Pályázati felhívás 12-18 éves diákok számára

2016. április 13., szerda

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából pályázatokat hirdet 12–18 éves diákoknak.

1. Osztályok, kisebb-nagyobb csoportok részére Reformációs Emlékalbum készítése

A feladat egy olyan emlékalbum elkészítése, amely 1517 információt (pl. képek, bibliai idézetek, imádságok, énekek, fotók, református iskolai és gyülekezeti rendezvényekről maradt emlékek, bibliográfiák, rajzok) tartalmaz. Formai kitétel nincs. Lehetőség van digitális album készítésére is.

2. Egyéni esszé-pályázat a protestáns ünnepek mai ünnepléséről

Pályázni 5-10 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5-es sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

A pályázatokhoz 2016. április 30-ig lehet regisztrálni az szszbml@mnl.gov.hu címen vagy személyesen a levéltárban.

Érdeklődni Nagy Dóra mb. igazgatóhelyettesnél a levéltár telefonszámán (06–42–414–313) vagy a nagy.dora@mnl.gov.hu e-mail címen lehet.

A pályamunkákon kérjük feltüntetni a pályázó(k) nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon), az iskola, osztály és felkészítő tanár nevét.

A pályamunkákat 2016. június 15–ig nyomtatott formában postai úton kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár címére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 4.) és elektronikus úton az szszbml@mnl.gov.hu e-mail címre. Az elektronikus úton megküldött dolgozatokat honlapunkon is elérhetővé tesszük.

A pályamunkák értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás a reformációs projekt intézményi bemutatóján, augusztus 29-én lesz.

A pályázat postára adásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati felhívás és adatlap a www.mnl.gov.hu oldalon érhető el.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink