Kell egy újság- de milyen?

2010. január 21., csütörtök

altKárpát-medencei reformátusok lapja létrehozásáról döntött a Generális Konvent Elnöksége. Egyelőre csak egy biztos: lesz újság! A részletekről azonban még komoly viták folynak az egyházi vezetők között. A következő összeállításunkban öt püspököt faggattunk arról, hogy milyen Kárpát-medencei református újságot olvasnának szívesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zán Fábián Sándor: a lap ne csak informáljon, hanem neveljen

„A nagyobb egyháztestek könnyebben rábólintanak egy közös lapra. A kicsik viszont sokkal jobban át kell, hogy gondolják. Ott, ahol a Reformátusok Lapja ismert volt és valóban közkézen forgott, ott ez nem okoz olyan gondot, nem vetődnek fel olyan kérdések, amelyek például Kárpátalján vagy határon túl felmerülnek” – fejtette ki véleményét a lappal kapcsolatban Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.
Szerinte az, hogy milyen lesz az új lap, nagyban függ attól, kik az olvasói. „A kárpátaljai reformátusság van, amiben konzervatívabb és van, amiben kicsit nyíltabb és több szabadságot lát, mint az anyaországiak. Elég nehéz a történelmi múltbeli különbségekkel rendelkező közösségnek olyan újságot írni, hogy azt mindenki érdemesnek tartsa megvásárolni, nem azért az egy oldalért, ami Kárpátaljáról szól, nem egyetlen rovatért, hanem az egészért. Szerintem ez az újság egy óriási kihívás, és én megvalósíthatónak tartom. Hiszem azt, hogy létre lehet hozni egy olyan szerkesztőbizottságot, amely igazi értékeket fog ebben az újságban közölni" – mondta Zán Fábián Sándor, aki azt várja, hogy a lap ne csak informáljon, hanem neveljen is. „Az újságnak a nevelői küldetése az, amiért én azt mondtam, hogy megéri kockáztatni, elindítani, foglalkozni vele. Én remélem, hogy a társadalmat művelő, építő lap lesz, és egy egészséges református társadalmi, egyházi híradást, tudósítást és nevelést tud majd adni a népünknek.”

Hallgassa meg milyen Kárpát-medencei reformátusok lapját szeretne Zán Fábián Sándor!

 

alt Steinbach József: Már az is nagy dolog, hogy beszélünk róla

„Nagy vita alakult ki a lappal kapcsolatban” – mondta Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.  „Abban mindenki egyetértett, hogy jó lenne legalább megpróbálni azt, hogy legyen egy közös Kárpát-medencei református lap. Azt azonban, hogy ez milyen legyen, hogyan valósuljon meg, hogy viszonyuljon ez a lap a már meglévő országos egyháztestekben működő lapokhoz, kik legyenek a szerkesztői, hogyan oldjuk meg a terjesztését, milyen időközönként jelenjen meg, ebben még nem sikerült konszenzusra jutni” – mondta. Steinbach József azért örülne ennek a lapnak, mert az egységes Magyar Református Egyház megalakulósa óta különösen is fontos, hogy az egyházrészek tudjanak egymásról, nem csak hírek tekintetében. A dunántúli püspök fontosnak tartja a hírek, események, programok megjelenését a lapban, de szívesen olvasna teológiai, igei, lelki írásokat, akár egyháztársadalmi publicisztikát is. „Még nagyon az elején vagyunk ennek az együttgondolkodásnak, de én azt nagyon nagy dolognak tartom, hogy egyáltalán beszélünk erről" – tette hozzá.

Hallgassa meg milyen Kárpát-medencei reformátusok lapját szeretne Steinbach József!

 

alt Csűry István: Ahol mi is elmondhatjuk a magunk véleményét

"Keresni kell a közös nevezőket – mondja Csűry István, a Királyágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Ahány egyházkerület, annyi újság van; az is igaz, hogy szegények vagyunk, és még egy újságot nem engedhetünk meg magunknak, sem központilag sem helyileg, viszont megengedhetnénk egy olyan rövidebb, vagy kisebb terjedelmű újságot, amely az egész Kárpát-medencei problematikát összeöleli, amely tartalmában jelentkezik az illető egyházkerületnél, és a formáját az illető újságra bíznánk.”  A királyhágómelléki püspök szerint a költségvetés az egyik legnagyobb kérdés, mert el kell helyezni a saját maguk és az egész egyház költségvetésébe. „Azon töprengünk sokszor, hogy ez az újság a reformátusoknak a lapja legyen, mint a reformátusok szájából, értelméből kikerülő újság, vagy a reformátusokról szóló olyan lap, amelyben esetleg mások mondanának el rólunk a véleményüket. Szeretném, ha egy olyan újságunk lenne, amiben mi is elmondhatjuk a magunk véleményét bizonyos dolgokról, de nyitottak lennénk arra is, hogy mit mondanak el rólunk, református emberekről mások.”

Hallgassa meg milyen Kárpát-medencei reformátusok lapját szeretne Csűry István!

 

alt Bölcskei Gusztáv: A református identitást kell erősítenie

„A szakemberek javaslata az volt, nem utolsó sorban anyagi megfontolások miatt, hogy próbáljuk továbbfejleszteni a Reformátusok Lapját, mert ez sokkal kevesebbe kerül, mint ha egy vadonatúj lapot a nulláról kellene elindítani” – mondta Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke. "Az eredeti tervek szerint május 22-re megjelenhetne ez az első próbaszám. Fel kell mérni, hogy ez milyen fogadtatásra talál, meg kell szervezni azt a hírhálózatot, tudósítói hálózatot, amelyik gondoskodik arról, hogy mindenhonnan beérkezzenek a hírek. Ennek a lapnak mindenképpen a református identitást kell erősítenie. Aztán az, hogy ez milyen módon megy végbe, milyen rovatokkal, milyen tematikus cikkekkel, mennyire legyen hitéleti, mennyire legyen közéleti, ez a szerkesztőknek a fantáziáján, és szaktudásán fog múlni.”

Hallgassa meg milyen Kárpát-medencei reformátusok lapját szeretne Bölcskei Gusztáv!

 

 

alt Bogárdi Szabó István: Erdélyben legyen a lap székhelye

Magazinszerű református hetilapot olvasna szívesen Bogárdi Szabó István, amelyet teológusok, vagy református identitású újságírók szerkesztenek. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke azt szeretné, ha az új Kárpát-medencei református lapjának nem Budapesten, hanem Erdélyben lenne a székhelye. A püspök szerint egyenlőre csak annyi bizonyos, hogy az egyházi vezetőknek szándékában áll egy új médium létrehozása. Az új lapról „nagy elvi viták folynak”, ami Bogárdi Szabó István szerint természetes, hiszen „az egy magától értetődő dolog, hogy szabadon végig kell tárgyalni, kinek milyen koncepciója van.” A püspök szerint számos megválaszolatlan kérdés merült fel: ”Hol legyen a szerkesztőség? Milyen metodikával, milyen technikával dolgozzanak? Mit célozzon? Hitépítő lap legyen? Egyháztársadalmi lap legyen? Identitás lap legyen? … Honnan lesz erre pénz, hogy megy végbe a promóció, hány év türelmi évet adunk, hogy ez meggyökerezzen, megálljon, szűnik-e meg ennek kapcsán más egyházi lap, vagy válik okafogyottá? Ezek nagy kérdések voltak.” Mi is feltettük őket.

Hallgassa meg milyen Kárpát-medencei reformátusok lapját szeretne Bogárdi Szabó István!

Istent keresem

1Tim 6,11–21

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →