Ti azért így imádkozzatok!

2015. december 11., péntek

A Miatyánk mindenki által jól ismert szöveg, minden istentiszteleten elhangzik, számtalan teológiai elemzése is született már. Kovács Endre Ti azért így imádkozzatok! A keresés, a kérés és a szemlélődés útján című könyve azonban egy új perspektívát ad hozzá a sokat idézett imádsághoz. Sokszor talán bele sem gondolunk abba, hogy milyen mélységek vannak a Jézustól tanult imánkban. Pedig Jézus nem véletlenül ezekkel a szavakkal tanított bennünket arra, hogy az Atyához kapcsolódjunk.

A novemberben megjelent könyv az imádság útját járja be, nem elsősorban szövegértelmezést, sokkal inkább az imához való viszonyunk elmélyítését tűzi ki célul: gondolkodjunk el azon, ki nekünk Isten, kik vagyunk mi, milyen vágyaink, szükségleteink, kapcsolódási pontjaink vannak felé, hogy végül, túl magunkon, eljussunk oda, hogy Istent önmagáért szeressük, szemléljük, csodáljuk. Megfogadtam a könyv elején olvasható használati utasítást: egyszerre csak egy fejezetet olvastam. Nem is volt szükség gyorsabb tempóra: bár értelemmel többet is be lehetett volna fogadni, mégis szükség volt arra, hogy egy-egy rész után ránézzek arra, hol is tartok én ezen az úton.

A kötet alapvetően három nagyobb egységből áll. Az első az istenkereséssel, a kereső imával foglalkozik: kicsoda Isten, milyen Ő és hogyan ismerhető meg még jobban? Isten szentsége áll ennek a fejezetnek a középpontjában, ahogy a Miatyánk első részében is. Isten más, mint mi, az Ő szentsége, végtelensége számunkra befoghatatlan. Ennek ellenére kereshetjük őt. Ennek a szentségnek a felismerésénél kezdődik minden. Ráébredünk saját kicsiségünkre, korlátainkra és meglátjuk azt, hogy Isten nélkül nem mennek a dolgok. A könyv második egysége – szintén a Jézustól tanult imádság fonalát követve – a kéréseinkkel foglalkozik. Imánk gyakran merül ki a kéréseinkben, de hol van ezekben Isten? Várjuk tőle mindazt, amit szeretnénk megkapni, de megfeledkezünk az Ő szentségéről, tökéletességéről. A kérések fontosak, szükségünk van rájuk. De a kapcsolat nem kapcsolat, ha nem figyelünk oda a másikra, ha nem tanulunk meg hallgatni rá.

A könyv nagy része a szemlélődéssel foglalkozik. Nagy szükség van ennek az útnak a bemutatására korunkban, hiszen minden felgyorsult körülöttünk és bennünk, mindent azonnal tudni, látni és birtokolni akarunk. Istent azonban nem lehet birtokolni, őt imádni lehet. A szemlélődésben bontakozik ki az ember Istenre figyelése. Itt már nem az a fontos, hogy mit szeretnénk kapni Istentől, nem az a lényeg, hogy mi kik vagyunk, hanem az, hogy Ő kicsoda. „Az elmélkedés során nemcsak egyszer adjuk meg magunkat, hanem újból és újból. És aki Isten előtt behódol, nem tudja előre, mi lesz kapitulációjának a következménye. Nem tudhatja, hiszen Istennel van dolga. Mégis vállalja. Az elmélkedés mentális önkiszolgáltatás. Aki elmélkedik, az Máriával együtt azt mondja: »Legyen nekem a Te beszéded szerint«" – írja könyvében a szerző. Ebben a folyamatban Isten határtalanságára csodálkozunk rá, megszületik bennünk az a csend, az a ráfigyelő, Őt dicsérő imádat, ami már nem kérni akar, nem önmagát tolja előtérbe, hanem Isten mindent betöltő jelenlétére koncentrál.

A könyv nyelvi igényessége magával ragadja az Olvasót, aki szívesen fog hozzá a következő fejezethez. A bibliai idézetek és utalások mellett konkrét élethelyzetekből vett példákon keresztül mutatja be a szerző a témát. A munka nem titkolt célja az is, hogy megismertesse az Olvasót olyan nagy, az egyetemes keresztyénség történetében meghatározó alakok meglátásaival, akiknek legtöbben talán csak a neveit ismerik, gondolataikat már kevésbé. Kovács Endre jártassága dicséretes, az egyháztörténet minden korszakából – egészen napjainkig – mutat példákat arra, hogyan élték és fogalmazták meg előttünk az Istennel járás lépéseit. Bár a szerző hangsúlyozza, hogy az imádságról nem lehet sablonszerűen beszélni, mindenkinek magának kell bejárnia saját útját Istennel, az általa felhozott példák és személyek mégis segíthetnek minket is saját utunk megtalálásában. Ahogy Sóskuti Zoltán rákoskeresztúri református lelkész írja: „ez a könyv összekapcsol". Valóban összekapcsol minket az előttünk járókkal, egymással és az Istennel, akiből kiindul és akin keresztül történik minden.

A Miatyánkról számtalan elemzés született már, Kovács Endre könyvét mégis érdemes kézbe venni. Látszik a mélységén a személyesen megélt élettapasztalat, amelyet támogatnak a régiek megtapasztalásai is, s amelyek segítenek minket, jelenkori olvasókat abban, hogy megálljunk a mindennapos rohanásban és észrevegyük Istent az általa teremtett világban.

Feke Eszter

Kovács Endre:
Ti azért így imádkozzatok!
A keresés, a kérés és a szemlélődés útján
Kiadó: Harmat – Örökségünk – Sarutlan Kármelita Nővérek
Megjelenés éve: 2015
 

Istent keresem

1Krón 27

„Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink