Tankönyvek a református líceumnak – a diákok továbbtanulását segítik

2010. április 13., kedd

Az elmúlt héten Mikola István, Tiszavalk polgármestere és egyben lelkésze, illetve Mankovits Tamás iparművész könyvszállítmánnyal érkezett a Nagyberegi Református Líceumba.

Ezúttal elsősorban a Tokajban működő Tokaji Ferenc Gimnázium által felajánlott tankönyveket hozták el a kárpátaljai tanintézmény számára, melyek segíthetik az itteni diákok továbbtanulásra való felkészülését. Természetesen hasznos szépirodalmi és történelmi művekkel is kiegészítették a küldeményt az ottani baráti kör jóvoltából. A vendégek – akiket Dencs Elemér igazgató fogadott – megtekintették a gimnázium új szárnyának, kollégiumának építését. Az igazgató beszámolt az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról, az elért eredményekről, s szó esett a nehézségekről is.

A nagyberegi látogatást követően a magyarországi vendégek átadták adományukat a Kárpátaljai Református Egyház Püspöki Hivatalában is, ahol találkoztak a Kárpátaljai Református Egyház püspökével, Zán Fábián Sándorral, aki többek között a kárpátaljai magyar oktatás buktatóiról éa a Magyarországon szerzett diplomák honosításának nehézségeiről tájékoztatta a vendégeket. Elmondta azt is, hogy a református gimnáziumokban keresztyén szellemű nevelés és valódi tehetséggondozás folyik, viszont az intézmények fenntartása egyre nagyobb akadályokba ütközik, mivel azoktól megvonták az állami támogatásokat. A püspök hangsúlyozta az egyházi líceumok szükségességét, s reményét fejezte ki, hogy ezt mind többen felismerik majd.

Mikola István lelkész elmondta, hogy Tiszavalkon bár kicsiny gyülekezet működik, de már az ezredforduló árvizeinek idején – s azt követően is – megmutatták szeretetüket: előbb a nagydobronyi gyermekotthont támogatták, majd mintegy 3000 kötetes könyvadományt hoztak a Püspöki Hivatal könyvtárába.

reformatus.com.ua

Istent keresem

Lk 8,40–56

„Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →