Nyújtsunk segítő jobbot!

2010. május 20., csütörtök

altA Magyarországi Református Egyház körlevélben kéri lelkészeit, hogy gyülekezeteik erejükhöz és lehetőségeikhez mérten támogassák az árvízkárt szenvedett embereket.

Nagytiszteletű Lelkipásztor úr!/asszony!

Látva a magyarországi árvizi károk drámai nagyságát, a bajbajutottak iránti felelősségünk azt diktálja, hogy azok mellé álljunk most, akik az árvíz okozta veszteségek miatt most is szenvednek. Több borsodi településen számtalan ház vált életveszélyessé vagy lakhatatlanná a rendkívüli esőzések folytán a medrükből kilépő patakok és folyók miatt, a fedél nélkül maradt emberek más családoknál, iskolákban, parókiákon keresnek ideiglenes menedéket. A károsultak sokan a legszegényebbek közül valók, s nekik élelmiszer-tartalékuk sincsen. A legnagyobb gondot az elzártság miatt föllépő élelmiszerhiány, az idős emberek gyógyszernélkülisége, a takarók, a tiszta víz hiánya jelenti. Hasonló probléma az elhullott állatok teteme és a szennyvíz vízbejutása miatt föllépő fertőzésveszély.

A Magyar Református Szeretetszolgálat a napokban az árvizes területeken helyi református gyülekezetek bevonásával több millió forintnyi élelmiszert, ivóvizet, matracot, takarót, tisztító-, és fertőtlenítőszert osztott ki. A tárgyi adományokon kívül önkénteseink minden nap részt vesznek a homokzsákok pakolásában, segítve a több napja talpon lévő kimerült helyi lakosoknak. Egyházunk önkéntesei a Szeretethíd nevű Kárpát-medencei programunk keretében is jelentős segítséget nyújtanak az árvizes területeken. 2010 folyamán a Református Szeretetszolgálat részt kíván venni a MRE hosszabb távú árvízi újjáépítési programjában és részt vállalunk árvízkárosult gyermekek nyaraltatásában is.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyülekezeteink teherbíró képessége véges. Most mégis arra szeretnénk kérni testvéreinket, hogy erejükhöz és lehetőségeikhez képest támogassák az árvízkárt szenvedett felebarátainkat. A begyűlt támogatást feladhatják a mellékelt postai csekken a Református Szeretetszolgálat bankszámlájára, amelyik rövid és hosszú távú árvízi programot dolgozott ki az árvízkárosultak megsegítésére. Hálás szívvel köszönjük minden jókedvű adakozó felajánlását, tudva azt, hogy csak az marad meg, amit továbbadunk!

Budapest, 2010. május 20.

Testvéri köszöntéssel:
Dr. Bölcskei Gusztáv sk. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Pál Sándor sk. kuratóriumi elnök, Magyar Református Szeretetszolgálat
Dr. Huszár Pál sk. főgondnok, a Zsinat világi elnöke

 

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, 1146 budapest, Hungária krt. 200.
Számlaszám: Cib bank 10702019-85008898-51100005
Kérjük a csekken, átutaláson tüntesse fel: „árvizi segítség”.

Letölthető körlevél

Istent keresem

2Tim 4,6–8

„...eltétetett nekem az igazság koronája...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →