Jubileumi év a Diakónia Alapítványnál

2011. május 27., címkék: kolozsvár, jubileum, Határon túl, Hírek, diakónia, erdélyi egyházkerület

A Kolozsvári Magyar Opera épületében tartott gálaműsorral ünnepelte csütörtökön tizedik születésnapját az Erdélyi Református Egyházkerület által létrehozott Diakónia Keresztyén Alapítvány.

Komaróc Szeszta leányegyháza - Lelkész házaspár gondozza a két gyülekezetet

2011. május 27., címkék: ökumené, ökumene, szlovákiai keresztyén egyház, Határon túl, Ökumené

  A két szomszédos település, Szeszta és Komaróc Kassától mintegy húsz kilométerre fekszenek. Annak ellenére, hogy létszámban egyik gyülekezet sem nagy, mindkettőnek nagy tervei vannak.

Nyitott Templomok Éjszakája a nyitrai református templomban

2011. május 25., címkék: nyitra, Határon túl, Hírek

A templom építésének 100. évfordulóját ünneplő gyülekezet pénteken második alkalommal kapcsolódik be a római katolikus egyház által szervezett programsorozatba.

Csatlakoznak a felvidékiek az egységes Magyar Református Egyházhoz

2011. május 16., címkék: Határon túl, Nagyvilág

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinata döntött fenntartással való csatlakozásról, azonban a két szlovák ajkú egyházmegye küldöttei ezt követően elhagyták az ülést.

Több lehetőséget lehetett volna találni az igazi ügy képviseletére

2011. május 04., címkék: erdélyi református, tőkés istván, Határon túl, erdély, kitüntetés

Tőkés István, a nemrég magyar állami kitüntetésben részesült nyugalmazott kolozsvári teológiai professzor vall életéről, családjáról és az erdélyi magyarság kilátásairól.

Húsvéti gondolatok

2011. április 22., címkék: Határon túl, 2011, húsvét, Háttér

"A szeretet az, hogy nem kell előttem szégyelned magad, vállallak téged" - Horváth Levente kolozsvári missziói lelkipásztor nagypéntekről, húsvétről és a befedező szeretetről - videóüzenetben.

Mondanivalónk csak Istentől származhat

2011. április 21., címkék: 2011, Határon túl, húsvét

Meg kell keresnünk közösen a húsvéti örömhír időszerű üzenetét - fogalmaz a zsinati elnökség körlevele.

A szlovákiai reformátusok csak feltételekkel csatlakoznak a Magyar Református Egyházhoz

2011. április 21., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), Határon túl

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház várhatóan a közös alkotmány ratifikációs nyilatkozathoz fűzött – a nemzetközi jog gyakorlatában ismert – fenntartás csatolásával válhat a Magyar Református Egyház (MRE) teljes jogú tagjává. Ha a május 12-14. között ülésező Zsinat elfogadja a javaslatot, akkor a végső döntést a Generális Konvent júniusi plenáris ülése hozhatja meg Temesváron. Erről beszélgettünk Fazekas László püspökkel. 

Czeglédi Péter Napok

2011. április 19., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), fazekas lászló, Határon túl, barsi egyházmegye

"Kik között úgy fénlénk, mint égnek csillagi" címmel a Barsi Református Egyházmegye első alkalommal szervezi meg május 2-8. között a Czeglédi Péter Napokat. A rendezvénysorozatnak helyszínt biztosít az egyházmegye több települése is, úgy mint Léva, Sáró, Nagysalló és Vámosladány. A fővédnökséget Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke vállalta.

Szeretethíd Beregszászban

2011. április 11., címkék: szeretethíd, kárpátaljai reformátusok (kre), Szeretethíd, beregszász, beregi egyházmegye, Határon túl

A május 21–22-i Kárpát-medencei esemény előfutáraként megrendezett önkéntes akció során a beregszászi reformátusok és katolikusok együtt tiszították meg a várost átszelő folyó medrének egy szakaszát.

Nem csak két-három ember az egyház vezetésének a letéteményese

2011. április 11., címkék: horvátországi reformátusok, csáti szabó lajos, Határon túl, interjú, kel józsef

Van remény a horvátországi reformátusok egységének a helyreállítására a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) új elnöksége szerint. Csáti Szabó Lajos püspököt és Kel József főgondnokot a zsinati ülés után egyházvezetői terveikről kérdeztük interjúnkban.

Új vezetőket választottak a horvátországi reformátusok

2011. április 11., címkék: püspökválasztás, Határon túl, horvátországi reformátusok

Hat év után zsinatot tartott a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház április 9-én Laskón. A tanácskozáson új tisztségviselőket választottak. A testület a HRKKE Zsinati Tanácsának március 18-i ülésén kelt ajánlását elfogadva püspöknek a korábbi baranyai esperest, Csáti Szabó Lajos laskói lelkipásztort, főgondnoknak pedig Kel József kórógyi presbitert választotta meg.

A Harangszó áprilisi első számából

2011. március 30., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, harangszó, lapszemle, egyházi sajtó

Virágvasárnapi áhítattal jelentkezik és a királyhágómelléki református műemléktemplomokról is ír egyebek mellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

Zsinatot tartanak Horvátországban

2011. március 30., címkék: Háttér, Határon túl

Összehívta az egyik horvátországi magyar református közösség, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) Zsinatát Lángh Endre püspök.

Nagy kihívás a lelkészi munka minőségibbé tétele - Beszélgetés Fazekas László püspökkel

2011. március 10., címkék: fazekas lászló, szlovákiai reformátusok (szrke), Határon túl, kálvinista szemle

Új feladatok és célkitűzések várnak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházra ebben az évben is. Fontos mérföldkövet jelenthet a májusban esedékes népszámlálás.

Közel 30 alapítvány partnerségben

2011. január 21., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, diakónia

Ernyőszervezetet hoznak létre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéiben diakóniai munkát végző gyülekezetek és alapítványok.

Határokon átívelő szolidaritás

2011. január 20., címkék: Határon túl, diakónia, szlovákiai reformátusok (szrke)

Sikeres évet tudhat maga mögött a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. Négy gyűjtést és számos rendezvényt szervezett 2010-ben.

A közös fellépés adhat esélyt

2011. január 14., címkék: Határon túl, református oktatás, kárpátaljai reformátusok (kre)

Az új év első hetében konferenciát tartottak Kárpátalján az egyházi középiskolákat az utóbbi időben sújtó aggasztó problémákról.

A Harangszó januári második számából

2011. január 12., címkék: egyházi sajtó, Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, harangszó

Új kezdet, új reménység címen az egyházkerület beiktató közgyűlésének főbb eseményeit ismerteti a lap címoldalas tudósítása.

Hogyan tovább, református gyülekezet?

2011. január 11., címkék: presbiterek, Határon túl, kárpátaljai reformátusok (kre), beregi egyházmegye

Presbiterhéttel kezdték meg évet a Bereg megyei gyülekezetek. Idén a személyes önvizsgálat mellett a gyülekezetépítés hogyantovábbjára irányult a figyelem.

Istent keresem

Lk 20,20–26

„Adjátok meg… Istennek, ami Istené!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink