Piacgazdaság és munkanélküliség

2013. január 10., csütörtök

Tavaly évvégén találkoztak a CEC (Európai Egyházak Konferenciája), a COMECE (Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa) és a BEPA (Európai Bizottság Szakpolitikai Tanácsadó Irodájának) képviselői. A társadalmi párbeszéd jegyében a résztvevők – a Lisszaboni szerződésben célként kitűzött – szociális piacgazdaság európai modelljét és a fiatalkorúakat érintő munkanélküliséget vitatták meg az egynapos ülés keretében.

A Bizottsági épületben helyet kapó tanácskozás első ülésszaka a szociális piacgazdaság globális kihívásairól szólt, melyet Gianni Ambrosio püspök, a COMECE helyettes-elnökének felszólalása nyitott meg, majd a további, rövid egyházi állásfoglalások után a Bizottság delegáltja reagált az elhangzott felvetésekre. Ehhez kapcsolódva a második ülésszak a kérdéskör európai vonatkozásait járta körül, hangsúlyozva, hogy a versenyképesség prioritása mellett nem szorulhatnak háttérbe az állam specifikus szociális szempontok sem, sőt ezeknek kéz a kézben kellene járniuk. A témához kapcsolódó gondolatébresztő referátumokat követően lehetőség nyílt kérdésfelvetésekre is.

A harmadik és egyben utolsó ülésszak a fiatalkorúak munkanélküliségének problematikájával foglalkozott, mely a tagállamok túlnyomó többségében jelentős és aktuális probléma. Az Európai Bizottság az ülés előtti héten fogadott el egy javaslatot, mely a jelenség visszaszorításának elősegítését célozza meg különböző akciótervekkel. Így például elérendő célként tűzi ki a fiatalkorúak tartós (négy hónapnál hosszabb ideig tartó) munkanélküliségének elkerülését.

Az egyházak általánosságban kiterjedt szociális hálózattal rendelkeznek, ezért képesek lehetnek tényleges és valós segítséget nyújtani, akárcsak példaértékű programok bemutatásával. Erre került sor az ülésen is, hiszen az Európai Bizottság delegáltjai angol, spanyol és német mintával is találkozhattak a beszámolók elhangzásakor.

A tapasztalatokon alapuló előadásokat követően, első felszólalóként javasoltam, hogy a Bizottság a tényleges garanciák kidolgozásakor lehetőség szerint vegye figyelembe az önkéntes diakónia évben rejlő lehetőségeket is. Példaként említettem, hogy a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája több éve finanszírozza az Önkéntes Diakóniai Év Irodát. A program segíthet abban, hogy egy (akár munkanélküli) fiatal eltöltsön egy évet külföldön szolgálatban, nyelvet tanulva, mely kisegítheti őt a hosszú távú munkanélküliség lelki nehézségeiből, sőt előnyére válhat a későbbi álláskeresésnél. A magyar iroda tagja az ún. „Ecumenical Diaconal Year Network"-nek, amelybe az uniós tagállamok fele már részt vesz. Ez a működő hálózat, ha nem is oldja meg a fiatalkorúak munkanélküliségét, de egy eszköz lehet a sok közül a Bizottság által megfogalmazott célok elősegítésére.

Az ülésen elhangzott előadások az alábbi linken érhetőek el: http://csc.ceceurope.org/issues/social-and-economic-issues/

Ráth Olivér

Istent keresem

2Tim 4,9–22

„...hozd el a könyveket...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →