Pályázat a Rómer Flóris Terv keretében

2016. április 21., csütörtök

Magyarország Kormánya pályázatot hirdet veszélyeztetett helyzetű emlékek megóvására, melyek megőrzésést a helyi közösségek önerőből nem tudják ellátni.

A felhívás célja, összegyűjteni a jelentős külhoni, magyar vonatkozású, különösen a veszélyeztetett műemlékek pusztulásának megakadályozásához, visszavonhatatlan károsodásának elhárításához, megelőzéséhez szükséges, 2016 folyamán megvalósítható beavatkozásokra vonatkozó kezdeményezéseket.

Kezdeményezés kizárólag egyházi jogi személyek, önkormányzatok, költségvetési szervek, illetve civil szervezetek tulajdonában vagy hosszú távú (legalább 15 évre szóló) használatában álló objektumra nyújtható be.

A kezdeményezések benyújtásának határideje: 2016. május 20. (a postára adás végső időpontja)

Bővebb információ és a pályázati kiírás a Reformáció 2017 oldalon olvasható.

Istent keresem

1Krón 29

„...az én Istenem háza iránti szeretetből a saját aranyamat és ezüstömet is odaadom Istenem házára...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink