Drámaian növekszik a keresztyénüldözés

2011. január 08., címkék: keresztényüldözés, Nagyvilág

Újévkor bomba robbant egy egyiptomi kopt keresztény templomban és huszonegyen meghaltak. A vallásuk miatt üldözött emberek nagy része keresztyén.

Imádság a koreai békéért

2010. december 20., címkék: koreai reformátusok, fegyveres konfliktusok, Nagyvilág

Shin Seung-Min, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházának külügyi és ökumenikus vezetője december 20-án reggel kéréssel fordult mások között a magyar református közösséghez.

Amerikai reformátusok adományai karácsonyra a világ különböző részeire

2010. december 19., címkék: Nagyvilág, amerikai reformátusok (crch)

Az Amerikai Református Keresztyén Egyház karácsonyi adományakciót hirdetett a világ különböző részein szükséghelyzetben élők megsegítésére. Az akcióhoz az USA-ban és Kanadában lehet elsősorban csatlakozni.

Karácsonyfa fesztivál angol reformátusoknál

2010. december 19., címkék: Nagyvilág, karácsony, advent

Az angliai Helensburgh református gyülekezetében december 14–19. között karácsonyfa fesztivált rendeztek. Az esemény azonban nem öncélú volt.

Az első karácsony Japánban

2010. december 16., címkék: Nagyvilág, japán, Japán

A Krisztus Egyesült Egyháza Japánban/KYODAN nevű egyház honlapján olvasható egy cikk az első japán karácsony történetéről.

Folynak az előkészültek a 450 éves Káté megünneplésére

2010. december 15., címkék: Nagyvilág, heidelbergi káté, reformáció

Jövőre lesz 450 éve, hogy elkészült a Heidelbergi Káté. Ebből az alkalomból előadások, kiállítások és konferenciák lesznek Heidelbergben és más német városban.

Adventi verseny a kolumbiai Református Egyetemen

2010. december 14., címkék: Nagyvilág, latin-amerika

 A latin-amerikai ország 150 éves Kolumbiai Presbiteriánus Egyházában 2002 óta működik református egyetem, ahol adventben Kálvin-versenyeket is tartanak.

Lelkészként Nigériától a lengyel Parlamentig

2010. december 10., címkék: lengyelország, Nagyvilág

  A lengyel parlamentnek, a SZEJM-nek John Godson nigériai származású protestáns lelkész személyében fekete bőrű tagja is van.

Kálvin-leckék indonézeknek

2010. december 08., címkék: kálvin jános, Nagyvilág

Az Egyesült Kelet-Indiai Társaság hajói egy időben semmi mást nem szállítottak Holland-Indonéziába, csak Kálvin János munkáit – mondja Agus Batlajery.

Háromszáz éves a szentpétervári evangélikus gyülekezet

2010. december 08., címkék: oroszország, ökumené, protestantizmus, Ökumené, Nagyvilág

  December 5-én lett háromszáz éves a szentpétervári evangélikus gyülekezet. 1710-ben Cornelius Cruys adományozott egy kápolnát a lutheránusoknak.

Ismét van református tanszék Göttingenben

2010. december 04., címkék: német protestáns egyház (ekd), Nagyvilág, teológia

A Német Protestáns Egyház (EKD) vezetése hozzájárult ahhoz, hogy a göttingeni Georg-August Egyetem Teológiai Fakultásán ismét legyen református teológiai tanszék.

Európa legnagyobb „szociális” adventi koszorúja

2010. december 04., címkék: karácsony, Nagyvilág, advent

Az észak-németországi Lüneburg víztornyán látható Európa legnagyobb adventi koszorúja, amivel létrehozóinak célja: gyermek-segélyakciók támogatása.

Bush ex-elnök és Warren lelkész párbeszéde a vezetők felelősségéről

2010. december 01., címkék: amerikai egyesült államok, Nagyvilág

 Az Egyesült Államok korábbi elnöke a protestáns lelkész nyilvános vitáját milliók kísérték figyelemmel.

Svájc: az egyházi munka társadalmi értéktöbbletet hoz létre

2010. december 01., címkék: svájci protestáns egyházak, Nagyvilág

A Svájci Protestáns Egyházszövetség (SEK) üdvözli azt a kutatási programot, amely elvégezte az egyházak pénzügyi helyzetének átfogó elemzését is.

Az áldozatok haragját nem szabad bosszúállásra fordítani

2010. december 01., címkék: koreai reformátusok, Nagyvilág

A Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza közleményben emelt szót az emberi életeket fenyegető lépések ellen a két Korea között kialakult feszült helyzetben.

Miről ír a skót reformátusok karácsonyi havilapja?

2010. november 30., címkék: egyházi sajtó, karácsony, skót egyház, Nagyvilág

"Amikor látunk, hiszünk." A karácsonyi szám ezzel a megfogalmazással járja körül a testetöltés titkát.

Budapesti felhívás az „éghajlati igazságosságra”

2010. november 29., címkék: tudományos konferenciák, Nagyvilág, egyházak világtanácsa (wcc)

A “Szegénység, jólét és ökológia Európában” címet viselő konferencián 32 európai ország egyházainak küldöttei és a világ minden tájáról érkező egyházak képviselői vettek részt. A tanácskozáson aláírtak egy zárónyilatkozatot is.

Elsősegély protestáns ösztöndíjkeresőknek

2010. november 22., címkék: Nagyvilág, német protestáns egyház (ekd)

Többnyelvű internetes portál indult azzal a céllal, hogy segítse a protestáns hallgatókat.

Lelkészképzés az európai protestáns egyházakban

2010. november 22., címkék: európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce), Nagyvilág, lelkészképzés, Háttér, leuenbergi közösség

November 18-21. között került sor Bécsben az Európai Protestáns Egyházak Közösségének második nemzetközi tanácskozására.

A német reformátusok őszi zsinata

2010. november 18., címkék: Nagyvilág, zsinat, németországi református egyház, zsinati ülés

Az emdeni Johannes a Lasco könyvtárban tartották a német reformátusok őszi zsinatát, november 18-án és 19-én.  

Istent keresem

Lk 1,26–38

„Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink