Nyertes pályázat valósult meg Vésztőn

2014. október 17., péntek

Kibővült a református gyülekezet szeretetszolgálata, megújultak a diakóniai munka körülményei.

A pályázati cél – korábbi zsúfoltság megszüntetése, új telephely kialakítása valamint az ellátás színvonalának javítása – megvalósítása során az együttműködő partnerekkel a közös munka eredményes volt, bár találkoztunk nehézségekkel is. Az eredményesség ma már tapasztalati úton mérhető, hiszen a működő intézmény az ellátottak kényelmét szolgálja és a helybeli szociális ellátórendszer alapellátási területének fejlesztéseként jelenik meg. Az idős ellátottjaink szívesen jönnek naponként az új és a korszerűen berendezett idősek klubjába.

A családsegítő szolgálat tekintetében is a megfelelő iroda és raktárhelyiségek kialakítása mind az ellátottak mind a dolgozók számára is pozitívum, hiszen ez szakmai szempontból is szükségessé vált.

A pályázati program támogatásával, új bútorzatokat és egy autót is tudtunk vásárolni, amely a szociális étkeztetés keretein belül az étel házhoz szállítását és a klubtagok szállítását teszi lehetővé. Az új autó az idős emberek közlekedési nehézségeit megoldja, és a biztonságérzetüket növeli. Az új épület mindenki számára nyitott, mindenkit szívesen látunk.

Köszönettel tartozunk a támogatónak, az együttműködő partnereknek és mindenkinek, aki a projekt megvalósításában részt vett,de elsősorban Istennek,hiszen egyedül Övé a dicsőség.

Forrás: Szeretetszolgálat

Istent keresem

2Krón 4

„...befejezte Hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából...„ tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →