betiltott szolgálatok, a hűtlen szolgák, a keményszívű magyarok miatt. Sírt a meg nem született életekért, a temetőkért, a cigányokért a megfáradt hívőkért…

Mit lehet tanulni a koreai reformátusoktól?

2011. április 14., címkék: Nagyvilág, debrecen-nagytemplom, vad zsigmond, debreceni egyházmegye, tiszántúli egyházkerület, koreai reformátusok

A Koreai Presbiteriánus Egyház Myungsung gyülekezete, több mint százezer tagot számlál. Ezzel az egyházközséggel kötött testvér-gyülekezeti kapcsolatot a debreceni nagytemplomi református gyülekezet.

Szépen folytatják a reformátori munkát

2011. március 10., címkék: Nagyvilág, református világközösség (rev), jerry pillay, dél-afrika, interjú, Hírek

„Az evangélium fényében túl kell lépnünk a meglévő korlátokon, meg kell haladnunk ezeket, hogy megerősítsük a közösséget és az egységet” – állítja Dr. Jerry Pillay, a Református Egyházak Világközössége (REV) elnöke, aki négy napot töltött Magyarországon.

Prágában tanácskoztak az európai reformátusok

2011. március 05., címkék: Nagyvilág, ódor balázs, református világközösség (rev), bölcskei gusztáv

A Református Egyházak Világközössége júniusi létrejötte óta először ülésezett a szervezet európai bizottsága, amely éléről leköszönt Bölcskei Gusztáv, tiszántúli püspök, az MRE Zsinata lelkészi elnöke. Az európai testület alelnöke Ódor Balázs, az MRE külügyi irodavezetője lett.

A németországi magyar ajkú protestáns gyülekezetek jövőjéről egyeztettek

2011. február 23., címkék: Nagyvilág, német protestáns egyház (ekd), diaszpóra, ódor balázs, evangélikus egyház

A diaszpóra ügyében először ültek le tárgyalni az EKD, a németországi magyar közösségek, valamint a Magyar Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház képviselői.

Egyesülnek a francia protestánsok

2011. január 18., címkék: ökumené, francia reformátusok, Ökumené, Nagyvilág

2013 májusától Franciaországi Egyesült Protestáns Egyház néven egyesül a franciaországi evangélikus és református közösség. Erről a két egyház január 15-16-án megtartott közös zsinatán született döntés.

Jobban akar figyelni a fiatalokra a Rajnai Egyház

2011. január 17., címkék: Nagyvilág, konfirmáció, konfirmandus, rajnai protestáns egyház

Ezerötszáz konfirmandust kérdeztek meg egy kutatás keretében, és az eredményeket felhasználva akarnak változtatni a konfirmációs oktatáson.

Teljes Kuyper archívum az interneten

2011. január 14., címkék: Nagyvilág, abraham kuyper, teológia

Abraham Kuyper (1837-1920) holland teológus és politikus teljes életműve hamarosan hozzáférhető lesz az interneten.

Mobil gyülekezetkeresőt indított a Funky Fish

2011. január 12., címkék: Nagyvilág, hollandia, honlap

A Funky Fish hollandiai keresztyén portál keresőszolgáltatást  indított protestáns templomok és gyülekezetek, valamint katolikus plébániák számára.

Nem a politika mondja meg, mit tegyünk

2011. január 11., címkék: rajnai protestáns egyház, Nagyvilág

Az MRE partneregyháza, a 2,8 millió adófizető tagot számláló Rajnai Egyház most zajló zsinata elsősorban az egyházi struktúra radikális átalakításával foglalkozik.

Istent keresem

Bír 19,1–21

„Békesség neked! Amire csak szükséged van, az az én gondom.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →