Szakmai tanácskozás a szociális változásokról

2013. szeptember 24., kedd

Átalakulások a szociális gondolkodásban címmel másodszor rendezett közös szakmai tanácskozást a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a porcsalmai Szociális Szolgáltató Központtal, melyen a szociális szakma aktuális kérdéseiről volt szó.

A térség legnagyobb munkaadójaként a porcsalmai Szociális Szolgáltató Központ hat telephelyén közel 960 idős ember ellátásáról gondoskodik, így az intézmény valóban méltó helyszíne volt a 8 kreditpontos szakmai tanácskozásnak, melynek – mint Fehérné Németh Ildikó intézményvezető elmondta – célja az volt, hogy az egybegyűltek megvitassák a szakma aktuáliskérdéseit. A szeptember 18-án tartott rendezvényen kilencvenen vettek részt: a református és más egyházközségek intézményeinek képviselőin túl önkormányzati fenntartású intézetek munkatársai is jelen voltak.

A porcsalmai Szociális Szolgáltató Központról A református intézményben 960 idős ellátásáról gondoskodnak, mely magában foglalja az idősek, demensek és fogyatékkal élők nappali ellátását, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezését is.

Elődadásában Fábián Gergely dékán és tanszékvezető főiskolai tanár felvázolta, hogy mennyit költenek az államok jóléti kiadásokra, és miként alakul ezen belül az időskorúak ellátása. Az EU-15 2010-es statisztikái alapján kiderült, hogy a jóléti kiadások 45%-a ezt a területet fedi le, hiába azonban a magas költés, mégis bőven akadnak problémák. A helyzet pedig az előadó szerint tovább fog romlani, hiszen 2020-ra várhatóan robbanni fog az idősek száma, amire a társadalom sem a járulékbefizetés, sem az ellátás szempontjából nincsen felkészülve. Fábián Gergely kiemelte, hogy a jóléti állam két fontos oszlopa a munka és a család; és a teljes foglalkoztatottság, valamint a gyermekvállalás növelése révén ezek biztosíthatják a jóléti rendszer finanszírozási alapjait.

A szociális gondoskodás társadalmi és politikai környezetéről Beszterczey András, a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon intézményvezetője beszélt: előadásában a szakmát érintő április 1-jei és augusztus 1-jei jogszabályváltozásokról ejtett szót, és előrevetítette a rendeletmódosításokra vonatkozó terveket.

Még inkább előtérbe kerül a kliensek erősítése

Horváth László főiskolai docens Átalakulások a szociális munka eszköztárával című előadásában arról beszélt, hogy a szociális törvény elfogadása óta eltelt húsz évben mi mindennel kellett szembesülniük a szociális munkásoknak, és milyen irányba kellett elmozdulniuk – a személyiségüket, készségeiket és képzettségeiket tekintve – annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a megváltozott társadalmi környezethez. Kiemelte, hogy a szociális munkások képzésének tematikája követi ezeket a társadalmi és szociálpolitikai változásokat, így a hallgatók már a főiskolán olyan képzést kapnak, amivel eredményesen tudják kezelni a klienst, hogy az a szükségleteit önmaga ki tudja elégíteni.

A délutáni szekcióban Kovács Tibor, a Jósa András Kórház pszichiáter főorvosa a demencia kialakulásáról, a szerzett szellemi képességek elvesztésének fokozatairól, a háziorvosi felismerés jelentőségéről beszélt, valamint a hallgatósággal megvitatta azokat a teszteket, melyeket a demenciákban szenvedőknél készíthetnek. Fontos témaként felmerült: nagy szükség van arra, hogy a szakemberek megfelelően el tudják különíteni az enyhe fokú demenciát a depressziótól, valamint megvitatták, hogy szükséges-e a demenciában szenvedő idősek gyámság alá helyezése. Mivel Porcsalmán jelenleg húsz demenciában szenvedő idős nappali ellátásáról gondoskodnak, érdekes volt a résztvevők számára, hogy a gondozók milyen tevékenységekkel tudják enyhíteni a demencia tüneteit, az ellátottak meglévő képességeit megtartani, az állapotromlásukat megakadályozni vagy lassítani.

A szakmai tanácskozást Talpasné Nagy Mónika, a Csenger Járási Gyámhivatal vezetőjének előadása zárta, aki a járási gyámhivatalok és gyermekjóléti szolgálatok január 1-jétől történő együttműködéséről beszélt.

Református Szeretetszolgálat
 

Istent keresem

2Krón 4

„...befejezte Hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából...„ tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →