Jövőépítés és áldozatvállalás

2011. november 07., címkék: megemlékezés, kárpátaljai reformátusok (kre), beregszász

Ünnepi istentisztelet keretében felavatták Forgon Pál néhai kárpátaljai püspök emléktábláját és a Kálvin János Szakkollégium átadását ünnepelték a beregszászi reformátusok a reformáció napján.

Az igényes keresztyének a reformáció szülöttei

2011. november 02., címkék: Reformáció hónapja, debreceni nagytemplom, megemlékezés, reformáció hónapja, bölcskei gusztáv

„Az igényes keresztyének a reformáció szülöttei” – mondta Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök hétfőn, a reformáció napján a debreceni Nagytemplomban tartott istentiszteleten.

„Új időszámítás” Gégényben

2011. november 01., címkék: megemlékezés, gégény

 „Az idő múlását olykor megtöri egy-egy felemelő pillanat...” Ilyen felemelő pillanatra gyűlt egybe 2011. október 30-án Gégény község reformátussága, hogy a reformációi ünnepi istentisztelet keretében felavassa a gégényi református gyülekezetben szolgált lelkipásztorok névsorát tartalmazó emléktáblát. Hitvalló őseink előtt való tisztelgésünk jeléül, ezen a napon indult el újra – több évtizedes hallgatás után – a gégényi református templom toronyórája. Így lett teljessé egy álom, melyet Vitéz Emődy Dániel István kezdett álmodni.

Egyedül Isten bocsáthat meg

2011. november 01., címkék: 2011, reformáció hónapja, ökumenikus tanács (meöt), Reformáció hónapja, ökumené, budapest-fasori, megemlékezés, ökumene, Ökumené

„Milyen egyház kell e nyüzsgő városba?” – hangzott el a kérdés a Reformációi emlékparkban október 31-én délután. Újvári Ferenc szerint Budapestnek cselekvő egyházra van szüksége, mely megérinti az embereket. Az úrvacsorás istentiszteletet megelőző ökumenikus megemlékezésen Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház világi elnöke mondott beszédet.

Akiért a csalogány énekel

2011. október 31., címkék: reformátusok lapja, 56-os forradalom, megemlékezés, film

Ez lenne a címe annak a filmnek, amelyet az ‘56-os szerepvállalásáért kivégzett Tóth Ilona orvostanhallgató emlékének szentelnének az alkotók. Elképzeléseiről, nehézségeiről, a református Tóth Ilonáról és a forradalom mai megítéléséről a Mansfeld című alkotást is rendező Szilágyi Andor beszélt lapunknak.

Jubileumi és reformációi ünnepség Vésztőn

2011. október 27., címkék: megemlékezés, reformáció, vésztő

A református iskola fennállásának huszadik évfordulóját és a reformáció napját ünneplik október 30-án Vésztőn. Reformációs istentisztelet tartanak a helyi református templomban vasárnap délelőtt fél 10-kor.

Gulyás Lajos - A magyarországi reformátusok egyetlen 1956-os vértanú lelkésze

2011. október 24., címkék: megemlékezés, 56-os forradalom, gulyás lajos

Kopjafát állítottak Gulyás Lajos református lelkész, ’56-os mártír tiszteletére a Szabadhegyi Református Templom udvarán október 22-én.

Tíz éves a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium

2011. október 24., címkék: megemlékezés, szlovákiai reformátusok (szrke), léva

Az évforduló alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottak szombaton a helyi református templomban, valamint a gimnázium életét bemutató kiállítás nyílt az iskola épületében.

Reformációra emlékező előadássorozat - Kecskemét

2011. október 24., címkék: kecskemét, megemlékezés, reformáció

A Kecskeméti Egyházközség szervezésében Reformációra emlékező kultúrtörténeti előadássorozatra kerül sor október 24-én, 25-én és 26-án.

Nemzeti gyásznap az aradi vértanúk emlékére

2011. október 06., címkék: megemlékezés, 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Csütörtök reggel felvonták, majd félárbocra engedték a nemzeti lobogót a Parlament előtt.  A Kárpát-medence minden részén fejet hajtanak az 1849. október 6-án kivégzett szabadságharcosokra emlékezve. Budapesten reggel a Kossuth téren és a Fiumei sírkertben tartottak megemlékezéseket az ország vezetőinek jelenlétében, a nemzeti gyásznapon.

Baltazár Dezső terem a Kollégiumban

2011. szeptember 14., címkék: debreceni református kollégium, tiszántúli egyházkerület, megemlékezés, baltazár dezső

Baltazár Dezső termet avatnak a Debreceni Református Kollégiumban püspökké választásának századik évfordulóján. A református lelkipásztort 1911-ben, negyven évesen szentelték püspökké Tiszántúlon.

Sztehlo Gáborra emlékeznek

2011. szeptember 06., címkék: ökumene, Ökumené, megemlékezés, ökumené

Szeptember 10-én este, az Evangélikus Országos Múzeumban Sztehlo Gáborra emlékeznek. 

Református Nemzeti Emlékparkot hoz létre a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület

2011. augusztus 31., címkék: reformátusok szatmárért, fábiánháza, megemlékezés, szatmári

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület 2011. szeptember 17-én, Fábiánházán az Ecsed Ménes Lovardában tartja „Szatmár határok nélkül” elnevezésű, hazai és határon túli reformátusok részére szervezendő ünnepélyes találkozóját.

Debrecen püspök-pátriárkája - Hegymegi Kiss Áron szobrának avatása

2011. augusztus 30., címkék: doktorok kollégiuma (dc), debrecen, debrecen-széchenyi-kert, megemlékezés

Augusztus 23-án délben, ércolvasztó hőségben avatták fel a debreceni Széchenyi-kerti gyülekezet temploma előtt Hegymegi Kiss Áron szobrát. Az ünnep fényét növelte, hogy az eseményen részt vett a Doktorok Kollégiumának népes gyülekezete. A szobor Győrfi Lajos püspökladányi művész munkája, aki már több alkotásában örökítette meg a millennium jeles tiszántúli püspökének és több rokonának alakját. 

István király napja és a reformátusok

2011. augusztus 19., címkék: reformátusok lapja, megemlékezés

Százhúsz évvel ezelőtt az ipari munkának vasárnapi szüneteltetéséről szóló 1891. évi XIII. törvénycikk 1. §-a mondta ki, hogy augusztus 20-a nemzeti ünnep: „Vasárnapokon, valamint szent István király napján, mint nemzeti ünnepen, a magyar szent korona országainak területén az ipari munkának szünetelnie kell.” A protestánsokban visszatetszést és tiltakozást váltott ki már a törvény tervezete is. Révész Kálmán a Dunántúli Protestáns Lap 1891. március 1-ji számában az egész nemzetet felekezeti különbségek nélkül magához ölelő királyhoz, valamint a képviselőházakhoz folyamodást javasolja, hogy „a törvényjavaslatnak a nemzeti ünnep elrendelését tartalmazó pontját, mely az ország lakosságának körülbelől fele részét tartóztatná vissza attól, hogy ilynemű nemzeti ünnepen szívvel-lélekkel részt vehessen, jelen alakjában törölni kegyeskedjenek”.

"Ha egyetlen ember gyűlölete ekkora pusztítást tud okozni, mire lehet képes sokak szeretete?"

2011. augusztus 01., címkék: terrorizmus, evangélikus egyház, megemlékezés, ökumenikus istentisztelet

Az oslói tragédia áldozataira emlékeztek a budapesti Bécsi kapu téri evangélikus templomban, 2011. július 31-én.

Megemlékezés a pharrajmos és a kislétai gyilkosság évfordulóján

2011. július 29., címkék: megemlékezés, ökumene, fabiny tamás, ökumené, balog zoltán, Fabiny Tamás, székely jános, Ökumené

Augusztus másodikán, a kislétai gyilkosság második évfordulóján és a pharrajmos, a cigány holokauszt nemzetközi emléknapján ökumenikus megemlékezést tartanak. A szertartást vezeti Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, igehirdetéssel szolgál Fabiny Tamás evangélikus püspök és Balog Zoltán református lelkész.

Evangélikus istentisztelettel emlékeznek meg a norvég tragédia áldozatairól

2011. július 27., címkék: megemlékezés, terrorizmus, istentisztelet, katasztrófa

A megemlékezésre 2011. július 31-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében kerül sor a Bécsi kapu téri evangélikus templomban.

Méltóságmenet a kommunizmusban lerombolt templomhoz

2011. július 11., címkék: megemlékezés, lapszemle, brassói egyházmegye

Megemlékezést tartottak múlt kedden Brassóban, a kommunista rezsim idején lebontott református templom helyénél- adja hírül a kolozsvári Krónika című napilap egyházi melléklete.

Magyarságunk megőrzése elsődleges kötelességünk

2011. június 06., címkék: csomós józsef, ökumenikus, sárospatak, megemlékezés, trianon

A sárospataki református templomban tartották a június 4-i emzeti összetartozás napjának országos záróeseményét, az ökumenikus istentiszteletet. Az emléknapot még tavaly, a trianoni békeszerződés kilencvenedik évfordulóján iktatta törvénybe az országgyűlés, amely kinyilvánítja a magyarság minden tagja és közössége részére az államhatárok feletti összetartozás valóságát - olvasható a Tiszáninneni Egyházkerület honlapján megjelent beszámolóban.  

Istent keresem

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →