Összedőlhet a Partium híres műemléktemploma

2011. január 05., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, hadad, szatmári egyházmegye (kre)

Úgy tűnik, hiábavaló volt a hadadi református templom érdekében végzett, immár tizenöt éve tartó nagyszabású mentőakció.

Megjelent a 2011. évi Szeretetnaptár és a Bibliaolvasó kalauz Felvidéken

2011. január 04., címkék: könyvbemutató, Határon túl, szlovákiai reformátusok (szrke)

  A kiadványok a naponkénti igeolvasáshoz nyújtanak segítséget, a Szeretetnaptárból a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház éves szolgálatával is megismerkedhetünk.

Tízéves a Sapientia – Egyetemalapítás egyházi segédlettel

2011. január 03., címkék: Határon túl, kató béla, sapientia egyetem

Tízéves a Sapientia – Egyetemalapítás egyházi segédlettel A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet a Bolyai Egyetem visszaállításához fűződő tízéves kudarcsorozatának tanulságait levonva hozta létre a magyar állam a Sapientia Alapítvány közvetítésével. A Háromszék című sepsiszentgyörgyi napilap számvetésre kérte fel a kuratórium mai elnökét, Kató Béla lelkipásztort, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesét, aki hét éve áll a sok viszontagságot megélt alapítvány élén. — Tudok róla, hogy 1919-ben egyszerű hadizsákmányként elkobzott kolozsvári egyetemünket az egyházak próbálták meg bár részben tanárképzővel pótolni. A kísérletet akkor meghiúsította a román állam. 2000-ben egyházi égisz alatt született meg az önálló Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Mivel magyarázható ez? — A nemrég megtartott rektori konferencián is megkérdezték tőlem, miért olyan aktívak Erdélyben az egyházak egyetemi téren. Különbözik helyzetünk sok más európai országétól. Erdélyben az egyházak és az etnikai határok egybeesnek. Emiatt ha az anyanyelvi oktatás joga valamilyen mértékben sérül, az illető felekezet olyan mértékben veszíti el híveit. A nyelvváltás ugyanis automatikusan hozza magával, bár nem minden esetben, a vallásváltást is. Hagyományosan tolerancia uralkodott, tehát nem volt jellemző az egymástól való hódítás, ennek folytán az egyházak egymás mellett autonóm közösségekként léteztek. Igaz, ma az ortodox egyházba házasság útján is be lehet tagolódni. Az újprotestáns egyházakkal mint román nyelvű térítő felekezetekkel nincs alkudni való időnk. Az oktatás tehát számunkra létkérdés. - Ezen túlmenően Kató Béla úgy véli, a polgári társadalom a maga kuruc-labanc mintát követő megosztottsága miatt nem tudott egységesen fellépni az egyetemi ügyben, emiatt amikor a magyar kormány partnert keresett tervéhez, szükségszerűen kérte fel közreműködésre a történelmi egyházakat. — Tonk Sándor mint alapító rektor a református egyház főgondnoka is volt, ő nem félt az egyházatyák alapításától, sőt, úgy érezte, ez a legreprezentatívabb háttér. Ráadásul a protestáns egyházakban választják a tisztségviselőket, nem állítható tehát, hogy mi nem képviselünk senkit. Különbség van viszont a váradi és a kolozsvári alapítás között. A váradi Sulyok István Főiskolát, majd a Partiumi Keresztény Egyetemként újraalapított intézményt az egyház hozta létre, míg a Sapientia esetében az egyházatyák tették ugyanazt, ezért az utóbbinak világi a státusa. Küldetésnyilatkozata szerint a „keresztény és egyetemes emberi" értékek szerint kíván működni. Az elmúlt nyolc évben, az MSZP-kormány idején sokat vitattuk a kérdést, némely magyarországiak azt szerették volna, hogy csak az emberi értékek maradjanak, ezt én sem akartam, az alapító atyák sem, végül benne maradt. - Kezdetben öt protestáns és négy katolikus tagja volt a kuratóriumnak. Az időközben megürült helyek betöltését végül Kató Béla új elnök javaslatára úgy oldották meg, hogy ne a püspökök legyenek közvetlenül kuratóriumi tagok, hanem mindenik delegáljon maga helyett valakit, így ma nyolc egyházi küldött van, s a testület további négy új taggal bővült. — Létezett egy feszültség, hogy melyik egyház befolyása lesz nagyobb. Amikor engem megválasztottak, Szilágyi Pál azért lett rektor, hogy vele mint katolikussal ezt kiegyensúlyozzák. Mire azonban Dávid László rektori megválasztására sor került — ő református —, nekem sikerült ezt annyira levezetnem, hogy csak a kompetencia került szóba. Ma ezt már nem tárgyalja senki, szinte azt sem tudják, ki hova tartozik. forrás: reformatus.ro/Háromszék A teljes interjú az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján olvasható el. Beszélgetés Kató Béla lelkipásztorral, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesével, az egyetemet fenntartó Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnökével.

Újévi Harangszó

2011. január 03., címkék: Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, harangszó, egyházi sajtó

Újévi Harangszó A lap egyebek mellett interjút közöl Varga Attila egyházkerületi főgondnokkal és ismét jelentkezik a Harangszó népszerű Éneklő egyház rovata is. „Ebben az esztendőben is (...) az Úr jelenlétét kérjük életünkre” – hangsúlyozza vezércikkében Hover Zsolt, a lap idei első számának címoldalán. Az igazi szeretet szétosztja önmagát - e címen közöl tartalmas beszámolót a magyargoroszlói ifjúsági hétvégéről Józsa Emese. Az ifjúsági rovatban emellett, a nemes feladatot felvállaló várad-velencei ifjúsági misszióról is olvashatunk. A lap interjút közöl Varga Attila egyházkerületi főgondnokkal, beszámol az Érmelléki Egyházmegye novemberi ünnepi közgyűléséről, valamint ismerteti az idei ökumenikus imahét témáit és igehelyeit. Ismét jelentkezik a Harangszó népszerű Éneklő egyház rovata, melyben Orosz Otília Valéria egy nagyváradi kántorkonferencia eseményeit ismerteti, melyen a régi magyar énekek református gyülekezeti éneklésben betöltött szerepéről értekeztek. Egy, a külmisszióról tartott szatmári presbiterkonferenciáról tudósít Medve A. Sándor a Presbiter-oldalon. Hollandiai meghívásnak tettek eleget a belényesújlaki gyülekezet presbiterei – derül ki ugyanott, Boros István írásából. A Mozaik-oldalon folytatódik Boros J. Attila hitvédelmi sorozata. Hét anyaországi lakótelepi gyülekezetet mutat be az Olvasólámpa rovatban ismertetett kötet, az Ajánlóban pedig az Aradi Egyházmegye nemrég indult internetes oldalának céljait ismerteti a szerkesztő: Lőrincz Lóránd-Péter. A nyolcadik oldalon az egyházi világ érdekes híreiből nyújt válogatást a Kitekintő rovat. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban, idén is változatlan, lapszámonkénti 1,50 lejes áron. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja egyebek mellett interjút közöl Varga Attila egyházkerületi főgondnokkal és ismét jelentkezik a népszerű Éneklő egyház rovat is.

Készülőben az egészségbiztosító

2011. január 03., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, református egészségügy, csűry istván

  Készülőben az egészségbiztosító Szinte startra kész a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke, Csűry István által megálmodott keresztény kórházrendszerhez tartozó egészségbiztosítási pénztár – számolt  be róla a kolozsvári Krónika című napilap. A biztosítóház létrehozását ugyanis az OTP Bank romániai szervezetére bízták, az pedig nem tétlenkedett: Diósi László vezérigazgató nemrég azzal kereste meg az egyházkerületet, hogy már csak a pontos adatokra van szükség a rendszer beindításához. A tervek szerint a biztosítónak járulékot fizetők egy bankkártyához hasonló egészségügyi kártyát kapnak, és az ezen található kreditpontokat a keresztény kórházban használhatják fel. Egyelőre azonban a kórház nem jött létre, bár a tárgyalások folyamatban vannak, mondta a püspök. Felidézte: először idén januárban, püspökké avatásán említette meg a keresztény szellemiségű kórház- és biztosítórendszer ötletét, ám a 2010-es esztendő választási év volt a KREK-ben, és mindaddig, amíg nem dőlt el végleg, hogy a püspök mellett milyen csapat vállalja majd fel a munkát, nehezen tudtak volna konkrétumokról egyeztetni. A Segítő Jobb Alapítvány segítségére föltétlenül számítanak, dr. Kalmár László elnök már korábban támogatásáról biztosította a kezdeményezőket. Forró László főjegyző bejelentette: a kórház ügyét Lukács József volt szilágysomlyói esperes veszi kézbe, aki évtizedek óta segít a súlyos betegeknek, hogy műtéti lehetőséghez jussanak. A püspök azt mondja, lehet, hogy új épületet húznak majd fel a kórháznak, de már a római katolikus püspökséggel is tárgyaltak arról, hogy esetleg ők biztosíthatnak székhelyet az intézmény számára. Csűry István megígérte: a jövő évben az egyházkerület számára a helyszín kijelölése és a kórház ügyének továbbvitele lesz az elsődleges feladat. Mint arról a Krónika korábban beszámolt, Csűry István azt vallja, nem elég csak meghallani a krisztusi intést: gyógyítsatok, meg is kell cselekedni. Az egyházi illetékesek szerint az utóbbi két évtizedben, Tőkés László püspök vezetésével az egyházi magyar oktatási rendszert sikerült a lehetőségekhez mérten megvalósítani, most új küldetésbe is bele lehet fogni, az egészségügyi ellátás jobbá tételébe. forrás: Krónika Szinte startra kész a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke, Csűry István által megálmodott keresztény kórházrendszerhez tartozó egészségbiztosítási pénztár.

Tovább kell harcolni - megemlékezés Nagyváradon

2010. december 21., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, tiszántúli egyházkerület, megemlékezés, trianon

A trianoni döntés következtében a Tiszántúli Református Egyházkerület keleti részét Romániához csatolták. Az így létrejött új egyházkerület megszervezésének körülményeire emlékeztek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában.

Elhelyezték a Sapientia új kolozsvári ingatlanjának alapkövét

2010. december 21., címkék: Határon túl, sapientia egyetem

Németh Zsolt, a magyar külügyminisztérium államtitkára kifejtette: a Sapientia egészen egyedülálló példája a magyar történelmi egyházak és az anyaország együttmûködésének.

Zsinat és püspökbeiktatás - Ismét Szabó Sándor az Amerikai Magyar Református Egyház élén

2010. december 17., címkék: reformátusok lapja, püspökválasztás, Határon túl, amerikai reformátusok (kálvin egyházkerület)

Egyhangú szavazással újra a kaliforniai Ontariói Független Magyar Református Egyház lelkipásztorát választották a püspöki tisztségre.

Karácsonyi Harangszó

2010. december 16., címkék: harangszó, királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, egyházi sajtó

Ünnepi írásokkal, Karácsonyi emlék címen új rovattal és Óesztendő-oldallal jelent meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapjának legfrissebb száma.

A Kálvinista Szemle karácsonyi számáról

2010. december 16., címkék: kálvinista szemle, Határon túl, szlovákiai reformátusok (szrke), egyházi sajtó

  A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja többek között a diakónusszenteléssel egybekötött novemberi zsinati ülésről tudósít és gazdag híranyaggal jelentkezik.

"Arra hivatottatok el, hogy áldást örököljetek"

2010. december 11., címkék: Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, püspökválasztás, varga attila

Múlt szombaton iktatták be Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület újonnan megválasztott tisztségviselőit. Varga Attila egyházkerületi főgondnok közgyűlést megnyitó beszédét közöljük.

Díjazták a fogyatékkal élő alkotókat

2010. december 11., címkék: Határon túl, erdély, sepsiszentgyörgy, diakónia, fogyatékkal élők

A fogyatékkal élő alkotóknak hozott létre díjat a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztény Alapítvány Írisz Háza.

Újraválasztották Csete Szemesi Istvánt

2010. december 10., címkék: püspökválasztás, Határon túl, szerbiai reformátusok (szrke), csete szemesi istván

A Szerbiai Református Keresztyén Egyházban november végén lebonyolított választásokon – melynek során a Zsinati Tanács 12 tagjáról is szavaztak – ismét Csete Szemesi Istvánt választották püspökké.

Befejeződött a Menekültmisszió lakhatási és iskolai integrációs programja

2010. december 09., címkék: menekültmisszió, Határon túl, Háttér, missziói központ (rmk)

Az RMK Menekültmissziója sajtótájékoztatón számolt be az Európai Menekültügyi Alappal együttműködésében megvalósult két programról, amelyben menekülteknek segítenek.

Királyhágómellék: szolgálatra és hűségre esküdtek fel

2010. december 07., címkék: Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, egyházkerületi közgyűlés

Szombaton tartották Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését, ahol beiktatták és feleskették az újonnan megválasztott tisztségviselőket is.

Az egyház legfontosabb feladata az igehirdetés – interjú Csűry István királyhágómelléki püspökkel

2010. december 04., címkék: püspökválasztás, interjú, Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, csűry istván

Szombaton Nagyváradon iktatták be tisztségükbe a Királyhágómelléki Egyházkerület új, a közelmúltban megválasztott vezetőit. Csűry István püspökkel terveiről beszélgettünk.

Nemzetpolitika konzultáció kezdődött

2010. december 01., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, temesvár-belváros, temesvár

„A magyar identitás őrzői a végvárakban – az egyházak és a civil szervezetek” címmel tartottak konferenciát a hétvégén a temesvár-belvárosi református templomban.

Templomépítő gyülekezet Erdélyben – Hinni kell és cselekedni

2010. december 01., címkék: Határon túl, sepsiszentgyörgy, erdélyi egyházkerület, templomépítés, sepsi egyházmegye

Olyan a templom, mint a közösség hite, amelyből akár több száz évig is élhet a jövendő – vallja Bancea Gábor, Sepsiszentgyörgy új református gyülekezetének lelkésze.

Kálvinról tartottak előadást Nagyölveden

2010. november 30., címkék: Határon túl, kálvin jános, szlovákiai reformátusok (szrke)

A magyarországi Presbiter című folyóirat főszerkesztője tarottt előadást a reformátorról advent első vasárnapján a felvidéki Barsi Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetben.

Királyhágómellék: ünnepélyes alakuló közgyűlés Nagyváradon

2010. november 30., címkék: Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, egyházkerületi közgyűlés

Szombaton tartják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését, ahol a tisztújítási folyamat záró mozzanataként az újonnan megválasztott tisztségviselők eskütételére is sor kerül.

Istent keresem

Lk 20,20–26

„Adjátok meg… Istennek, ami Istené!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink