"Taníts minket imádkozni!” - Tisztújítás a Kárpátaljai Református Egyház Presbiteri Szövetségében

2010. február 10., szerda

altGyurkó Miklóst választották február 6-án a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Presbiteri Szövetségének új elnökévé a szervezet soron kívüli tisztújító közgyűlésén. A beregszászi református templomban megtartott eseményre az egy évvel ezelőtt választott elnök lemondása miatt került sor.

Az alkalmat Zán Fábián Sándor, a KRE püspökének igehirdetése nyitotta meg a Lukács evangéliuma alapján. „Uram, taníts minket imádkozni!” – kérték a tanítványok Jézustól. Nekünk, a most élőknek is kérnünk kell ezt, és meg kell hallanunk az Ő tanítását. Sajnos a ma emberének nincs elég ereje odaállni Jézus elé, nincs elég odaszánás az életében. Inkább készen szeret kapni. Nem akar letérdelni Előtte, nem akar kérni és várni, sem elfogadni azt, amit Ő ad. Pedig imádság, odatérdelés, könyörgés nélkül nem kaphatunk választ, nem juthatunk a célba. Csak Rá figyeléssel juthatunk oda, amire vágyunk, hogy amikor majd meg kell állanunk előtte, ezt mondja nekünk az Úr: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” (Máté 25, 21)

„Jöjjön le a Te országod!” – imádkozzuk naponként. Ezt a kérésünket úgy kell tiszta szívvel imába foglalnunk, úgy kell megélnünk, hogy látsszon is rajtunk. Tanuljunk meg úgy imádkozni, hogy az Ő országa valóban jöjjön el már itt, e földön! Hogy mindenkor, ha elbotlunk is, Hozzá tudjunk menni, és tudjunk, merjünk Hozzá fohászkodni! És Tőle kérjük a mindennapi testi-lelki kenyeret is, mely együtt ad életet, biztonságot. Tanítványokként kell az Úr elé járulnunk – mondta a püspök –, akik imádkoznak, hűségesen keresnek és zörgetnek.

A tisztújító közgyűlést Nagy Béla, a KRE főgondnoka vezette, aki Józsué kérését helyezte a presbiterek szívére: „Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és járjatok minden õ útján, és tartsátok meg az Ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok Néki teljes szívetekből és teljes lelketekből!” (Józsué 22, 5) Köszöntötte a résztvevőket Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, aki a tiszta szívből jövő imádság fontosságát hangsúlyozta.

Ezt követően a közgyűlés előtt Horkay Sámuel számolt be arról, miért döntött a lemondás mellett. Ennek egyik legfontosabb okaként azt nevezte meg, hogy nem érezte a támogatást sem a megyei, sem a kerületi presbiterszövetség tagsága és elnöksége, sem pedig a zsinat részéről. Horkay Sámuel beszámolt arról a munkáról is, amit elnöksége ideje alatt végzett elsősorban a KRE Presbiteri Szövetsége alapszabályának megszerkesztése, a testület felépítése, kialakítása érdekében.

A beszámolót követően Nagy Béla főgondnok bemutatta az elnöki tisztségre jelölteket. Mint megtudtuk: Ugocsa és Ung megye presbiterszövetségei Petrusinec Vladimir, Bereg megye presbiterszövetsége pedig Gyurkó Miklós jelölését támogatta. Nagy Béla ismertette mindkét jelölt életrajzát, majd titkos szavazással megválasztották az új elnököt. A voksolás eredményeként a következő időszakban Gyurkó Miklós, a Beregi Egyházmegye Presbiterszövetségének elnöke töltheti be a KRE Presbiteri Szövetsége elnöki tisztét. Az újonnan megválasztott elnök „székfoglaló” beszédében hangsúlyozta: tanítványként szeretne szolgálni elnöksége alatt, s az eredményes munka érdekében Isten áldása mellé kérte presbitertársai segítségét, támogatását is.

Marton Erzsébet

Istent keresem

Jn 13,21–30

„Amit tenni akarsz, tedd meg hamar!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →